-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
មាតុភូមិថ្លៃថ្លា  
ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពជនរួមជាតិខ្មែរ

ខេត្តវិញឡុង មានជនរួមជាតិខ្មែរ២៥.៨៩៦ នាក់រស់នៅប្រមូលផ្ដុំនៅក្រុងវិញឡុង ទីរួម ស្រុកប៊ិញមិញ និងស្រុកនានា ដូចតាមប៊ិញ ត្រាអូង វ៉ុងឡីម ។ល។

ព្រួតដៃកសាងផ្លូវគមនាគមន៍ជនបទ

អភិវឌ្ឍផ្លូវគមនាគមន៍ជនបទ គឺជាលក្ខឋាន មួយក្នុងចំណោមលក្ខឋានទាំង១៩ នៃកម្មវិធី កសាងជនបទថ្មី។ ថ្វីត្បិតដូច្នោះក្តី ពេល ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តតែងជួបការលំបាកខ្លាំង អា​ស្រ័យជាប់ជំពាក់ក្នុងការរុះរើដកហូតដីមកវិញ។

ដុងថាំងខិតខំសម្រេចបទដ្ឋានជនបទថ្មី

បច្ចុប្បន្ន ឃុំដុងថាំង ស្រុកកើ-ដ (ក្រុងកឹងធើ) សម្រេច១៥/១៩លក្ខឋានជនបទថ្មី។ អាស្រ័យ ហេតុនោះ រដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនឃុំកំពុង ខិតខំអនុវត្តឲ្យបានសម្រេច៤ លក្ខឋានដទៃទៀត ហើយចាត់ទុកការងារនេះ គឺជាភារកិច្ចចម្បងរបស់ភូមិភាគ។

អនុវត្តល្អការងារជនជាតិ

តាមប្រសាសន៍លោក ត្រឿងថាញ់សាង ប្រ ធានការិយាល័យជនជាតិស្រុកកើ-ដ ឆ្នាំកន្លង ការិយាល័យជនជាតិ អនុវត្តបានល្អ នូវការងារធ្វើសេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការ ប្រជាជនស្រុក រៀបចំផ្សព្វផ្សាយបានល្អនូវការងារជនជាតិលើភូមិសាស្រ្ត។

សាភៀងឈានឡើង

លោកផាមហ្វាងខាំ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជា​ជនឃុំសាភៀង ស្រុកឡុងម៉ី ខេត្តហូវយ៉ាង ឲ្យដឹង ៖ ឃុំអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធ​ ភាពនូវកម្មវិធីគម្រោងនានា សម្រាប់ជនរួមជាតិភាគតិច ម៉្លោះហើយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានការផ្លាស់ប្តូរជាប្រត្យក្ស។

ឌិញម៉ូងសម្រេចគោលដៅឃុំជនបទថ្មី

អាស្រ័យការយកចិត្តទុកដាក់ របស់រដ្ឋអំណាច គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក៏ដូចជាស្មារតីសាមគ្គីរបស់ រដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជន ឃុំឌិញម៉ូង អនុវត្ត សម្រេចលក្ខឋានទាំង១៩ ដើម្បីក្លាយជាឃុំជន បទថ្មី ហេីយជាឃំុមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅកុះករបំផុតរបស់ស្រុក ថើយឡាយ (ក្រុងកឹងធើ)។

ភាពផ្លាស់ថ្មីនៅហ្វាលឺវ

តាមស្ថិតិរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជន ឃុំ ហ្វាលឺវ ក្រុងវីថាញ់ (ខេត្តហូវ​យ៉ាង) ទូទាំងឃុំ មានប្រជាជនចំនួន១.៨២៣គ្រួសារ ក្នុងនោះ មាមីងខ្មែរ​មានចំនួន៤៤៤គ្រួសារ។

ភាពផ្លាស់ថ្មីនៅតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅកុះករ

កម្មវិធី១៣៥របស់រដ្ឋាភិបាល ត្រូវបានអនុវត្ត នៅឃុំវិញភូ ស្រុកយង់រៀង ខេត្តកៀងយ៉ាង បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យផ្លាស់ថ្មី តំបន់ដែលមាន ជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅកុះករ  បង្កលក្ខណៈ ងាយស្រួលជូនមាមីងឈានឡើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច កាត់បន្ថយភាពក្រី ក្រដោយចីរភាព។

ឌិញម៉ូងផ្តុំកម្លាំងកសាងជនបទថ្មី

ឃុំឌិញម៉ូង (ស្រុកថើយឡាយ ក្រុងកឹងធើ) កំ ពុងផ្តុំកម្លាំងកសាង សម្រេចរួចរាល់លក្ខឋាន ជនបទថ្មី ដើម្បីឆាប់បានបង្ហាញជាឃុំជនបទ ថ្មីនៅឆមាស ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវតាមផែនការដាក់ ចេញ។

ភាពផ្លាស់ថ្មីនៅដុងថាំង

ដុងថាំង គឺជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំក្រីក្រទាំង ឡាយដែលទើបចែកចេញពីស្រុកកើ-ដ ក្រុង  កឹងធើ។ ប៉ុន្តែអាស្រ័យដោយមានការសាមគ្គី រួមគំនិតវិនិយោគទុនរបស់ភូមិភាគក្រុង និង ប្រភពពីការអនុវត្តសង្គមូបនីយកម្ម បានជាសព្វថ្ងៃដុងថាំងមានភាព ផ្លាស់ថ្មី។

gTUTxRW~a
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  [10 Trang tiep]