ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

21/06/2022 - 09:04

កឹង​ធើ ដាក់​ចេញ​ផែន​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដូសទី៤

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​ដាក់​ចេញ​ផែន​ការ​លេខ​ ១១៩/KH-UBND ស្តីពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដូស​ជំរុញ​លើក​ទី ២ (ដូស​ទី៤) លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​កឹង​ធើ។​

មជ្ឈ​មណ្ឌល​គ្រប់​គ្រង​ជំងឺ​ក្រុង​កឹង​ធើ ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ដូសជំរុញ​ឱ្យ​សមាជិក​
ក្លិប​កម្មា​ភិបាល​ចូល​និវត្តន៍​។​

ជាក់​ស្តែង​ មុខ​សញ្ញា​ដែល​ត្រូវ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​គឺ​ អ្នក​ដែល​មាន​អា​យុ​ចាប់​ពី ៥០ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​; អ្នក​ដែល​មាន​អា​យុ​ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ ដែល​មាន​ភាព​សុាំ​ចុះ​ខ្សោយ​ ពី​កម្រិត​មធ្យម​ទៅ​កម្រិត​ធ្ងន់​; មនុស្ស​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រុម​ហានិ​ភ័យ​ខ្ពស់​ប្រ​ឈម​នឹង​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដូច​៖ កម្មា​ភិបាល​សុខា​ភិបាល​ កម្មា​ភិបាល​ជួរ​មុខ​ កម្ម​ករ​ និយោ​ជិត​ដែល​ធ្វើ​ការ​នៅ​មណ្ឌល​ឧស្សា​ហកម្ម​ ។​ល។​ ករណី​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​យោង​តាម​ការ​ណែ​នាំ​បំ​ពេញ​បន្ថែម​របស់​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ (ប្រ​សិន​បើ​មាន​) និង​មុខ​សញ្ញា​ដទៃ​ទៀត​ អា​ស្រ័យ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កំ​ណត់​។​

ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដូស​ជំរុញ​លើក​ទី​២ នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បន្ទាប់​ពីក្រុង​ទទួល​បាន​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​វ៉ាក់​សាំង​ ពីក្រសួង​សុខា​ភិបាល​។​ វិសាល​ភាព​ផ្សព្វ​ផ្សា​យនៅ​គ្រប់​ភូមិ​ភាគ​ លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ក្រុង​។​ រូប​ភាព​នៃ​ការ​រៀប​ចំ​យុទ្ធ​នា​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ កំ​ណត់​នៅ​តាម​មូល​ដ្ឋាន​សុខា​ភិបាល​រដ្ឋ​និង​ក្រៅ​រដ្ឋ​ដែល​គ្រប់​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ និង​ទីតាំង​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ចល័ត។​

ប្រ​ភេទ​វ៉ាក់​សាំង​៖ វ៉ាក់​សាំង​ mRNA (វ៉ាក់​សាំង​ផលិត​ដោយ​ Pfizer ឬ​ Moderna); វ៉ាក់​សាំង​ AstraZeneca ផលិត​; វ៉ាក់​សាំង​ប្រ​ភេទ​ ដូច​គ្នា​នឹង​ដូសទី ៣ (ដូស​ជំរុញ​លើក​ទី១)។​ ចន្លោះ​ពេល​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ គឺ​ ៤ ខែ បន្ទាប់​ពីចាក់​ដូសទី ៣ (ដូស​ជំរុញ​ លើក​ទី១); ចំ​ពោះ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​ COVID-១៩ បន្ទាប់​ពីចាក់​ដូសទី ៣ ពន្យាពេល​ ៣ ខែ បន្ទាប់​ពីឆ្លង​ជំងឺ​ COVID-១៩។​

គ្រប់​ស្ថាប័ន​ អង្គ​ភាព​ អង្គ​ការ​អា​ជីវ​កម្ម​ គប្បី​ម្ចាស់​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ ធ្វើ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កម្ម​ករ​ និយោ​ជិត​គ្រប់​លក្ខណៈ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដូស​ជំរុញ​លើក​ទី ២ ផ្ញើ​ទៅ​ស្ថាប័ន​គ្រប់​គ្រង​ផ្ទាល់​ ដើម្បី​សហ​ការ​ជា​មួយ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុខា​ភិបាល​នៅ​កន្លែង​ដែល​អង្គ​ភាព​បោះ​ទីតាំង​ រៀប​ចំ​ចាក់​ឱ្យ​កម្ម​ករ​ និយោ​ជិត​។​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​សង្កាត់​ ឃុំ​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ធ្វើ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ប្រ​ជា​ជន​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រុម​មុខ​សញ្ញា​គ្រប់​លក្ខណៈ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដូស​ជំរុញ​លើក​ទី ២ ដើម្បី​រៀប​ចំ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​នៅ​ភូមិ​ភាគ​។​

មូល​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ជំងឺ​ធ្វើ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​កំ​ពុង​ថែទាំ​ ព្យា​បាល​នៅ​អង្គ​ភាព​; រៀប​ចំ​ចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​តាម​ការ​ណែនាំ​របស់​ផ្នែក​ជំនាញ​ បើ​សិន​គ្រប់​លក្ខណៈ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​តាម​សេចក្តី​កំ​ណត់។​ មូល​ដ្ឋាន​សុខា​ភិបាល​ ធ្វើ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត​ដែល​ធ្វើ​ការ​នៅ​អង្គ​ភាព​ដើម្បី​រៀប​ចំ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ (បើ​សិន​មូល​ដ្ឋាន​សុខា​ភិបាល​ គ្រប់​លក្ខណៈ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩) ធានា​មនុស្ស​គ្រប់​លក្ខណៈ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ ១០០% ត្រូវ​ចាក់​គ្រប់​ដូស​មូល​ដ្ឋាន​ ដូស​ជំរុញ​លើក​ទី ១ និង​ដូស​ជំរុញ​លើក​ទី ២; ក្នុង​ករណី​មិន​ទាន់​គ្រប់​លក្ខណៈ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ គប្បី​ម្ចាស់​ការ​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​មូល​ដ្ឋាន​សុខា​ភិបាល​ ដើម្បី​ចាក់​ឱ្យ​កម្ម​ករ​ និយោ​ជិត​។​

មណ្ឌល​គាំ​ពារ​សង្គម​ មណ្ឌល​ផ្តាច់​គ្រឿង​ញៀន​ដែល​គ្រប់​គ្រង​ ព្យា​បាល​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​ HIV ធ្វើ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ជំងឺ​គ្រប់​លក្ខណៈ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដូស​ជំរុញ​លើក​ទី ២ ផ្ញើ​ទៅ​ស្ថាប័ន​គ្រប់​គ្រង​ផ្ទាល់​ ដើម្បី​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​រៀប​ចំ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ឱ្យ​អ្នក​ជំងឺ​។​

មូល​ដ្ឋាន​ផលិត​ ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​ក្នុង​និង​ក្រៅ​មណ្ឌល​កែច្នៃ​ផលិត​និង​ឧស្សា​ហកម្ម​ ធ្វើ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ រៀប​ចំ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ឱ្យ​កម្ម​ករ ​និយោ​ជិត​ ១០០%។​

គ្រប់​អង្គ​ភាព​និង​អង្គ​ការ​បន្ត​ការ​ “សម្អាត​” ទិន្ន​ន័យ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​បញ្ជាក់​ “លិខិត​ឆ្លង​ដែន​វ៉ាក់​សាំង​”។​

ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដូស ជំរុញ​លើក​ទី ២ (ដូសទី ៤) សំ​ដៅ​ធានា​អត្រា​គ្រប​ដណ្តប់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ បង្ក​ភាព​សុាំ​ប្រ​កប​ដោយ​និរន្តរ​ភាព​ដល់​មុខ​សញ្ញា​ប្រ​ឈម​ហានិ​ភ័យ​ និង​សហគមន៍​តាម​សំ​ណូម​ពរ​របស់​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​។​ រៀប​ចំ​ចាក់​ឱ្យ​អស់​ចំ​នួន​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដែល​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​បែង​ចែក​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ឆាប់​ៗ​ ធានា​ចំ​មុខ​សញ្ញា​ សុវត្ថិ​ភាព​ ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ យុត្តិធម៌​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក​វ៉ាក់​សាំង​របស់​ប្រ​ជា​ជន​៕​

                           ដ្វងលី-មុនី​

ចែករំលែកអត្ថបទ