ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

22/04/2024 - 16:20

កឹងធើ កែ​តម្រូវ​ថ្លៃ​សិក្សា​មាន​ផល​ប្រ​យោជន៍​ដល់​សិស្ស

ក្នុង​សម័យ​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី ១៤ (សម័យ​ប្រ​ជុំ​ប្រ​ធាន​បទ​ជំ​នាញ) នីតិកាល X អា​ណត្តិ​កាល  ២០២១​-២០២៦  ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ   បាន​អនុម័តិ​សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត  កំ​ណត់​ថ្លៃ​សិក្សា​ថ្មី​ទាប​ជាង​កំ​ណត់​ថ្លៃ​សិក្សា​មុន​នេះ  បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​អា​ណា​ព្យា​បាល​និង​សិស្ស។

​  ​អ្នក​តំ​ណាង​ទាំង​ឡាយ​បាន​អនុម័តិ​ពង្រាង​សេចក្តី​សម្រេច។

ក្នុង​សម័យ​ប្រ​ជុំ អ្នក​តំ​ណាង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​បាន​អនុម័តិ​សេចក្ដី​សម្រេច​ដែល​លើក​ជូន​ដោយ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ។ យោង​តាម​នោះ ថ្លៃ​សិក្សា​នៅ​គ្រប់​កម្រិត​អប់រំ មាន​ដូច៖ មត្តេយ្យ​សិក្សា​ថ្នាក់​ខ័ណ្ឌ​គឺ ៧១.០០០​ដុង​/ខែ/​សិស្ស; ថ្នាក់​ស្រុក​គឺ ៣២.០០០ ដុង/​ខែ/​សិស្ស; អនុវិទ្យា​ល័យ ថ្នាក់​ខ័ណ្ឌ​គឺ ​៦៥.០០០​ដុង/​ខែ/​សិសុ្ស​ថ្នាក់​ស្រុក​គឺ​៣៣.០០០​ដុង/​ខែ/​សិស្ស; វិទ្យា​ល័យ​ថ្នាក់​ខ័ណ្ឌ​គឺ ៧៥.០០០​ដុង​/ខែ​/សិស្ស ថ្នាក់​ស្រុក​គឺ ​៤៣.០០០​ ដុង​/ខែ/​សិស្ស។

សិស្ស​បឋម​សិក្សា​នៅ​តាម​សា​លា​រដ្ឋ​មិន​ចាំ​បាច់​បង់​ថ្លៃ​សិក្សា។ ​ការ​ប្រ​មូល​កម្រៃ​សិក្សា ចំ​ពោះ​កម្រិត​បឋម​សិក្សា​ខាង​លើ គឺ​សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​អនុវត្ត​របប​លើក​លែង​កាត់​បន្ថយ​ថ្លៃ​សិក្សា​សម្រាប់​សិស្ស​បឋម​សិក្សា​នៅ​សា​លា​ឯក​ជន ឋិត​ក្នុង​មុខ​សញ្ញា​បាន​ទទួល​របប​គោល​នយោ​បាយ​តាម​ការ​កំ​ណត់។

អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ បើ​ប្រៀប​ផ្ទឹម​ជា​មួយ​នឹង​សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ​ ១០/​២០២៣/​NQ-HĐND​ គឺ​សេចក្ដី​សម្រេច​ថ្មី កំ​ណត់​បង់​ថ្លៃ​សិក្សា​ទាប​ជាង។

លោក ផាម​វ៉ាន់​ហេវ - ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង - អនុ​លេ​ខា​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ក្រុង​កឹង​ធើ - ស្នើ​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង គណៈ ផ្នែក​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន។ល។ គប្បី​រំលឹក​ដាស់​តឿន​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជា​ប្រ​ចាំ​នូវ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សេចក្ដី​សម្រេច​ដែល​លើក​ជូន​ដោយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង ដើម្បី​សេចក្ដី​សម្រេច​ឆាប់​ពង្រីក​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​និង​ស៊ី​ជម្រៅ​ទៅ​ក្នុង​ជីវ​ភាព៕

         យោង​តាម​កា​សែត​ឡាវ​ដុង-ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ