មហាសាមគ្គីជនជាតិ ទំនៀមទម្លាប់

11/03/2019 - 16:02

មក​កាន់​”ភូមិ​”ជន​ជាតិ​យ៉ាវ​ ចូល​រួម​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ញ៉ៃ

ជន​រួម​ជាតិ​យ៉ាវ​ ក្រុម​យ៉ាវ​ខោ​រឹត​ នៅ​ភូមិ​តឹង​យ៉ឹង​ ឃុំ​ហើប​ហ្វា ស្រុក​សើុង​​យឿង​ ខេត្ត​ត្វៀន​ក្វាង​ បាន​សម្តែង​បង្ហាញ​អំ​ពី​ពិ​ធីបុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ប្រ​ពៃ​ណី​ (ដក​ស្រង់​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​​ញ៉ៃ)​ ក្នុង​គោល​បំ​ណង​សូម​ឲ្យ​អ្នកភូមិ​បាន​ឆ្លង​កាត់​រាល់​ការ​លំ​បាក​ សាម​គ្គីប្រ​ឆាំង​រាល់​ អា​នុ​ភាព​ដែល​មក​យា​យី​ចំ​ពោះ​ជីវ​ភាព​សុខ​សាន្ត​ និងបួង​សួង​សូម​ឲ្យ​ភ្លៀង​ខ្យល់​ធ្លាក់​ស្មើ​ ប្រ​ជា​ជន​រស់​នៅសុខ​សាន្ត​ ចម្រុង​ចម្រើន​។

ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ ជន​រួម​ជាតិ​យ៉ាវ​ខោ​រឹត​ ទ​ទួលបុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ ដូច​ជា៖ បុណ្យ​ចូល​​ឆ្នាំ​ង្វៀន​ទីវ​ ចូល​ឆ្នាំ​ហាន​ទឹក​ ចូល​ឆ្នាំ​ដង​ង៉​ រួច​ស្រេចដល់​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ញ៉ៃ​ និង​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​វៀត​ណាម​ធំ​បំ​ផុត។ បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ញ៉ៃ​ គឺ​ជា​បុណ្យ​មួយ​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅដល់​ ជីវ​ភាព​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​យ៉ាវ​ខោ​រឹត​ ហើយ​ក៏​ជា​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​”​រំ​ដោះ​គ្រោះ”​ ចូល​ឆ្នាំ​”ផ្សង​សំ​​ណាង” ចូល​ឆ្នាំ​”សូម​កុសល​”។

យោង​៖ Vinaculto.vn- វិ​មា​ន

លោក​អា​ចារ្យ​ប្រា​រព្ធ​ពិ​ធី​សែន​ព្រេន​។

ជន​រួម​ជាតិ​យ៉ាវ​ សម្តែង​បង្ហាញ​រ​បាំ​ចាប់​កន្ធាយ​នៅ​ក្នុង​ពិ​ធីបុណ្យ​។​

ជនរួមជាតិមកប្រសិទ្ធពរឆ្នាំថ្មីដល់គ្រួសារនានា។

ក្រោយពីពិធីបុណ្យ ជនរួមជាតិយ៉ាវ ឧទ្ទេសនាមបទចម្រៀង របាំដ៏ អស្ចារ្យរបស់ជនជាតិខ្លួនដល់ភ្ញៀវទេសចរ។

 

 

ចែករំលែកអត្ថបទ