ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

22/05/2023 - 14:18

ហ្វឹក​ហ្វឺន​បំ​ណិន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ អប់រំ​ច្បាប់​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​

អ្នក​តំ​ណាង​ចូល​រួម​គឺ​ជា​អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក ក្នុង​ប្រ​ព័ន្ធ​ស្ថាប័ន​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ថ្នាក់​ខេត្ត​ ថ្នាក់​ស្រុក​ជាង​ ២៥០ នាក់​; អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ អ្នក​មុខ​ អ្នក​ការ​សាសនា​; ឃោស​និក​ច្បាប់​; អ្នក​សម្រុះ​សម្រួល​នៅ​មូល​ដ្ឋាន។ល។ របស់​ខេត្ត​ចំ​នួន​ ៤ គឺ​កា​ម៉ាវ​ បាក​លីវ គៀង​យ៉ាង​ និង​ហូវ​យ៉ាង​ បាន​ចូល​រួម​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ស្ដី​ពី​បំ​ណិន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់រំ​ច្បាប់​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ ឆ្នាំ​ ២០២៣។

 ​ព្រះ​សង្ឃ​កំ​ពុង​ផ្ចិត​ផ្ចង់​ស្រាវ​ជ្រាវ​ឯក​សារ​ក្នុង​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន។

វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​អា​ស្រ័យ​ដោយ​នាយក​ដ្ឋាន​នីតិ​កម្ម​ (គណៈ​កម្មាធិការ​ជន​ជាតិ​) សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​កាម៉ាវ​ រៀប​ចំ​ឡើង​សំ​ដៅ​ ពង្រឹង​ លើក​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​ផ្នែក​ខាង​ច្បាប់​ជូន​អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ បុគ្គ​លិក​ក្នុង​ប្រ​ព័ន្ធ​ស្ថា​ប័ន​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ ចាប់​ពី​មជ្ឈិម​រហូត​ដល់​មូល​ដ្ឋាន​; ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៃ​អង្គ​ការ​បក្ស​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​ថ្នាក់​ឃុំ​; ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ អនុ​ប្រ​ធាន​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​អង្គ​ការ​បក្ស​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​ ប្រ​ធាន​ភូមិ​ អនុ​ប្រ​ធាន​ភូមិ​; អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ អ្នក​មុខ​អ្នក​ការ​សាសនា​; ឃោស​និក​ច្បាប់​; អ្នក​សម្រុះ​សម្រួល​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​; អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន​; អ្នក​ត្រូវ​បាន​ប្រ​គល់​ភារ​កិច្ច​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ អប់រំ​ច្បាប់​និង​ប្រ​ជា​ជន។ល។ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ជួយ​លើក​កម្ពស់​បំ​ណិន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គោល​នយោ​បាយ​ច្បាប់​ សំ​ដៅ​អនុវត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​ការ​ងារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ អប់រំ​ច្បាប់​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​អនុវត្ត​គោល​ការណ៍​ គោល​មាគ៌ា​របស់​បក្ស​ គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​របស់​រដ្ឋ។ ជា​ពិសេស​ រួម​ចំ​ណែក​លំ​នឹង​សន្ដិ​សុខ​នយោ​បាយ​ សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ សុវត្ថិ​ភាព​សង្គម​ ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​សង្គម​នៅ​ភូមិ​ភាគ៕

                                           យោង​៖ baophapluat.vn - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ