07/06/2022 - 09:29

កាម៉ាវ លើក​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​ បំ​ណិន​ជូន​គ្រួ​សារ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​កាម៉ាវ ទើប​ដាក់​ចេញ​ផែន​ការ​អនុវត្ត​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍ​គ្រួ​សារ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ ដើម្បី​អនុវត្ត​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​ ២២៣៨ របស់​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ផ្តល់​សច្ចា​នុមតិ​លើ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​គ្រួ​សារ​វៀត​ណាម​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ និង​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៨៥ របស់​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ផ្តល់​សច្ចា​នុមតិ​លើ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍ​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ ដំណាក់​កាល​ ១ ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២០២២-២០២៥។​

គ្រួ​សារ​លោក​យ៉ីប​សា​រឿន​ (នៅ​អនុសង្កាត់​ ២ សង្កាត់​ ១ ក្រុង​កា​ម៉ាវ) រៀប​នំ ផ្លែ​ឈើ​ និង​អុជ​ធូប​រំលឹក​ដល់​បុព្វ​ការី​ជន​ក្នុង​ឱកាស​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​។​

ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ បាន​កំ​ណត់​ទិស​ដៅ​រួម​ អភិ​វឌ្ឍគ្រួ​សារ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០។​ នោះ​គឺ​៖ ព័ត៌​មាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​លើក​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​ ចំ​ណេះ​ដឹង​ និង​បំ​ណិន​ជូន​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ស្តីពី​ការ​កសាង​គ្រួ​សារ​សុភមង្គល​ អនុវត្ត​សម​ភាព​យេន​ឌ័រ​ក្នុង​គ្រួ​សារ​; បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​អំ​ពើ​ហិង្សា​គ្រួ​សារ​; បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ការ​រំលោភ​បំ​ពាន​លើ​កុមារ​ក្នុង​គ្រួ​សារ​; ទប់ស្កាត់​ការ​រៀប​ការ​មិន​ទាន់​គ្រប់​អា​យុ​ និង​រៀប​ការ​ជាប់​សែលោហិត​ជា​មួយ​គ្នា​។​

ទិស​ដៅ​ជាក់​ស្តែង​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០២៥ ខេត្ត​ខិត​ខំ​មាន​ ៩០% ចំ​នួន​ស្ថាប័ន​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​ទាក់​ទង​ដល់​ជន​ជាតិ​ថ្នាក់​ខេត្ត​ ស្រុក​ កសាង​ផែន​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​អភិ​វឌ្ឍ​គ្រួ​សារ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​។​ គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ ៩០% បាន​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​ ចំ​ណេះ​ដឹង​អំ​ពី​វប្ប​ធម៌​ប្រតិ​បត្តិ​ បំ​ណិន​អប់​រំសីល​ធម៌​ ផ្នត់​រស់​នៅ​ប្រ​ពៃណី​វប្ប​ធម៌​ជន​ជាតិ​; បង្ការ​ទប់​ស្កាត់​ហា​និភ័យ​ បាប​គ្រោះ​សង្គម​ អំ​ពើ​ហិង្សា​គ្រួ​សារ​ បំ​ផុត​គឺ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដល់​គ្រួ​សារ​គោល​នយោ​បាយ​ គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ និង​គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ ៨០% តំ​បន់​មាន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​កុះ​ករ មាន​ទម្រង់​ផ្សាយ​ដំណឹង​ អប់​រំពីប្រ​ពៃណី​ជន​ជាតិ​ ប្រ​ពៃណី​វប្ប​ធម៌​ ប្រ​ពៃណី​គ្រួ​សារ​ កសាង​គ្រួ​សារ​សុភមង្គល​ អភិវឌ្ឍ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​។​ ប្រ​ធាន​ភូមិ​ អនុ​សង្កាត់​ អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ទាំង​ ១០០% នៅ​តាម​ឃុំ​មាន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​កុះ​ករ បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ខ្លឹម​សារ​នៃ​ការ​អប់​រំសីល​ធម៌​ ផ្នត់​រស់​នៅ​និង​អប់​រំពី​តម្លៃ​គ្រួ​សារ​ក្នុង​យុគ​សម័យ​ថ្មី​។​ ល។​

ខេត្ត​កា​ម៉ាវ ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​ភូមិ​ភាគ​ចាប់​ពី ៩០-១០០% កសាង​បាន​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ច្បាប់​ភូមិ​ស្រុក​របស់​សហគមន៍​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ត្រូវ​បាន​អនុម័តិ​ដោយ​គ្មាន​ការ​រើស​អើង​យេន​ឌ័រ​ បាន​ឧបត្ថម្ភ​ផ្គត់​ផ្គង់​សេវា​កម្ម​ចាំ​បាច់​; មាន​ទម្រង់​ធ្វើ​អន្តរា​គមន៍ បង្ការ​និង​ទប់​ស្កាត់​អំ​ពើ​ហិង្សា​គ្រួ​សារ​ សំ​ដៅ​កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​អំ​ពើ​ហិង្សា​គ្រួ​សារ​ ពិសេស​គឺ​ចំ​ពោះ​ស្រ្តី អ្នក​ទន់​ខ្សោយ​ និង​កុមារ​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​៕​

            យោង​៖ dantocmiennui.vn-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ