• ធានាសមភាពយេនឌ័រ តំបន់ជនជាតិភាគតិច

  ធានាសមភាពយេនឌ័រ តំបន់ជនជាតិភាគតិច

  ទោះជាប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះ មានការវិវឌ្ឍន៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការអភិ វឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ចនៅវៀតណាមក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ ស្រ្តីនិងក្មេង ស្រីជនជាតិភាគតិច គឺជាក្រុមងាយរងគ្រោះនិងខាតប្រយោជន៍ច្រើន ក្នុងការបង្ខិតជិតជាមួយនឹងគោលនយោបាយនានា ក៏ដូចជាក្នុងការ ទទួលប្រយោជន៍ ពីសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍន៍និងសមាហរណកម្មទូ ទាំងពិភពលោក។

 • មេរៀនអំពីការពង្រីកកម្លាំងមហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជាតិ

  មេរៀនអំពីការពង្រីកកម្លាំងមហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជាតិ

  បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ពង្រីកនូវប្រសិទ្ធភាពនៃកម្លាំងមហាសាមគ្គី ទូទាំងប្រជាជាតិ ដើម្បីបង្កើតបានបដិវត្តន៍ខែសីហាដ៏មហិមា។

 • ចងចាំដំបូន្មានរបស់អ៊ំ

  ចងចាំដំបូន្មានរបស់អ៊ំ

   ក្នុងកេរដំណែលសតិអារម្មណ៍របស់លោកប្រធានហូជីមិញ ជាទីគោរព បានបន្សល់ទុក មានមេរៀនសាមគ្គី ជាមេរៀនដែលបានជនរួមជាតិ បណ្តាជនជាតិភាគតិចចងចាំនិងចាប់ចិត្តអនុវត្ត។

 • តៃង្វៀងសាងសង់សាលាជនជាតិអន្តេវាសិកថ្មីចំ នួន៥៥

  តៃង្វៀងសាងសង់សាលាជនជាតិអន្តេវាសិកថ្មីចំ
នួន៥៥

  យោងតាមគណៈចង្អុលការតៃង្វៀង មកទល់បច្ចុប្បន្ន បណ្ដាខេត្តនៅ តៃង្វៀង បានវិនិយោគទុកសាងសង់សាលាវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវា សិកថ្មីចំនួន៥៥ កើន១០វិទ្យាល័យបើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំសិក្សា២០០ ៥-២០០៦ ក្នុងនោះមានវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកថ្នាក់ខេត្តចំនួន៥ និងវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកថ្នាក់ស្រុកចំ នួន៥០ទាក់ទាញសិស្សា នុសិស្សជនជាតិភាគតិចរាប់សិបពាន់នាក់ចូលរៀន ។