ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

16/05/2022 - 14:23

ពង្រីក​តួនាទី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​តំ​បន់​តីណាម​បូ​

អាង​យ៉ាង​: ជួប​ជុំ​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​

នៅ​ក្រុង​ឡុង​ស្វៀង​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​បាន​សហការ​នឹង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​ “តថ​ភាព​និង​ដំណោះ​ស្រាយ​លើក​កម្ពស់​ ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ និង​ពង្រីក​តួនាទី​របស់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​តំ​បន់​តីណាម​បូ​”។​

អ្នក​តំ​ណាង​ទាំង​ឡាយ​ចូល​រួម​សិក្ខា​សាលា​ “តថភាព​និង​ដំណោះ​ស្រាយ​លើក​កម្ពស់​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ និង​ពង្រីក​តួនាទី​របស់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​តំ​បន់​តីណាម​បូ​។​

សិក្ខា​សាលា​ផ្តុំ​កម្លាំង​វាយ​តម្លៃ​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ ចំ​ពោះ​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ក្រោយ​រយៈ​ពេល​ ១០ ឆ្នាំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​។​ ស្ថាប័ន​ដែល​បម្រើ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​នៅ​តាម​ខេត្ត​នានា​ បាន​ជួប​ជុំ​ដោះ​ដូរ​ ពិភាក្សា​ ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធន៍ ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​អនុវត្ត​។​ បញ្ហា​លំ​បាក​ ការ​ខ្វះ​ចន្លោះ​ មូល​ហេតុ​ និង​មេរៀន​បទ​ពិសោធន៍​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ចំ​ពោះ​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ដំណាក់​កាល​ ២០១១ - ២០២១។​ សំ​ណូម​ពរកែប្រែ​ បំ​ពេញ​បន្ថែម​ និង​លើក​សំ​ណើ​ភារកិច្ច​ ដំណោះ​ស្រាយ​ អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ និង​ការ​ងារ​ចលនា​ ពង្រីក​តួនាទី​របស់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ជា​បន្ត​។​ល។​

តាម​នាយក​ដ្ឋាន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ បច្ចុប្បន្ន​ ទូទាំង​ប្រ​ទេស​មាន​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​មាន​ចំ​នួន​ ៣០.០០០ នាក់​ ក្នុង​នោះ​ នៅ​តំ​បន់​តី​ណាម​បូ​មាន​ជិត​ ២.០០០ នាក់​។​

* គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ បាន​រៀប​ចំ​ជួប​ជុំ​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ឆ្នាំ​ ២០២២។​

បច្ចុប្បន្ន​ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជិត​ ១២០ នាក់​ (មាន​ខ្មែរ​ ចាម និង​ចិន​) យោង​តាម​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៦០៩/QĐ-UBND ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​ ២០២១ របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​។​

រយៈ​ពេល​កន្លង​ អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ សកម្ម​ចលនា​ជន​រួម​ជាតិ​ចូល​រួម​ពល​កម្ម​ផលិត​ អនុវត្ត​និង​ប្រើ​ប្រាស់​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​ប្រ​ភព​ទុន​កម្ចី​ បង្វែរ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ដំណាំ​ដាំ​ដុះ​ សត្វ​ចិញ្ចឹម​ អនុវត្ត​នូវ​ចំ​ណេះ​ដឹង​វិទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​វិទ្យា​ថ្មី​ៗ​ក្នុង​ការ​បង្ក​បង្កើន​ផល គុណ​ភាព​ ផលិត​ផលទំ​និញ​លំ​នឹង​ជីវ​ភាព​។​ ជួយ​គ្នា​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ លុប​បំ​បាត់​ភាព​អត់​ឃ្លាន​ កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ។​ល។​ បង្ក​ការ​ស្រប​គំ​និត​ កសាង​អនុសង្កាត់​ ភូមិ​ សាម​គ្គី​ សុខ​សាន្ត​និង​អភិវឌ្ឍន៍។​ ក្នុង​ពិធី​ជួប​ជុំ​ អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ទាំង​ឡាយ​បាន​បញ្ចេញ​មតិ​យោបល់​រួម​ចំ​ណែក​ និង​វាយ​តម្លៃ​ខ្ពស់​ ចំ​ពោះ​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​របស់​បក្ស​និង​រដ្ឋ​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​កន្លង​ ដូច​ជា​គោល​នយោ​បាយ​លុប​បំ​បាត់​ភាព​អត់​ឃ្លាន​ កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ; គោល​នយោ​បាយ​អំ​ពី​លំ​នៅ​ឋាន​ ដី​សង់​លំ​នៅ​ឋាន​; គោល​នយោ​បាយ​បង្វែរ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ ការ​ងារ​កសិកម្ម​ងាក​មក​ការ​ងារ​ឧស្សា​ហកម្ម​; គោល​នយោ​បាយ​សុខា​ភិបាល​ និង​អប់​រំជាដើម៕​

        យោង​៖ កាសែត​អា​ង​យ៉ាង​-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ