30/05/2022 - 10:16

គោល​នយោ​បាយ​ថ្មី​ ស្ដី​ពីជំនួយ​ធានា​រ៉ាប់​រង​កសិកម្ម​

ឧប​នាយ​ក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ឡេ​មិញ​ខាយ បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ១៣/​២០២២/QĐ-TTg ស្ដី​ពីការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ជំនួយ​ធានា​រ៉ាប់​រង​កសិកម្ម​ មុខ​សញ្ញា​បាន​ជំនួយ​ថវិកា​ធានា​រ៉ាប់​រង​កសិកម្ម​ រួម​មាន​ប្រ​ភេទ​ដំណាំ​៖ ស្រូវ​ កៅ​ស៊ូ​ ម្រេច​ ស្វាយ​ចន្ទី​ កាហ្វេ​; សត្វ​ចិញ្ចឹមរួម​មាន​៖ គោ ក្របី​ ជ្រូក​; វារី​វប្ប​កម្ម​រួម​មាន ៖ បង្គានាគ​ បង្គាជើង​ស និង​ត្រី​ប្រា។​

​ កសិករ​នៅ​ស្រុក​ទ្រីតូង​ (អា​ង​យ៉ាង​) ផលិត​ស្រូវ​គុណ​ភាព​ខ្ពស់​។​ រូប​ថត​៖ ថា​ញឡុង

បុគ្គល​ផលិត​កម្ម​កសិកម្ម​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​ដែល​ចែង​ក្នុង​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​ ០៧/២០២១/NĐ-CP ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែមក​រា​ ឆ្នាំ​ ២០២១ របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ បាន​កំ​ណត់​ពីបទ​ដ្ឋាន​ក្រពហុ​ទិស​ ដំណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥ និង​រាល់​ឯក​សារ​ធ្វើ​វិសោធន​កម្ម ជំនួស (ប្រ​សិន​បើ​មាន​) ត្រូវ​បាន​ជំនួយ​កម្រិត​ខ្ពស់​បំ​ផុត​តាម​សេចក្ដី​កំ​ណត់​ត្រង់​ប្រ​ការ​ ១ មាត្រា​ ១៩ អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ​៥៨/២០១៨/NĐ-CP និង​រាល់​ឯក​សារ​ធ្វើ​វិសោ​ធនកម្ម​ ជំនួស​ (ប្រ​សិន​បើ​មាន​)។​ តាម​រយៈ​នោះ​ កម្រិត​ជំនួយ​ខ្ពស់​បំ​ផុត​គឺ​ ៩០% នៃ​ថវិកា​ធានា​រ៉ាប់​រង​កសិកម្ម​។​

បុគ្គល​ផលិត​កម្ម​កសិកម្ម​មិន​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ ដូច​ពោល​ខាង​លើ​ បាន​ជំនួយ​កម្រិត​ខ្ពស់​បំ​ផុត​ តាម​សេចក្ដី​កំ​ណត់​ត្រង់​ប្រ​ការ​ ២ មាត្រា ​១៩ អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​ ៥៨/២០១៨/NĐ-CP និង​រាល់​ឯក​សារ​ធ្វើ​វិសោ​ធនកម្ម​ ជំនួស​ (ប្រ​សិន​បើ​មាន​)។​ តាម​រយៈ​នោះ​ កម្រិត​ជំនួយ​ខ្ពស់​បំ​ផុត​គឺ​ ២០% នៃ​ថវិកា​ធានា​រ៉ាប់​រង​កសិកម្ម​។​

អង្គ​ការ​ផលិត​កម្ម​កសិកម្ម​ ត្រូវ​បាន​ជំនួយ​កម្រិត​ខ្ពស់​បំ​ផុត​តាម​សេចក្ដី​កំ​ណត់​ត្រង់​ប្រ​ការ​ ៣ មាត្រា​ ១៩ អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ​៥៨/២០១៨/NĐ-CP និង​រាល់​ឯក​សារ​ដែល​ធ្វើ​វិសោ​ធនកម្ម​ ជំនួស (ស្មើ​នឹង​ ២០% នៃ​ថវិកា​ធានា​រ៉ាប់​រង​កសិកម្ម​) ខណៈ​ពេល​ឆ្លើយ​តប​គ្រប់​សព្វ​តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖ អា​ជីវ​កម្ម​បាន​បង្កើត​តាម​ច្បាប់​អា​ជីវ​កម្ម​ ឬ​សហ​ករណ៍​ដែល​បាន​បង្កើត​តាម​ច្បាប់​សហ​ករណ៍​; មាន​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ ចង​សម្ព័ន្ធ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​ផលិត​ផល​កសិកម្ម​ គឺ​ជា​មុខ​សញ្ញា​បាន​ទទួល​ផល​ពីគោល​នយោ​បាយ​ជំនួយ​ធានា​រ៉ាប់​រង​កសិកម្ម​ ស្រប​តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​ត្រង់​មាត្រា​ ៤ និង​មាត្រា​ ៥ អនុក្រឹត្យ​លេខ ​ ៩៨/២០១៨/NĐ-CP ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០១៨ របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ ស្តីពី​គោល​នយោ​បាយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អភិវឌ្ឍន៍​សហ​ករណ៍​ ចង​សម្ព័ន្ធ​ក្នុង​ការ​ផលិត​និង​លក់​ផលិត​ផល​កសិកម្ម​ និង​រាល់​ឯក​សារ​ធ្វើ​វិសោ​ធនកម្ម​ និង​ជំនួស​ (ប្រ​សិន​បើ​មាន​)។​ មាន​ផលិត​ផលកសិកម្ម​ គឺ​មុខ​សញ្ញា​នឹង​បាន​ទទួល​ផល​ពីគោល​នយោ​បាយ​ជំនួយ​ធានា​រ៉ាប់​រង​កសិកម្ម​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ធានា​គុណ​ភាព​និង​ភូត​គាម​អនា​ម័យ​របស់​ស្ថាប័ន​សមត្ថ​កិច្ច​ ឬ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​អា​ជីវ​កម្ម​កសិកម្ម​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា​ខ្ពស់​ ស្រប​តាម​ច្បាប់​ស្តីពី​លក្ខឋាន​ សមត្ថ​កិច្ច​ លំ​ដាប់​លំ​ដោយ​ និង​បែប​បទ​សម្រាប់​ការ​ទទួល​ស្គាល់​អា​ជីវ​កម្ម​កសិកម្ម​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិទ្យា​ខ្ពស់​។​

សេច​ក្តី​កំ​ណត់​ក៏​បាន​ចែង​ច្បាស់​ពីហានិ​ភ័យ​ ដោយ​គ្រោះ​ធម្ម​ជាតិ​ ជំងឺ​រាត​ត្បាត​ត្រូវ​បាន​ធានា​រ៉ាប់​រង​ជំនួយ​។​ មិន​ជំនួយ​ហានិ​ភ័យ​ជំងឺ​រាត​ត្បាត​ចំ​ពោះ​ដំណាំ​កៅ​ស៊ូ​ ម្រេច​ ស្វាយ​ចន្ទី​ កាហ្វេ បង្គា​នាគ​ បង្គា​ជើង​ស និង​ត្រី​ប្រា។​

ភូមិ​សាស្រ្ត​បាន​ជំនួយ​ថវិកា​ធានា​រ៉ាប់​រង​កសិកម្ម​៖ ចំ​ពោះ​ការ​ផលិត​ស្រូវ​រួម​មាន ៧ ខេត្ត​ ក្នុង​នោះ​ តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ មាន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​និង​ដុង​ថាប។​ ចំ​ពោះ​ដំណាំ​កៅ​ស៊ូ​មាន​ ៨ ខេត្ត​; ដំណាំ​កាហ្វេ​មាន​ ៧ ខេត្ត​; ដំណាំ​ម្រេច​មាន​ ៦ ខេត្ត​; ដំណាំ​ស្វាយ​ចន្ទី​មាន​ ៦ ខេត្ត​។​ សម្រាប់​ការ​ចិញ្ចឹម​គោ ក្របី​ មាន​ខេត្ត​ ក្រុង​ចំ​ណុះ​មជ្ឈិម​ចំ​នួន​ ១១។​ ចំ​ពោះ​ការ​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​ មាន​ខេត្ត​ ក្រុង​ចំ​ណុះ​មជ្ឈិម​ចំ​នួន​ ៩។​ ចំ​ពោះ​ការ​ចិញ្ចឹម​បង្គា​នាគ​ បង្គា​ជើង​ស ត្រី​ប្រា មាន​ខេត្ត​ចំ​នួន​៥ នោះ​គឺ​ បេនត្រែ ត្រា​វិញ​ សុក​ត្រាំង​ បាក​លីវ​ និង​កាម៉ាវ។​

 រយៈ​ពេល​អនុវត្ត​ជំនួយ​ថវិកា​ធានា​រ៉ាប់​រង​កសិកម្ម​ ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​ ២០២២ រហូត​ដល់​ផុត​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០២៥៕

 យោង​៖ TTXVN-ថា​ច់​ធី

     

ចែករំលែកអត្ថបទ