ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

26/04/2022 - 08:33

បាក​លីវ​ ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ឱ្យ​កុមារ​អា​យុ​ចាប់​ពី​ ៥ ឆ្នាំ​ ដល់​ក្រោម​ ១២ ឆ្នាំ​

តាម​ផែន​ការ​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​បាក​លីវ​ ស្តីពី​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​យុទ្ធ​នា​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ឆ្នាំ​ ២០២២ ឱ្យ​កុមារ​អា​យុ​ចាប់​ពី​៣ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​យោ​ធា​និង​ប្រ​ជា​ជន​ បាន​រៀប​ចំ​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ឱ្យ​កុមារ​អា​យុ​ចាប់​ពី​ ៥ ឆ្នាំ​ដល់​ក្រោម​ ១២ ឆ្នាំ​ (ពី​ថ្នាក់​មតេ្តយ្យ​ដល់​ថ្នាក់​ទី ៥ កម្រិត​បឋម​សិក្សា​) ចំ​ណុះ​ទីតាំង​សាលា​ចំ​នួន​ ១៦ លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្ត​។​

កុមារ​អា​យុ​ចាប់​ពី​ ៥ ឆ្នាំ​ដល់​ក្រោម​ ១២ ឆ្នាំ​ ត្រូវ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​វរសេនីយ៍​ទោ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ ម៉ាហុង​អាញ់ នា​យក​មន្ទីរ​ពេទ្យ​យោ​ធានិង​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​បាក​លីវ​ ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​លើ​ក​នេះ​ នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ​មេសា​ សរុប​ចំ​នួន​ ៨.៨៨៦ ដូស; កុមារ​ត្រូវ​បាន​ចាក់​ប្រ​ភេទ​វ៉ាក់​សាំង​ Pfizer និង​ Moderna ដោយ​បរិមាណ​ ០,២៥ml។​ ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ឱ្យ​កុមារ​អា​យុ​ចាប់​ ពី​ ៥ ឆ្នាំ​ដល់​ក្រោម​ ១២ ឆ្នាំ​ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​ងារ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​រាត​ត្បាត​ជាបន្ទាន់​ និង​កាត់​បន្ថយ​ករណី​ឆ្លង​ជំ​ងឺ​  COVID-១៩ ដល់​ក្មេង​អា​យុ​ក្រោម​ ១៨ ឆ្នាំ​។​ ក្នុង​ដំ​ណើរ​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ ត្រូវ​អនុវត្ត​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់​តាម​ដំ​ណើរ​ការ​ និង​សេចក្ដី​កំ​ណត់​របស់​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ រៀប​ចំ​ពិនិត្យ​ឱ្យ​បាន​ហ្មត់​ចត់​មុន​និង​ក្រោយ​ពេល​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ កុមារ​ត្រូវ​បាន​បុគ្គ​លិក​ពេទ្យ​ ពិនិត្យ​តាម​ដាន​សុខ​ភាព​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៣០ នា​ទី សំ​ដៅ​ដោះ​ស្រាយ​ទាន់​ពេល​ករណី​ដែល​ប្រតិ​កម្ម​ខុស​ប្រ​ក្រតី​កើត​ឡើង​។​ ក្រោយ​ពី​ការ​តាម​ដាន​ករណី ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ ឃើញ​ថា​កុមារ​មាន​សុខ​ភាព​ធម្ម​តា​ គ្មាន​ករណី​ណា​មួយ​ប្រតិ​កម្ម​ខុស​ប្រក្រតី​ឡើយ​៕​

                                          យ្វីអាញ-មុនី​

ចែករំលែកអត្ថបទ