17/07/2018 - 09:20

ឥណ​ទាន​គោល​ន​យោ​បាយ​ជួយ​ឲ្យ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច

អាន​យ៉ាង​ជា​ខេត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ខេត្តដែ​ល​មាន​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ជិត​ក្រ​ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ខ្ពស់​បើ​ប្រៀប​ជា​មួយ​នឹង​តុល្យ​ភាព​រួម​ក្នុង​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺ​វ​ឡុង​។  ឆ្នាំ​២០១៨ ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង​កំ​ពុង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិ​ធី​ឲ្យ​បុល​ឥណ​ទាន​ជា​ច្រើន​ ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​។

  អាន​យ៉ាង​អភិ​វឌ្ឍ​របរចិញ្ចឹម​បសុបក្សី​សុ​វត្ថិ​ភាព​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​។

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក តូ​វ៉ាន់​ហ្វាន់​ នា​យក​រង​ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​ សា​ខា​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង​ មក​ទល់​​ពេល​នេះ ធនា​គារ​អនុ​វត្ត​បាន​១១កម្ម​វិ​ធី​ឥណ​ទាន​មូល​ដ្ឋាន​ផ្តើម​ពី​ប្រ​ភព​ទុន​របស់​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ ដើម្បី​ផ្តល់​ឥណ​ទាន​អនុ​គ្រោះ​សម្រាប់​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​មុខ​​សញ្ញា​ឋិត​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​គោល​ន​យោ​បាយ​ឯ​ទៀត​។ សម​តុល្យ​ជាប់​បំ​ណុល​ស​រុប​មក​ទល់​នឹង​ថ្ងៃ​៣១ ខែ​ឧ​ស​ភា​ គឺ​ជាង​២.៨២៩​ពាន់​លាន​ដុង ដោយ​មាន​អតិ​ថិជ​ន​នៅ​ជាប់​បំ​ណុល​ជាង​១៦៧.​០០០​នាក់ ក្នុង​នោះ សម​តុល្យ​ឲ្យ​បុល​ចំ​ពោះ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ គឺ​២១៥.៦៦​ពាន់​លាន​ដុង​ ស្រូប​អត្រា​៧,៦២​% នៃ​ស​ម​តុល្យ​ជាប់​បំ​ណុល​ស​រុប​ក្នុង​ទូ​ទាំង​សា​ខា​ដោយ​មាន​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​​១៧.​៥៦៨​​នៅ​ជាប់​បំ​ណុល​។ ប្រ​ភព​ទុន​របស់​ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​អាន​យ៉ាង​ វិ​និ​យោគ​ទុន​សំ​ខាន់​គឺ​សម្រាប់​មុខ​សញ្ញា​បង្ក​​បង្កើន​ក​សិ​ផល​ រុក្ខ​ផល​ ចិញ្ចឹម​សត្វ​សាង​សង់​ ជួស​ជុល​ផ្ទះ​នៅ​​ដំ​ណាក់​ទឹក​ស្អាត​ អ​នា​ម័យ​​បរិ​ស្ថាន​ ជំ​នួយ​ថ​វិ​កា​រៀន​សូត្រ​។ល។​ ផ្តើម​​ពី​នោះ បាន​រួម​ចំ​ណែក​កែ​លម្អ​ លើក​ស្ទួយ​ គុណ​ភាព​រស់​នៅ​​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គំ​និត ផ្លាស់​ប្តូរ​របៀប​រក​ស៊ី ជូន​រាប់​លាន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​និង​មុខ​សញ្ញា​គោល​ន​យោ​បាយ​ជា​ពិ​សេស​គឺ​នៅ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​ក្រី​ក្រ  តំ​បន់​លំ​បាក​ តំ​បន់​ឆ្ងាយ​។ គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​មាន​ការ​ជឿ​ជាក់​ជាង​ ហើយ​ឋានៈ​ក្នុង​សង្គម​ ក៏​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ ជា​ជំ​ហាន​ប្រ​សព​ជា​មួយ​ការ​ផលិត​មុខ​ទំ​និញ​ និង​យន្ត​ការ​ទី​ផ្សារ​។ ជាង​១០​ឆ្នាំ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​ឲ្យ​បុល​​ឥ​ណ​ទាន ផ្តើម​ពី​ប្រ​ភព​ទុន​របស់​ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​ មក​ទល់​នឹង​ពេល​នេះ សម​តុល្យ​ជាប់​បំ​ណុល​សរុប​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​​ឃុំ អាន​ហៅ​ស្រុក​ទិញ​បៀន​ជាង​២៤.​២៥៥​ពាន់​លាន​ដុង​ ដោយ​មាន​មនុស្ស​ចំ​នួន​១.៣៧៨​នាក់​បុល​ ក្នុង​នោះ មាន​គ្រួ​សារ​ជា​ច្រើន​   ក្រោយ​ពី​បុល​ទុន​រក​ស៊ី​បាន​ឈាន​ឡើង​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ​។

លោក​ស្រី​ ង្វៀន​ធី​យីវ​ហៀន​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​អាន​ហៅ ស្រុក​ទិញ​បៀន​ ឲ្យ​ដឹង​៖ ឃុំ​អាន​ហៅ​ជា​ឃុំ​លំ​បាក​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​របស់​ស្រុក​ព្រំ​ដែន​ទិញ​បៀន​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង​; ទូ​ទាំង​ឃុំ​មាន​គ្រួ​សារ​ប្រ​ជា​ជន​ជាង​១៣.​០០០​គ្រួ​សារ​ ក្នុង​នោះ ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ស្រូប​អត្រា​៥២​% ជីវ​ភាព​របស់​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ជួប​លំ​បាក​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ជួយ​គ្រួ​សារ​នៅ​ទី​នេះ​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ កម្ម​វិ​ធី​ឥណ​ទាន​ចំ​នួន​១០​ត្រូវ​បាន​ផ្សេព្វ​ផ្សាយ​ឲ្យ​​បុល ក្នុង​នោះ ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង​ យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពិ​សេស​ដល់​ការ​ឲ្យ​បុល​ចំ​ពោះ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​អភិ​វឌ្ឍ​ដាំ​ដុះ​និង​ចិញ្ចឹម​សត្វ បង្ក​បង្កើន​ផល​លក់​ដូរ​តិច​តូច​។ ជួយ​គ្រួ​សារ​មា​មីង​ទាញ​យក​ឲ្យ​អស់​ពី​ប្រៀប​ខ្លាំង​ពី​អភិ​វឌ្ឍ​ក​សិ​កម្ម និង​ទេស​ចរ​របស់​ភូមិ​ភាគ ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ជា​ជំ​ហាន​ឈាន​ឡើង​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​​ក្រី​ក្រ​ដោយ​ចីរ​ភាព​។

គ្រួ​សារ​លោក​ចៅ​សិញ ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​​នៅ​ភូមិ​អាន​ថាញ​ ឃុំ​អាន​ហៅ ស្រុក​ទិញ​បៀន​គឺ​ជា​គ្រួ​សារ​មួយ​បាន​បុល​ទុន​ធនា​គារ​គោល​​ន​យោ​បាយ​សង្គម​ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​ចិញ្ចឹម​គោ​បន្ត​ពូជ​។ ផ្តើម​ពី​គោ​មួយ​ក្បាល​មក​ទល់​ពេល​នេះ ក្នុង​ក្រោល​គោ​របស់​គ្រួ​សារ​លោក​ពេល​ណា​ក៏​មាន​គោ​បន្ត​ពូជ​៣​ក្បាល​ ឆ្នាំ​ណា​គ្រួ​សារ​លោក​ក៏​លក់​បាន​គោ​កូន​ពីរ​ក្បាល​​ចំ​ណេញ​ជាង​៦០​លាន​ដុង​។ អា​ស្រ័យ​ចិញ្ចឹម​​គោ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព គ្រួ​សារ​លោក​សង់​បាន​ផ្ទះ​ថ្មី​មួយ​ខ្នង​យ៉ាង​សម​រម្យ​​ទិញ​បាន​ម៉ូ​តូ​និង​របស់​របរ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​គ្រួ​សារ​។ ចៅ​សិញ​ ឲ្យ​ដឹង​ អា​ស្រ័យ​ចិញ្ចឹម​គោ​ទើប​កូន​ៗ​របស់​ខ្ញុំ​បាន​រៀន​សូត្រ​ត្រឹម​ត្រូវ​; ផ្តើម​ពី​​​​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ បច្ចុ​ប្បន្ន​សេដ្ឋ​កិច្ច​រីក​ចម្រើន​ ចំ​នួន​បំ​ណុល​របស់​គ្រួ​សារ​ក៏​បាន​សង​រួច​ ឥ​ឡូវ​នៅ​មាន​ទាំង​ប្រាក់​ផ្ញើ​សំ​ចៃ​នៅ​ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​។ ផ្តើម​ពី​ប្រ​ភព​ទុន​បុល​ពី​ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម គ្រួ​សារ​បង​ស្រី នាង​ថា​រី នៅ​ភូមិ​មុាំង​រ៉​ឃុំ​វ៉ឹន​យ៉ាវ​ ស្រុក​ទិញ​បៀង ខេត្ត​អាន​យ៉ាង ជ្រើស​របរ​ជំ​នួញ​ផ​លិត​​ផល​ពី​ដើម​ត្នោត​ដែល​ជា​ផលិត​ផល​ពិ​សេស​របស់​តំ​បន់​បៃ​ណូយ​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង​ ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​។ ផ្តើម​ពី​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​រហូត​មក​ទល់​ពេល​នេះ គ្រួ​សារ​បង​ស្រី​បាន​ឈាន​ឡើង​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ រក​បាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​លំ​នឹង​។

យោង​តាម​ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​ខេត្ត​អាន​យ៉ាង ធនា​គារ​បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​រដ្ឋ​អំ​ណាច​ភូមិ​ភាគ​ រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ​ការ​ជ្រើស​រើស​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ដើម្បី​ឲ្យ​បុល​ទុន​ បង្ក​បាន​សម​ភាព​ក្នុង​ការ​អនុ​វត្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​​ឧបត្ថម្ភ​អ្នក​ក្រ​។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ស្ថា​ប័ន​នា​នា ​មាន​ដូច​​៖ ជម្រុញ​ក​សិ​កម្ម​ នេ​សាទ​កម្ម​មជ្ឈ​មណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល​​វិជ្ជា​ជីវៈ​ ដើម្បី​ណែ​នាំ​ពី​របៀប​បង្ក​បង្កើន​ផល ផ្ទេរ​ជូន​វិ​ទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​ទេស​ប្រាក់​ទុន​បុល​ត្រូវ​តាម​គោល​ដៅ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​​ភាព​៕

           វ៉ឿង​ថ្វយ​ទ្រុង​ (TTXVN) -​ វ៉ាន់​តឹន

ចែករំលែកអត្ថបទ