ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

20/05/2024 - 15:27

ស្រុក​ថ្កូវ​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​ថ្កូវ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ទើប​ប្រា​រព្ធ​ពិធី​ប្រ​កាស​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ ២៨៨/​QĐ-TTg ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ៨ ខែ​មេ​សា ឆ្នាំ២០២៤ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ទ​ទួល​ស្គាល់​ស្រុក​ថ្កូវ សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៣។

ថ្នាក់​​ដឹក​​នាំ​​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​​បក្ស​​ស្រុក និង​​គណៈ​​កម្មា​ធិ​ការ​​​ប្រជា​ជន​​ស្រុក ​
ទទួលប័ណ្ណទទួលស្គាល់ស្រុកជនបទថ្មី។

អា​ស្រ័យ​អនុវត្ត​ល្អ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អំ​ពី​ការ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី ទើប​ជីវ​ភាព​របស់​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ស្រុក​ថ្កូវ បាន​កែ​លម្អប្រាក់​ចំ​ណូល​មធ្យម​ភាគ​លើ​មនុស្ស​ម្នាក់​សម្រេច ៦២,៨៣ ​លាន​ដុង/​ម្នាក់/​ឆ្នាំ ​(ឆ្នាំ ២០១១ ​គឺ ​១២,៣ លាន​ដុង/​ម្នាក់​/ឆ្នាំ) អត្រា​ក្រី​ក្រ​ថយ​ចុះ​នៅ​ក្រោម ៤%...

ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី លោក​ឡេវ៉ាន់​ហាំង ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ត្រា​វិញ ស្ងើច​សរ​សើរ​ចំ​ពោះ​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​របស់​បក្ខ​ភាគ និង​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​ថ្កូវ ក្នុង​ដំ​ណាក់​ការ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី។ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត បាន​ចង្អុល​ការ​ដល់​បក្ខ​ភាគ ​និង​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​ថ្កូវ បន្ត​រក្សា​និង​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​លក្ខ​ឋាន​ដែល​សម្រេច​បាន ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ជីវ​ភាព​សម្ភារៈ និង​ស្មារតី​ជូន​ប្រ​ជា​ជន ខិត​ខំ​កសាង​ស្រុក​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​កម្រិត​ខ្ពស់​ក្នុង​ពេល​ខាង​មុខ៕

                          សើុងម៉ា​ល័យ ​

ចែករំលែកអត្ថបទ