24/07/2018 - 10:04

ផ្តល់​ប្រាក់​របប​​​គោល​ន​យោ​បាយ​តាម​​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ៤៩​និង​៦២ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ទើប​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ទី​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធា​ស្រុក​ថាញ់​ទ្រី រៀប​ចំ​ផ្តល់​របប​ប្រាក់​គោល​ន​យោ​បាយ​ដល់​មុខ​សញ្ញា​ តាម​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​៤៩ និង​៦២​របស់​នា​យក​​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​ថាញ់​ទ្រី​។

  ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ បាន​ឧបត្ថម្ភ​អភិ​រក្ស​ភូមិ​របរ​ប្រ​ពៃ​ណី​។

លើក​ផ្តល់​ប្រាក់​នេះ បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​រៀប​ចំ​ផ្តល់​ប្រាក់​ជំ​នួយ​តាម​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​៤៩/​២០១៥​ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល ដល់​មុខ​សញ្ញា​ចូល​រួម​ដឹក​ជញ្ជូន​ភ័ស្តុ​ភារ​ក្នុង​ស​ម័យ​​សង្រ្គាម​ត​ស៊ូ​ប្រ​ឆាំង​បា​រាំង​ អា​មេ​រិក​ សង្រ្គាម​​ការ​ពារ​​មាតុ​ប្រ​ទេស​ និង​បំ​ពេញ​ភារ​កិច្ច​អន្តរ​ជាតិ​១២២​ករណី​និង​២២​ករណី​តាម​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​៦២/​២០១១ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ស្តី​ពី​ការ​អនុ​វត្ត​របប​​គោល​ន​យោ​បាយ​ចំ​ពោះ​មុខ​សញ្ញា​ ចូល​រួម​ធ្វើ​សង្រ្គាម​ការ​ពារ​មាតុ​ប្រ​ទេស និង​បំ​ពេញ​ភារ​កិច្ច​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា ជួយ​ប្រ​ទេស​ឡាវ​ក្រោយ​ពី​ថ្ងៃ​៣០ ខែ​មេ​សា​ ឆ្នាំ​១៩៧៥ បាន​រំ​សាយ​ពី​ជួរ​ទ័ព​​និង​ឈប់​ពី​ការ​ងារ​។

ក្រោយ​ពី​រ​យៈកាល​២​ឆ្នាំ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុ​វត្ត​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​៤៩​របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ ទូ​ទាំង​ខេត្ត​បាន​ផ្តល់​ប្រាក់​របប​និង​ផ្តល់​លិ​ខិត​ទទួល​ស្គាល់​ដល់​១.៤៤២​ករណី​ ស​រុប​​ថ​វិ​កា​ជិត​២,៥​ពាន់​លាន​​ដុង សម្រេច​១០​០​%​បើ​ប្រៀង​ធៀប​នឹង​ចំ​នួន​នៃ​ការ​​គ្រោង​ទុក​៕                              

ត្រឿង​ផល​-មុ​នី​

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ខេត្ត​សុក​ត្រាំង