07/08/2018 - 09:55

កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​តាម​បទ​ដ្ឋាន​ព​ហុ​ទិ​ស

ឆ្នាំ​២០១៧ គឺ​ជា​ឆ្នាំ​ទី​ពីរ​ដែល​ទូ​ទាំង​ខេត្ត​បាក​លីវ អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ ពហុ​ទិស​។ នេះ​ជា​កម្ម​វិ​ធី​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​កម្ម​វិ​ធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ បាន​ខេត្ត​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ ចាត់​ទុក​ជា​ភារ​កិច្ច​ចម្បង​ក្នុង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​។

លោក​ស្រី​ត្រឹង​ហុង​ចៀង​ នា​យក​មន្ទីរ​ការ​ងារ​យុទ្ធ​ជន​ពិ​ការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ជូន​អំ​ណោយ​

ដល់​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​នៅ​ស្រុក​ដុង​ហាយ​។

ផ្អែក​លើ​មូល​ដ្ឋាន​ស្ទាប​ស្ទង់​តម្រូវ​ការ​របស់​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ និង​ភាគ​កម្រិត​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត បាន​ប្រ​គល់​ភារ​កិច្ច​ដល់​ផ្នែក​ ភូមិ​ភាគ​នា​នា មាន​ដូច​៖ គណៈ​ ផ្នែក​ថ្នាក់​ខេត្ត​ចំ​នួន​៧០​អង្គ​ភាព​ ទ​ទួល​គាំ​ពារ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ចំ​នួន​៤៦២ គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​១,៩​ពាន់​លាន​ដុង​; អង្គ​ភាព​ថ្នាក់​ស្រុក​ ទី​រួម​ខេត្ត​ ក្រុង​ចំ​នួន​៣៦៧​ទទួល​គាំ​ពារ​គ្រួសារ​ក្រី​ក្រ​ជិត​១.៤០០​គ្រួ​សារ​; ថ្នាក់​ឃុំ សង្កាត់​ ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ទទួល​គាំ​ពារ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ជិត​៣.០០០​គ្រួ​សារ​។ អង្គ​ភាព​ទាំង​នេះ បាន​ស្វែង​យល់​ស៊ី​ជម្រៅ​ពី​តម្រូវ​ការ​និង​សមត្ថ​ភាព​ជាក់​ស្តែង​របស់​គ្រួ​សារ​នី​មួយ​ៗ ដើម្បី​មាន​វិ​ធាន​ការ​គាំ​ពារ​ឲ្យ​បាន​សម​ស្រប​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ទឹក​ប្រាក់​ ឬ​ក៏​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ផ្គត់​ផ្គង់​ពូជ​ដំ​ណាំ ​សត្វ​ចិញ្ចឹម​ ចំ​ណី​សត្វ​ជួន​កាល​ជួយ​គ្រួ​សារ​​ទាំង​នេះ ជួស​ជុល​ក្រោល​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ បំ​ពាក់​ម៉ា​ស៊ីន​បូម​ទឹក​ម៉ា​ស៊ីន​ភ្លើង​  ទូក​មា៉​ស៊ីន​។ល។ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ ភាគ​ច្រើន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​គាំ​ពារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ បាន​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ​ដោយ​ចីរ​ភាព​។

វិ​ធាន​ការ​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​វិ​ធាន​ការ​ទាំង​ឡាយ​សម្រាប់​ការ​ងារ​កាត់​បន្ថយ​ភា​ព​ក្រី​ក្រ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​ ដែល​គណៈ​ចង្អុល​ការ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ខេត្ត​កំ​ណត់​ និង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អនុ​វត្ត​ នោះ​គឺ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​អនុ​វត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​​ភាព​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ពិ​សេស​ដោយ​ឡែក​ មាន​ដូច​៖ កម្ម​វិ​ធី​១៣៥ សម្រាប់​វិ​និ​យោគ​​ទុន​កសាង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ បណ្ដុះ​បណ្តាល​លើក​កម្ពស់​ស​មត្ថ​ភាព​ឧបត្ថម្ភ​អភិ​វឌ្ឍ​ផ​លិត​កម្ម​ ធ្វើ​ពិ​ពិធ​កម្ម​រក​ស៊ី​ចិញ្ចឹម​ជី​វិត​; កម្ម​វិ​ធី​ឧបត្ថម្ភ​វិនិ​យោគ​ទុន​កសាង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ចំ​ពោះ​​ឃុំ​នៅ​តាម​មាត់​ស​មុទ្រ​ចំ​នួន​៧​; គម្រោង​ឧបត្ថម្ភ​អភិ​វឌ្ឍ​ ផ​លិត​កម្ម​ធ្វើ​ពិ​ពិធ​កម្ម​រក​ស៊ី​ចិញ្ចឹម​ជី​វិត​ និង​ពង្រីក​ទម្រង់​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ឃុំ​នា​នា​; គម្រោង​សារ​គម​នា​គមន៍​និង​កាត់​បន្ថយ​ការ​ខ្វះ​ខាត​អំ​ពី​ព័ត៌​មាន​។

ទូ​ទាំង​ខេត្ត​បាន​ចលនា​រួម​វិ​ភាគ​ទាន​មូល​និ​ធិ​ដើម្បី​អ្នក​ក្រ​-សុ​ខុ​មាល​ភាព​សង្គម​ គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ស​រុប​៧៣,​២៣​ពាន់​លាន​ដុង​។ ប្រ​ភព​មូល​និ​ធិ​នេះ ត្រូវ​បាន​វិ​និ​យោគ​ទុន​កសាង​នូវ​សំ​ណង់​មាន​អត្ថ​ន័យ​ដល់​សង្គម​មនុស្ស​ធម៌ រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​សំ​ខាន់​ក្នុង​ការ​គិត​គូរ​ លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព​របស់​អ្នក​ក្រ​។ ខេត្ត​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសាង​សា​លា​រៀន​១​ខ្នង​ ស្ពាន​ជន​បទ​ចំ​នួន​៤​ខ្សែ ឧបត្ថម្ភ​សង់​ផ្ទះ​ម​នោ​សញ្ចេត​នា ​ផ្ទះ​មេត្តា​ធម៌​បាន​២៥០​ខ្នង​ជូន​គ្រួ​សារ​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​។ល។ ខេត្ត​ក៏​បាន​កំ​ណត់​សន្ទ​ស្សន៍​ខ្វះ​ខាត​ខ្ពស់​បំ​ផុត​ក្នុង​ចំ​ណោម​១០​លក្ខ​ឋាន​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ គឺ​ផ្ទះ​សម្បែង អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧​ ភូមិ​ភាគ​នា​នា​បាន​ខិត​ខំ​កៀរ​គរ​រាល់​ប្រ​ភព​កម្លាំង​ ដើម្បី​សង់​ផ្ទះ​បាន​ជាង​១.៥​៥០​​ខ្នង​ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ (តាម​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​៣៣​របស់​រដ្ឋា​ភិ​បាល​); សង់​ផ្ទះ​២២៤​ខ្នង​ជូន​គ្រួ​សារ​មនុស្ស​ចាស់​គ្មាន​ទី​ពឹង​ បាត់​បង់​កម្លាំង​ពល​កម្ម​។ ការ​អនុ​វត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​វិ​ធាន​ការ ​និង​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​អនុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ងារកាត់បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​តាម​បទ​ដ្ឋាន​ព​ហុ​ទិស​ បាន​នាំ​មក​នូវ​សមិទ្ធ​ផល​លេច​ធ្លោ​ក្នុង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​របស់​ខេត្ត​ ដោយ​រក្សា​ខ្ជាប់​ល្បឿន​កាត់​បន្ថយ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ជាង​៣​%ក្នុ​ង​មួយ​ឆ្នាំ​៕

      យោង​៖ កា​សែត​បាក​លីវ​-វិ​មាន

ចែករំលែកអត្ថបទ