ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

28/03/2023 - 08:41

សុក​ត្រាំង៖ សិប្ប​ករ​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ ២ រូប​ បាន​ប្រទាន​កិត្តិ​នាម​ជា "សិប្ប​ករ​ប្រ​ជា​ជន​"

លោក​ស្រី ហូវ​ធីកឹម​ដាវ​ អនុ​លេខា​ប្រចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ប្រទាន​កិត្តិ​នាម​ “សិប្ប​ករ​ប្រ​ជា​ជន​” ដល់​សិប្ប​ករ​លីលេត (ខាង​ស្ដាំ​ដៃ​) និង​សិប្បករ​ចូវ​អូន​ (ខាង​ឆ្វេង​ដៃ​) ។

មន្ទីរ​វប្បធ​ម៌​ កីឡានិង​ទេស​ចរណ៍​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​រៀប​ចំ​ធ្វើ​ការ​ប្រកាស​និង​ប្រគល់​សេច​ក្ដី​សម្រេច​របស់​ប្រធាន​រដ្ឋ​ ស្តី​ពី​ការ​ប្រទាន​កិត្តិនាម​កិត្តិយស​ថ្នាក់​រដ្ឋ​ជា “សិប្ប​ករ​ប្រជា​ជន​” ដល់​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​២រូប​ នោះ​គឺ​សិប្បករលី​លេត (ស្រុក​មីទូ) និង​សិប្បករ​ចូវ​អូន​ (ស្រុក​មីស្វៀង) ដែល​មាន​ការ​រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​ច្រើន​ក្នុង​ការ​រក្សានិង​ពង្រីក​កេរ​ដំណែល​វប្បធ​ម៌​អរូបី​របស់​ជន​ជាតិ​។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ក៏​បាន​ប្រទាន​កិត្តិ​នាម​ជា “សិប្ប​ករ​ឆ្នើម” ដល់​បុគ្គល ៥ រូប​ ដែល​មាន​ការ​រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​កេរ​ដំណែល​វប្បធ​ម៌​អរូបី​ផង​ដែរ​៕

                      យី​អាញ-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ