ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

19/02/2024 - 16:45

លោក​អគ្គ​លេខា​ ង្វៀង​ភូ​ត្រុង អុជ​ធូប​គោ​រព​បូជា​នៅ​រាជ​វាំង​ថាំងឡុង​

លោក​អគ្គ​លេខា​ ង្វៀង​ភូត្រុង អុជ​ធូប​គោ​រព​បូជា​នៅ​វិមាន​កិញ​ធៀង
មណ្ឌលកេរដំណែលរាជវាំងថាំងឡុង។

ក្នុង​បរិយា​កាស​អំ​ណរ​បក្ស​ អំ​ណរ​និទាឃ​រដូវ​យ៉ាប​ធិន ឆ្នាំ​២០២៤ លោក​អគ្គ​លេខា​ ង្វៀង​ភូ​ត្រុង បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​អុជ​ធូប​គោ​រព​បូជា​នៅ​វិមាន​កិញ​ធៀង មណ្ឌល​កេរ​ដំ​ណែល​រាជ​វាំង​ថាំង​ឡុង​ - បេតិក​ភណ្ឌ​វប្ប​ធម៌​ពិភព​លោក៕​

                                                                                       យោង៖ TTXVN-វិមាន

ចែករំលែកអត្ថបទ