ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

05/12/2023 - 11:03

សុក​ត្រាំង សាង​សង់​ផ្ទះ​ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ ៤.៩៨១ ខ្នង

គណៈកម្មា​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង  ទើប​រៀប​ចំ​ពិធី​ប្រ​គល់​ផ្ទះ​មហា​សាម​គ្គី ១២០ ខ្នង​ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​សមា​ជិក​មួយ​ឆ្នោត​សុក​ត្រាំង។

ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​គ្រួសារ​ក្រី​ក្រ​ក្នុង​ពិធី​ប្រ​គល់​ផ្ទះ។

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក យឿង​សា​ខា ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​ឱ្យ​ដឹង អស់​រយៈ​ពេល ៣ ឆ្នាំ (ពី​ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ ឆ្នាំ ២០២៣) ឃោ​សនា ចលនា គណៈ​កម្មា​ធិការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​ដំ​ណើរ​ការ​សាង​សង់​ផ្ទះ​មហា​សាម​គ្គី​ចំនួន ៤.៩៨១ ខ្នង​ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ ជួប​លំ​បាក​ខាង​លំ​នៅ​ឋាន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត។ ក្នុង​នោះ ឆ្នាំ ២០២១​-២០២២ បាន​ប្រ​គល់​ជូន​ផ្ទះ ៣.៩៤៦ ខ្នង គណៈ​ចលនា​មូល​និធិ​ខេត្ត​ដើម្បី​អ្នក​ក្រ បាន​បែង​ចែក​ផ្ទះ ៤.៣១០ ខ្នង និង​គណៈ​ចាត់​តាំង​គ្រប់​ស្រុក ទីរួម​ខេត្ត ក្រុង ចលនា​សាង​សង់​ផ្ទះ​បាន ៦៧១ ខ្នង។ ឆ្នាំ ២០២៣ គណៈ​កម្មា​ធិការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិវៀត​ណាម​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​ចលនា​ថវិ​កា​ជាង ៩៣ ពាន់​លាន​ដុង សាង​សង់ និង​ប្រ​គល់​ជូន​ផ្ទះ ១.៤៨៥ ខ្នង គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​សរុប​ជាង ៨៩ ពាន់​លាន​ដុង។ ក្នុង​នោះ​មាន ១២០ ខ្នង អា​ស្រ័យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​សមា​ជិក​មួយ​ឆ្នោត​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ឧបត្ថម្ភ​ទឹក​ប្រាក់ ៦ ពាន់​លាន​ដុង។ គុណ​ភាព​ផ្ទះ​ធានា​ជាប់​៣​រឹង​មាំ និង​ផ្ទៃ​ដី​ស្រប​តាម​សេចក្តី​កំណត់​របស់​ក្រ​សួងសំ​ណង់; ការ​ងារ​ពិនិត្យ​ទទួល​ផ្ទះ​បាន​ដំ​ណើរ​ការ​ទាន់​ពេល ប្រ​គល់​ជូន​និង​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​តាម​សេចក្តី​កំ​ណត់ និង​ធា​នា​តាម​តម្រូវ​ការ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ឧបត្ថម្ភ៕

                                 យ្វី​អាញ- ត្រឹង​រ៉ូន

ចែករំលែកអត្ថបទ