11/02/2019 - 15:29

លោក​ម៉ែន​ផល្លី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង​៖

គប្បី​ផ្តុំ​កម្លាំង​ដើម្បី​អនុ​វត្ត​នូវ​កម្ម​វិ​ធី​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ​

​ឆ្នាំ​២០១៨​ គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ បាន​សហ​ការ​ជា​មួយនឹង​ស្ថាប័​ន​នា​នា ​ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព្រម​ៗ​គ្នានូ​វគោល​ន​​យោ​បាយ​ជា​ច្រើន​ ដើម្បី​កែ​លម្អ​និង​លើក​ម្ពស់​ជីវ​ភាពសម្ភារៈ​ និង​ស្មារ​តី​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត ហើយ​ទ​ទួល​បាន​នូវ​លទ្ធ​ផល​ដ៏​សំ​ខាន់​ជា​ច្រើន​។ ជុំ​វិញ​បញ្ហាខាង​លើ​ កា​សែត​កឹង​ធើ​ភា​សា​ខ្មែរ​ បាន​ធ្វើ​បទ​សម្ភាស​លោក​ម៉ែន​ផល្លី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​។

លោក​ម៉ែន​ផល្លី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង​។

*ជំ​រាប​ប្រ​សាសន៍​លោក សូម​លោក​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​ខ្លះ​ៗ​អំ​ពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​អនុ​វត្ត​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​របស់​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ ក្នុង​រយៈពេល​កន្លង​ បាទ?

- រយៈ​ពេល​កន្លង​ ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​តែង​ផ្ដោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព្រម​ៗគ្នា​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ​។ ហេតុនោះ​ មក​ទល់​ពេល​នេះ ឃើញ​ថា​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​សំ​ខាន់​ៗនៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​​ត្រូវ​បាន​វិ​និ​យោគ​ក​សាង​ ជាក់​ស្ដែង​ អាច​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ដោះ​ដូរ​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​ ជួញដូរ​ទំ​និញ។ ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​ បាន​បង្កើន​កម្រិត​ ជួស​ជុល ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវ​ការ​ពិ​និត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​។ ពិ​សេស ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ​ និង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅតាម​ឃុំ​លំ​បាក​  ឃុំ​លំ​បាក​ពិ​សេស​ បាន​ផ្ដល់​ជូន​ប័ណ្ណ​ធា​រារ៉ាប់​រង​សុ​ខា​ ភិ​បាល​ទាំង​១០០​%។ ភាគ​ច្រើន​នៅ​តាម​អនុ​សង្កាត់​ ភូមិ កន្លែងដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​ សុទ្ធ​សឹង​មានទា​រក​ដ្ឋាន ​សា​លា​មតេ្តយ្យ​  សា​លា​បឋម​សិក្សា​និង​អនុ​វិ​ទ្យា​ល័យ​។ សិស្ស​ និស្សិត​​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ ​បាន​ផ្គត់​ផ្គង់​សិក្ខូ​បករណ៍​និង​​ជំ​នួយ​ថ្លៃ​សា​លា​។ លំ​នៅ​ឋាន​    រប​ស់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិចក្រី​ក្រ​ ត្រូវ​បាន​សាង​សង់​ថ្មី​ និង​ជួស​ជុល​យ៉ាង​សម​រម្យ​ ជីវ​ភាពរបស់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​មាន​ជំ​ហាន​រីក​ចម្រើន​។ ការ​ផ​លិត​កម្មមាន​​ភាព​វិ​វឌ្ឍន៍​ជា​បណ្ដើរ​ៗ អា​ស្រ័យ​ចេះ​អនុ​វត្ត​វិ​ទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​​ទេស​ទៅ​ក្នុង​ការ​ដាំ​ដុះ​និង​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ចំ​នួនគ្រួ​សារ​ធូរ​ធារ​កាន់​តែ​កើន​ឡើង​ មា​ន​គ្រួ​សារ​ជា​ច្រើន​ក្លាយ​ជា​គំ​រូក្នុង​​ការ​ពល​កម្ម​ផ​លិត​ និង​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ជីវ​ភាព​វប្ប​ធម៌​។ល។ ជីវ​ភាព​សម្ភារៈ​ ស្មារ​តី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ បាន​កែ​លម្អយ៉ាង​ប្រ​ចក្ស អត្រា​គ្រួ​សារ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ក្រី​ក្រ​ថយ​ចុះ​ពី​១- ១,០៥%​ រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​។

*ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ជាង​ទៀត​នូវ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​អនុ​វត្ត​គោលន​យោបាយ​ជន​ជាតិ​ ក្នុង​ពេល​ខាង​មុខ​ តើ​លោក​មាន​សំ​ណើ​អ្វី​ខ្លះ​​ទេ ជំរាប​ប្រ​សាសន៍​លោក​?

- មជ្ឈិម​គប្បី​ជំ​រុញ​យ៉ាង​ឆាប់​រ​ហ័ស​ការ​បែង​ចែក​ប្រ​ភព​ទុន​ដើម្បីភូមិ​ភាគ​ម្ចាស់​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គម្រោង​គោល​ន​យោ​បាយ​ជនជាតិ​សម​ស្រប​។ កន្លង​ហើយ គោល​ន​យោ​បាយ​ភាគ​ច្រើនប្រ​មូល​ផ្តុំ​ទៅ​លើ​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ហេ​ដ្ឋារ​ចនា​សម្ព័ន្ធ​ លុប​បំ​បាត់​ភាពអត់​ឃ្លាន កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ ប្រ​មូល​ផ្តុំ​ទៅ​លើ​ឃុំ​លំ​បាក​ពិសេស​ ឃុំ​ព្រំ​ដែន​ (ក្នុ​ង​នោះ​ មាន​ឃុំ​មួយ​ចំ​នួន​ អត្រា​ជន​ជាតិភាគ​តិច​រស់​នៅ​តិច​តួច​)។ ហេតុ​នោះ សំ​ណូម​ពរ​មជ្ឈិម​គប្បី​ផ្តុំកម្លាំង​វិ​និ​យោគ​ទៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ឃុំ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និងគប្បី​ជំ​រុញ​ជាង​ទៀត​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​អភិ​រក្ស​និង​ពង្រីក​អត្តសញ្ញាណ​វប្ប​ធម៌​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​គោលន​យោបាយ​ឧបត្ថម្ភ​មូល​ដ្ឋាន​ផ​លិត​កម្ម​ ភូមិ​របរ​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគតិច​ គ្រួ​សារ​ផ​លិត​និង​ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​ វិ​និ​យោគ​ទៅ​ក្នុង​តំ​បន់​ជនជាតិ​ ដើម្បី​បង្កើត​ការ​ងារ​ធ្វើ​នៅ​នឹង​កន្លែ​ង​។

មជ្ឈិ​ម​គប្បី​បង្កើន​ថ​វិ​កា​ដល់​កម្ម​វិ​ធី​នា​នា បែង​ចែក​ប្រ​ភព​ទុន​ វិ​និយោគ​ឲ្យ​បាន​ទាន់​ពេល​ មាន​យន្ត​ការ​បំ​ពេញ​បន្ថែម​ ឬ​កែសម្រួល​គោល​ន​យោ​បាយ​ឲ្យ​បាន​សម​ស្រប​នឹង​ការ​ងារ​ និងភាគ​កម្រិត​ក្នុង​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​វិ​និ​យោគ​ ដូច​ជា​៖ ផ្គត់​ផ្គង់​​ដីផលិត​កម្ម​ និង​ដី​ធារ​ផ្ទះ​ជូន​គ្រួ​សារ​ជន​រួម​ជាតិ​ក្រី​ក្រ​ដែល​គ្មាន​ដី​ធ្លី (ទ្រង់​ទ្រាយ​តំ​បន់​តាំង​ទី​លំ​នៅ)​។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ មាន​គោលន​យោ​បាយ​វិ​និ​យោគ​ខាង​ធា​រា​សាស្រ្ត​នៅ​តំ​បន់​លើ​ជា​បន្ត      ដោយ​សារ​ប្រ​ព័ន្ធ​ត​ភ្ជាប់​ធា​រា​សាស្រ្ត      ​នា​បច្ចុប្បន្ន ស្ថិត​ក្នុង​រ​ដូវ​ប្រាំងគ្រាន់​តែ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ បាន​ត្រឹម​១/​៣ប៉ុណ្ណោះ​ សេ​វា​ក​ម្ម​ប៉ូម​ទឹក​ស្រោច​ស្រព​មិន​ទាន់​​ឆ្លើយ​​តប​ទៅនឹង​ភាព​ជាក់​ស្តែង​ បង់​កម្រៃ​ខ្ពស់​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ប្រ​ជា​ជន​ជួប​លំ​បាកក្នុង​ការ​ផលិត​កម្ម​។ គប្បី​មាន​ផែន​ការ​បន្ត​ ឧបត្ថម្ភ​កម្ម​វិ​ធី​ទឹកស្អាត​ដើម្បី​បម្រើ​ការ​ងារ​បង្ក​បង្កើន​ផល ប្រ​ជុំ​ជីវ​កិច្ច​របស់​ប្រ​ជាជន​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​៕

*សូម​អំ​ណរ​គុណ​លោក​ !

                                                ឡេ​ថាញ់​ឡុង​- វិ​មាន

ចែករំលែកអត្ថបទ