ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

19/09/2022 - 14:41

កាម៉ាវ រៀប​ចំ​ពិធី​ជួប​ជុំ​អ្នក​មុខ​អ្នក​ការ​សាសនា​ឆ្នាំ​ ២០២២

គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​កា​ម៉ាវ ទើប​រៀប​ចំ​ពិធី​ជួប​ជុំ​អ្នក​មុខ​អ្នក​ការ​សាសនា​ ឆ្នាំ​ ២០២២ ដោយ​មាន​តំ​ណាង​ចូល​រួម​ ៥០ រូប​ មក​ពី​បណ្តា​វត្ត​ សា​លា​ទាន​ និង​សមា​គម​ជន​ជាតិ​ចិន​។​

អ្នក​តំ​ណាង​ចូល​រួម​ផ្តល់​មតិ​យោ​បល់​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​។​

ក្នុង​អំ​ឡុង​ ៦ ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​ គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ បាន​ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ និង​សកម្ម​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ស្ថា​ប័ន​ អង្គ​ភាព​ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ធា​នា​ការ​ងារ​អភិ​បាល​កិច្ច​ស្តីពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ និង​កម្ម​វិធី​ គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ការ​ពិនិត្យ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ ក៏​ជ្រើស​រើស​បាន​មុខ​សញ្ញា​ ហើយ​បាន​ដំណើរ​ការ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ចំ​នួន​ ១០ ខ្នង​ ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​កំ​ពុង​ជួប​លំ​បាក​អំ​ពី​ផ្ទះ​សម្បែង​ តាម​រយៈ​ប្រ​ភព​ថវិកា​ ឧបត្ថម្ភ​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ចលនា​ និង​ឧបត្ថម្ភ​អំ​ណោយ​ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ ប្រ​កៀក​បន្ទាប់​ក្រ សិស្ស​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ចំ​នួន​ ១០០ ចំ​ណែក​ និង​ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ លើក​សំ​ណើ​ជូន​គណៈ​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ ឧបត្ថម្ភ​អង្ករ​ដល់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជាង​ ១.០០០ គ្រួ​សារ​។​

ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ជួប​ជុំ​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​កា​ម៉ាវ ង្វៀង​មិញ​ល្វឹង​ គូស​បញ្ជាក់៖ តួនាទី​សំ​ខាន់​របស់​អ្នក​តំ​ណាង​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ជា​មួយ​នឹង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​ និង​ទូទាំង​ប្រ​ព័ន្ធ​នយោ​បាយ​កសាង​ជីវ​ភាព​ពីមួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​សម្បូរ​សប្បាយ​ សុភ​មង្គល​។​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ បាន​កត់​សម្គាល់​នូវ​មតិ​រួម​យោ​បល់​ដោយ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់​ និង​ស្មារតី​រួម​ចំ​ណែក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​អ្នក​តំ​ណាង​ទាំង​ឡាយ​ក្នុង​ឱកាស​ជួប​ជុំ​ ចំ​ពោះ​ការ​អនុវត្ត​នូវ​ផ្នែក​ការ​ងារ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​៕​

                  យោង​៖ baodantoc.vn-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ