03/07/2023 - 16:10

ក្រើន​រំ​លឹក​ពី​ការ​ក្លែង​បន្លំ​កម្ម​វិធី​របស់​ផ្នែក​ពន្ធ​ដារ ដើម្បី​ឆ​បោក​

យោង​តាម​នាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​ក្រុង​កឹង​ធើ រយៈ​ពេល​ថ្មី​ៗនេះ​ នា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​ក្រុង​ទទួល​បាន​មតិ​ប្រតិ​កម្ម​របស់​អ្នក​បង់​ពន្ធ​ ពី​ការ​ដែល​មុខ​សញ្ញា​មួយ​ចំ​នួន​ក្លែង​បន្លំ​ជា​កម្មាភិ​បាល​ពន្ធ​ដារ ទាក់​ទង​ទៅ​អា​ជីវ​កម្ម​ អង្គ​ការ​ អង្គ​ភាព​ គ្រួសារ​ បុគ្គល ហើយ​សំ​ណូម​ពរ​អ្នក​បង់​ពន្ធ​ដំ​ឡើង​ផ្នែក​ទន់​ក្លែង​បន្លំ​កម្ម​វិធី​របស់​ស្ថា​ប័ន​ពន្ធ​ដារ ដើម្បី​ណែ​នាំ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ព័ត៌​មាន​លេខ​កូដ​ពន្ធ​ដារ បង់​ពន្ធ​តាម​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក ទទួល​បាន​អា​ទិភាព​អំ​ពី​ពន្ធ​ជា​ដើម។ នេះ​ជា​សកម្ម​ភាព​របស់​មុខ​សញ្ញា ឆបោក​ ក្លែង​បន្លំ យក​ឈ្មោះ​របស់​ស្ថា​ប័ន​ពន្ធ​ដារ ដើម្បី​លួច​យក​ព័ត៌​មាន​ឯក​ជន​ ព័ត៌​មាន​គណនី ធនា​គារ​ សំ​ដៅ​កិប​កេង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ។

រូប​ថត​កម្ម​វិធី​ក្លែង​ក្លាយ​ផ្នែក​ពន្ធ​ដារ ដើម្បី​ឆបោក​យក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ។

នាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​ក្រុង​ មិន​បាន​ទាក់​ទង​ផ្ទាល់​ទៅ​អ្នក​បង់​ពន្ធ​ដើម្បី​សំ​ណូម​ពរ​ដំ​ឡើង​កម្ម​វិធី​ ក្រៅ​ផ្នែក​ពន្ធ​ដារ​ទេ។ ពេល​មាន​គោល​នយោ​បាយ​ ពន្ធ​ដារ​ថ្មី​ដាក់​ចេញ​ នា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​នឹង​ផ្ញើ​លិខិត​ណែ​នាំ​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​តាម​រយៈ​អា​ស​យដ្ឋាន​ អីុ​ម៉ែល​របស់​អ្នក​បង់​ពន្ធ​ និង​ចុះ​ផ្សាយ​លើ​គេហ​ទំ​ព័រនា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ ដើម្បី​អ្នក​បង់​ពន្ធ​បាន​ដឹង​ និង​អនុវត្ត។ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ អ្នក​បង់​ពន្ធ​ ដាច់​ខាត​មិន​ត្រូវ​ទាញ​យក​ ឬ​ដំ​ឡើង​កម្ម​វិធី​សម្រាប់​កំ​ព្យូ​ទ័រ ទូរ​ស័ព្ទ​ឆ្លាត​វៃ​តាម​រយៈ​តំ​ណ​ភ្ជាប់​ដែល​មិន​មែន​អគ្គ​នា​យក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​ជា​អ្នក​ផ្ដល់​ឡើយ។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ មិន​ត្រូវ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ចូល​ដំ​ណើរ​ការ​លើ​កំ​ព្យូ​ទ័រ ឬ​ទូរ​ស័ព្ទ​ ដើម្បី​ជំ​នួយ​ដំ​ឡើង​ផ្នែក​ទន់​នៃ​កម្ម​វិធី​ជា​ដាច់​ខាត។

កម្ម​វិធី​របស់​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​តាម​អា​ស​យដ្ឋាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖ កម្ម​វិធី​ជំនួយ​ការ​ប្រ​កាស​ពន្ធ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ជូន​នៅ​លើ​គេហ​ទំ​ព័រ​ព័ត៌​មាន​របស់​ផ្នែក​ពន្ធ​ដារ មាន​អា​សយដ្ឋាន​ https://www.gdt.gov.vn; ច្រក​ទ្វារ​សេវា​កម្ម​ពន្ធ​ដារ​អេឡិច​ត្រូនិក មាន​អា​សយដ្ឋាន​ https://thuedientu.​gdt.gov.vn; កម្ម​វិធី​អាន​ឯក​សារ​ពន្ធ​ដារ XML (iTaxviewer) ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ជូន​តាម​ច្រក​ទ្វារ​សេវា​កម្ម​ពន្ធ​ដារ​អេឡិច​ត្រូនិក មាន​អា​សយដ្ឋាន​ https://thue​dientu.​​gdt.​gov.vn;  កម្ម​វិធី​ eTax Mobile ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ជូន​នៅ​លើ Google Play (សម្រាប់​ឧប​ករណ៍​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​ព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ Android) និង​ Apple Store (សម្រាប់​ឧប​ករណ៍​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​ព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ IOS)។ កម្ម​វិធី​ដំឡើង​ eSigner ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ជូន​នៅ​នឹង​ច្រក​ទ្វារ​សេវា​កម្ម​ពន្ធ​ដារ​អេឡិច​ត្រូនិក មាន​អា​សយដ្ឋាន​ https://thuedientu.​gdt.gov.vn; កម្ម​វិធី​ដំឡើង​ Plugin វិក្ក័យ​បត្រ​អេឡិច​ត្រូនិក ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ជូន​នៅ​នឹង​ច្រក​ទ្វារ​សេវា​កម្ម​ពន្ធ​ដារ​អេឡិច​ត្រូនិក https://hoadondientu.gdt. gov.vn។ នៅ​ពេល​អ្នក​បង់​ពន្ធ​មាន​តម្រូវ​ការ​ឆ្លើយ​បំ​ភ្លឺការ​ចម្ងល់​អ្វីមួយ​ពី​គោល​នយោ​បាយ​ពន្ធ​ គប្បី​ទំ​នាក់​ទំ​នង​នឹង​ស្ថា​ប័ន​ពន្ធ​ដារ​ដោយ​ផ្ទាល់​ដើម្បី​កម្មាភិ​បាល​ពន្ធ​ដារ​ជួយ​និង​ណែនាំ​។ល។៕

               កាសែត​កឹង​ធើ - ប្រែ​សម្រួល​៖ ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ