ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

26/04/2022 - 08:33

នា​យក​រ​ដ្ឋមន្រ្តី​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ប្រតិភូ​កីឡា​វៀត​ណាម និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ងារ​ត្រៀម​បម្រុង​ SEA Games ៣១

(Chinhphu.vn) នៅ​ហា​ណូយ​ នា​យក​រដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ផាមមិញ​ជិញ ទើប​អញ្ជើញ​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្រុម​កីឡា​ករ​ជម្រើស​របស់​ប្រតិភូ​កីឡា​វៀត​ណាម ដែល​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​ក្នុង​ SEA Games ៣១ និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ងារ​ត្រៀម​បម្រុង​សម្រាប់​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​កីឡា​ធំ​បំផុត​អា​ស៊ី​ អា​គ្នេយ៍នេះ​។​

នា​យក​រ​ដ្ឋមន្រ្តី​អញ្ជើញ​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ លើ​ក​ទឹក​ចិត្ត​កីឡា​ករ​កំ​ពុង​ហ្វឹក​ហាត់​នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​កីឡា​ជាតិ​ហា​ណូយ​។​ រូប​ថត​៖ ញឹក​បាក់

តំ​ណាង​ឱ្យ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំបក្ស​ រដ្ឋ​ នា​យក​រដ្ឋមន្រ្តី​ ផាម​មិញ​ជិញ បាន​កត់​សម្គាល់​ចំ​ពោះ​ស្ថាប័ន​សមត្ថ​កិច្ច​នា​នា​ដែល​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ បង្ក​លក្ខណ​សម្បត្តិ​សម្រាប់​ក្រុម​កីឡា​ករ​ហ្វឹក​ហាត់ហ្មត់​ចត់​ ជាមួយ​នឹង​ការ​ប្រឹង​ប្រែង​ជាទីបំ​ផុត​ ក្នុង​លក្ខណៈ​ដែល​នៅ​ជួប​លំ​បាក​ ពិសេស​គឺក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ មាន​ការ​ប្រែប្រួល​យ៉ាង​ស្មុគ​ស្មាញ​រយៈ​ពេល​កន្លង​។​ នា​យក​រដ្ឋមន្រ្តី​ បាន​ចែក​រំលែក​ជា​មួយ​នឹង​កីឡា​ករ​ គ្រូ​បង្វឹក​អំ​ពី​ការ​លំ​បាក​ សាក​ល្បង; ស្ងើច​សរ​សើរ​ចំ​ពោះ​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​របស់​កីឡា​ករ​ គ្រូ​បង្វឹក​ ក្រុម​កីឡា​ករ​ជម្រើស​និង​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​នានា​ក្នុង​រយៈ​ពេល​កន្លង​។​ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ សង្ឃឹម​លើ​កីឡា​ករ​ គ្រូ​បង្វឹក​ ក្រុម​កីឡា​ករ​ជម្រើស​ និង​ប្រ​តិភូ​កីឡា​វៀត​ណាម បន្ត​រក្សា​ខ្ជាប់​សាមគ្គី​ ឯក​ភាព​ ពង្រីក​លទ្ធ​ផល​ ស្នា​ដៃ​ឆ្លង​តាម​រយៈ​ដំ​ណាក់​កាល​នីមួយ​ៗ​ ខិត​ខំ​ឆ្លង​កាត់​រាល់​ការ​លំ​បាក​ សាក​ល្ប​ង ព្យា​យាម​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ទាំង​ស្មារតី​ កម្លាំង​កាយ​ វិជ្ជា​ជីវ​ៈ ដើម្បី​ត្រៀម​បម្រុង​សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​ល្អ​បំ​ផុត​ ខ្ពស់​បំ​ផុត​ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ SEA Games ៣១។​ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ គូស​បញ្ជាក់​ ចំ​ពោះ​ស្មារតី​ ប្រឹង​ប្រែង​អស់​ពី​សមត្ថ​ភាព​ ឈាន​ឡើង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ ជាមួយ​នឹង​សេចក្ដី​ប្ដេជ្ញា​យ៉ាង​ខ្ពស់​បំ​ផុត​ ដើម្បី​បុព្វ​ហេតុ​ “ពណ៌​ទង់​ជាតិ​និង​អាវ” ពី​ព្រោះ​ប្រ​ទេស​ជាតិ​ ជន​ជាតិ​ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ “មិន​បង្ក​កម្លាំង​សម្ពាធ​ឱ្យ​ខ្លួន​ព្រោះ​តែស្នា​ដៃ​” ប្រ​កួត​ ប្រ​ជែង​ប្រ​កប​ដោយ​ស្មារតី​កីឡា​ សាម​គ្គី​ ស្មោះ​ត្រង់​ ថ្លៃ​ថ្នូរ​ សក្ដិ​សម​ជា​មួយ​នឹង​ប្រ​វេណី​វប្បធម៌​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​របស់​វៀត​ណាម បង្ហាញ​នូវ​ស្មារតី​ស្រឡាញ់​សន្តិ​ភាព​ ដើម្បី​សហប្រតិ​បត្តិ​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ក្នុង​តំ​បន់​និង​ទូទាំង​ពិភព​លោក​។​

ក្នុង​ឱកាស​ធ្វើ​ការ​បន្ទាប់​ពី​នោះ​ជាមួយ​នឹង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ ស្ថាប័ន​ ភូមិ​ភាគ​នា​នា​ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ បាន​គូស​បញ្ជាក់​ យើង​ត្រូវ​រៀប​ចំ​ SEA Games ៣១ សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​ជាមួយ​នឹង​ស្មារតី​ “សាមគ្គី​ ឯក​ភាព​ ចំ​ណា​ប់​អា​រម្មណ៍ សុវត្ថិ​ភាព​ ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ ប្រិត​សំ​ចៃ​” ជាមួយ​នឹង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់​បំ​ផុត​ មិន​ដើម្បី​វៀត​ណាម​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ នៅ​ទាំង​ដើម្បី​អា​ស៊ី​អា​គ្នេយ៍ទាំង​មូល​ទៀត​ផង​។​ ការ​រៀប​ចំ​មហា​សន្និ​បាត​ ទន្ទឹម​ជាមួយ​នឹង​កិត្តិ​យស​និង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ ក៏​ជាឱកាស​សម្រាប់​វៀត​ណាម​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​រូប​ភាព​ទឹក​ដី​ មនុស្ស​ ប្រ​វេណី​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​ អត្ត​សញ្ញាណ​វប្បធម៌​ អភិវឌ្ឍ​ទេស​ចរណ៍ ពិសេស​គឺក្នុង​ស្ថាន​ភាព​វៀត​ណាម​បើក​ទ្វារ​ទេស​ចរណ៍​អន្តរ​ជាតិ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ​មីនា​ផង​ដែរ​។​ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ បាន​ប្រ​គល់​ឧបនា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ វ៉ូវ​ឌឹក​ដាម បន្ត​ចង្អុល​ការ​ដោយ​ផ្ទាល់​ការ​ងារ​ត្រៀម​បម្រុង​សម្រាប់​ព្រឹត្តិ​ការ​ណ៍​ SEA Games ៣១ សំ​ណូម​ពរ​គ្រប់​ស្ថាប័ន​សហការ​ហ្មត់​ចត់​ ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​រាល់​ការ​ងារ​ វិនិច្ឆ័យ​ភ្លាម​ៗ​រាល់​ការ​លំ​បាក​ ជំ​ពាក់​ជំ​ពិន រាល់​បញ្ហា​ដាក់​ចេញ​តាម​ សមត្ថ​កិច្ច​ ពិសេស​គឺរាល់​បែប​បទ​រដ្ឋ​បាល​ ប្រ​ញឹក​អនុវត្ត​សម្រេច​ភារ​កិច្ច​ដែល​បាន​ប្រ​គល់​ជូន​។​ល។​

ព្រឹត្តិ​ការ​ណ៍​ SEA Games ៣១ ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១២ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ​ឧសភា​ រួម​មា​ន ៤០ វិញ្ញា​សា ជាមួយ​នឹង​ ៥២៦ ខ្លឹម​សារ​ សំ​ខាន់​គឺវ​ិញ្ញាសាឋិត​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ប្រ​កួត​នៃ​ព្រឹត្តិ​ការ​ណ៍​អូឡាំ​ពិក និង​មហា​សន្និ​បាត​កីឡា​អា​ស៊ី​។​ តាម​ការ​គ្រោង​ទុក​  SEA Games ៣១ នឹង​មាន​កី ឡាករ​ គ្រូ​បង្វឹក​ កម្មា​ភិបាល​ អ្នក​រ​ដ្ឋការ​ ចូល​រួម​ប្រ​មាណ​ ១០.០០០ នា​ក់មក​ពី​ប្រ​ទេ​ស​ចំ​នួន​១១។​ ប្រ​តិភូ​កីឡា​ករវៀត​ណា​ម មាន​គ្នា​សរុប​ ១.៣៥៩ នា​ក់ ក្នុង​នោះ​មាន​កីឡា​ករ​ចំ​នួន ​៩៦៥ នា​ក់ចូល​រួម​ប្រ​កួត​ចំ​នួន​ ៤០ វិញ្ញា​សា៕​

    យោ​ងតាម​៖ baochinhphu.vn - ប្រែសម្រួល​៖ ថា​ច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ