ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

03/06/2024 - 15:58

ខិត​ខំ​បង្ហើយ​ផ្ទះ​ ១.៩៩៩ ខ្នង​ ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រ​មុន​ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០២៤

មន្ទីរ​ការ​ងារ​- យុទ្ធ​ជន​ពិ​ការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ដោះ​ដូរ​ ដំ​ណើរ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ផ្ទះ​ ១.៩៩៩ ខ្នង​ជូន​គ្រួ​សារ​ដែល​ជួប​លំ​បាក​ខាង​លំ​នៅ​ឋាន​ មិន​ទាន់​ធានា​ការ​រឹង​មាំ ៣ យ៉ាង​ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​តាម​រយៈ​ប្រ​ភព​មូល​និធិ​សុខុមាល​ភាព​សង្គម។​

លោក​ស្រី​ តូធីធូ​ហុង​ ថ្លែង​យោ​បល់​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ។

អនុវត្ត​កិច្ច​ចង្អុល​ការ​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ អំ​ពី​ការ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ ក្រោយ​ពី​ពិនិត្យ​និង​ក្តាប់​បញ្ជី​ធារ​ដី​ មន្ទីរ​ការ​ងារ​- យុទ្ធ​ជន​ពិ​ការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ បាន​សហ​ការ​គ្រប់​មន្ទីរ​ ផ្នែក​ក្នុង​ខេត្ត​និង​មូល​ដ្ឋាន​ ដំ​ណើរ​ការ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ ១.៩៩៩ ខ្នង​; ក្នុង​នោះ​ កូវ​កែ​៨៤​គ្រួ​សារ​ ទីវ​កឹង​២៣២​គ្រួ​សារ​ ថ្កូវ​៥៥៧​គ្រួ​សារ​ កូវ​ង៉ាង​៣៤៤​គ្រួ​សារ​ កាង​ឡុង​១១៣​គ្រួ​សារ​ ចូវ​ថាញ់​២១៥​គ្រួ​សារ​ យ្វៀង​ហាយ​២៦៦​គ្រួ​សារ​ ក្រុង​ត្រា​វិញ​៨៣​គ្រួ​សារ​ ទីរួម​ខេត្ត​យ្វៀង​ហាយ​១០៥​គ្រួ​សារ។​

លោក​ស្រី​ តូធី​ធូ​ហុង​ នា​យិកា​មន្ទីរ​ការ​ងារ - យុទ្ធ​ជន​ពិ​ការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ខេត្ត​ គូស​បញ្ជាក់​៖ ការ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គឺជា​គោល​ការណ៍​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ សម្តែង​ពី​មនុស្ស​ធម៌​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត។​ ដូច្នេះ​ គ្រប់​ថ្នាក់​ គ្រប់​ផ្នែក​គប្បី​ព្រួត​ដៃ​គ្នា​អនុវត្ត​ជំ​រុញ​ល្បឿន​សាង​សង់​ ធានា​តាម​តម្រូវ​ការ​ ផ្អែក​លើ​ស្មារតី​នៃ​កិច្ច​ចង្អុល​ការ​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ អនុវត្ត​ព្រម​ៗ​គ្នា​ ឆាប់​រហ័ស​ទាន់​ពេល​ មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ ត្រូវ​តាម​ការ​កំ​ណត់​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ បង្កើន​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចលនា​ប្រ​ជា​ជន​រួម​បដិភាគ​ និង​បុល​បន្ថែម​ទុន​ពី​ធនា​គារ​គោល​នយោ​បាយ​សង្គម​ ដើម្បី​សាង​សង់​ផ្ទះ​រឹង​មាំ ធានា​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​យូរ​អង្វែង។​ ខិត​ខំ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​សាង​សង់​សម្រេច​ជា​ស្ថា​ពរ​មុន​ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០២៤ ប្រ​គល់​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​បាន​មុន​ទិវា​មហា​សាម​គ្គី​ទូទាំង​ជន​ជាតិ​ ឆ្នាំ​ ២០២៤៕​ 

យោង៖ កាសែត​ត្រា​វិញ​ - លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ