ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

29/05/2023 - 11:02

បាក​លីវ

ជូន​រង្វាន់​ជំរុញ​បញ្ញា​និង​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​ មាន​ជីវ​ភាព​ខ្វះ​ខាត​

សមា​គម​ជំរុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​បាក​លីវ ទើប​រៀប​ចំ​ជូន​រង្វាន់​ជំ​រុញ​បញ្ញា​និង​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​មាន​ជីវ​ភាព​ខ្វះ​ខាត​ លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្ត​។ តាម​រយៈ​នោះ​ សមាគម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​ បាន​ជូន​លិខិត​សរ​សើរ​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​ ៣៧ នាក់​ (លិខិត​សរ​សើរ​អម​ដោយ​ទឹក​ប្រាក់​ ២ លាន​ដុង​) ដែល​សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​សិក្សា​និង​ផ្ដល់​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ ៥០ ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​មាន​ជីវ​ភាព​ខ្វះ​ខាត​ រៀន​ពូកែ​ (អា​ហា​រូប​ករណ៍​មួយ​ចំ​ណែក​ ១ លាន​ដុង​)។ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​បាក​លីវ ជូន​បណ្ណ​សរ​សើរ​ដល់​បុគ្គល ២៨ នាក់​ ដែល​មាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ចលនា “ការ​សិក្សា​ពេញ​មួយ​ជីវិត​” “ការ​សិក្សា​គ្មាន​ទី​បញ្ចប់”។

លោក​ត្រឹង​ហ្វាង​យ៉ៀង ប្រ​ធាន​សមា​គម​ជំរុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​បាក​លីវ ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍
​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​មាន​ជីវ​ភាព​ខ្វះ​ខាត​ រៀន​ពូកែ។

ឆ្នាំ ២០២២ សមា​គម​ជំរុញ​ការ​សិក្សា​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ក្នុង​ខេត្ត​ ធ្វើ​ការ​ចលនា​សង្គ​មូប​នីយ​កម្ម​អប់រំ​ទូទាំង​ខេត្ត​ បាន​ថវិ​កា ១៧,៥ ពាន់​លាន​ដុង។ ក្នុង​នោះ​ សមា​គម​ជំរុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​ ក៏​បាន​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ ១.៣០០ ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​ក្រីក្រ​ មាន​ជីវ​ភាព​ខ្វះ​ខាត​; អា​ហា​រូប​ករណ៍​ជំ​រុញ​បញ្ញា ១០០ ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​រៀន​ពូកែ​ និង​ជូន​កង់​ ឧប​ករណ៍​និង​សម្ភារៈ​សិក្សា​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ​ ជម្នះការ​លំ​បាក​ សិស្ស​ដែល​មាន​ជីវ​ភាព​គ្រួសារ​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​ជំងឺ​ COVID-១៩ សិស្ស​ពិការ​ សិស្ស​រង​គ្រោះ​ដោយ​ជាតិ​ពុល​ពណ៌​លឿង​ជា​ដើម៕

   យី​អាញ - ពេជ្រ​សឿន​

ចែករំលែកអត្ថបទ