ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

16/05/2022 - 14:23

គៀង​យ៉ាងៈ រៀប​ចំ​សន្និ​បាត​ផ្ដល់​ជូន​ព័ត៌​មាន​ដល់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​

គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ សហការ​ជា​មួយ​អង្គ​ភាព​នានា​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ រៀប​ចំ​សន្និ​បាត​ផ្ដល់​ជូន​ព័ត៌​មាន​ដល់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​

 ​ សន្និ​បាត​ផ្ដល់​ជូន​ព័ត៌​មាន​ដល់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​នៅ​ស្រុក​អ៊ូ​មិញ​ធឿង។​

សន្និ​បាត​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រុង​ហាតៀង​ ស្រុក​អ៊ូ​មិញ​ធឿង​និង​ក្រុង​រ៉ាច់​យ៉ា ដោយ​មាន​ការ​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​របស់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​នៅ​តាម​ស្រុក​ ក្រុង​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ ១៦០ នាក់​។​

សន្និ​បាត​ផ្ដល់​ជូន​ព័ត៌​មាន​អំ​ពី​ស្ថាន​ការណ៍​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ឆ្នាំ​ ២០២១ និង​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ឆ្នាំ​ ២០២២ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​។​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ផែន​ការ​ លេខ​ ២៤៦/KH-UBND ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ៣០/១២/២០២១ របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ស្ដី​ពីការ​អភិវឌ្ឍ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ អភិ​វឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំណាក់​កាល​ ២០២១-២០៣០។​ ដំណាក់​កាល​ទី១ ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២០២១-២០២៥ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​។​ របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ពី​ស្ថាន​ការណ៍​សន្តិ​សុខ​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ឆ្នាំ​ ២០២១ និង​ការ​ព្យា​ករណ៍​ស្ថាន​ការណ៍​ឆ្នាំ​ ២០២២។​ សន្និ​បាត​អ្នក​មាន​ប្រ​ជាប្រិយ​ ក៏​បាន​បញ្ជ្រាប​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​សមុទ្រ​កោះ​ អំ​ពី​គោល​នយោ​បាយ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ និង​ចលនា​ជន​រួម​ជាតិ​ ចូល​រួម​ធា​នា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​។​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ផែន​ការ​បំ​ផុស​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​អំ​ពី​ប្រ​ធាន​បទ​ ពង្រីក​តួនាទី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ឆ្នាំ​ ២០២២ ៕​

ប្រ​ភពៈ baodantoc.vn-ពេជ្រ​សឿន​

ចែករំលែកអត្ថបទ