ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

18/04/2022 - 14:53

ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥ តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជន​ជាតិ​នៃ​រដ្ឋ​សភា​ សហការ​ជា​មួយ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍសេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥ (កម្ម​វិធី​) តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​។​

  អ្នក​តំ​ណាង​ចូល​រួម​សិក្ខា​សាលា​។​

សិក្ខា​សាលា​បាន​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពិភាក្សា​នូវ​ភារកិច្ច​ ដំណោះ​ស្រាយ​ កំ​ណត់​ច្បាស់​ដំណោះ​ស្រាយ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី ​និយាយ​រួម​ និង​កម្ម​វិធី​នៅ​តាម​ខេត្ត​ ក្រុង​ តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង ​និយាយ​ដោយ​ឡែក​; ការ​ងារ​បង្កើត​ផែន​ការ​ រៀប​ចំ​អនុវត្ត​; ការ​ងារ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ ឃ្លាំ​មើល​; ការ​គួបផ្សំ​ប្រ​ភព​កម្លាំង​របស់​ភូមិ​ភាគ​ ពិសេស​គឺ​គួបផ្សំ​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គម្រោង​ អនុគម្រោង​នៃ​កម្ម​វិធី​ជាមួយ​នឹង​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​ និង​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រនិង​សុខុមាល​ភាព​សង្គម​។​ល។​

អញ្ជើញ​ចូល​រួម​និង​មាន​ប្រ​សាសន៍​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​ សម​មិត្ត​ ផាម​ប៊ិញ​មិញ​ សមាជិក​ការិ​យាល័យ​នយោ​បាយ​ ឧបនាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ សំ​ណូម​ពរ៖ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ក្រសួង​ផែន​ការ​ និង​វិនិ​យោគគ្រប់​ក្រសួង​ គណៈ​ ផ្នែក​ និង​ភូមិ​ភាគ​ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ ផ្តោត​ទៅ​លើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​ខ្លឹម​សារ​សំ​ខាន់​ៗ​មួយ​ចំ​នួន​៖ ប្រ​ញាប់​ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹតនិង​ឆាប់​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​អនុក្រឹត្យ​ ស្តីពី​យន្ត​ការ​គ្រប់​គ្រង​ រៀប​ចំ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​។​ តាម​គម្រោង​ ឆ្នាំ​ ២០២២ នឹង​ប្រ​គល់​ផែន​ការ​ប្រ​ភព​ទុន​សម្រាប់​កម្ម​វិធី​កញ្ចប់​ថវិកា​ជាង​ ១៤,៤ ពាន់​ពាន់​លាន​ដុង​។​ ចាប់​តាំង​ពីពេល​នេះ​រហូត​ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​ គ្រប់​ក្រសួង​ គណៈ​ ផ្នែក​ ភូមិ​ភាគ​ ត្រូវ​តែមាន​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ខ្ពស់​បំ​ផុត​ ប្រ​មូល​ផ្តុំ​ប្រ​ភព​កម្លាំង​ ទាំង​កម្លាំង​កាយ​និង​កម្លាំង​បញ្ញា​ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ រៀប​ចំ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ ខិត​ខំ​រំសាយ​ថវិកា​ ១០០% ប្រ​ភព​ទុន​ផែន​ការ​ដែល​ប្រ​គល់​ឱ្យ​។​ ពិសេស​ ផ្តោត​ទៅ​លើ​ដំណោះ​ស្រាយ​គួបផ្សំ​អំ​ពី​ប្រ​ភព​ទុន​នៃ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ កម្ម​វិធី​ គម្រោង​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ខ្លឹម​សារ​ដែល​មាន​ទិស​ដៅ​ដូច​គ្នា​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​តែមួយ​ ធានា​ជៀស​វាង​ការ​ផ្ទួនគ្នា​ ប្រិត​សំ​ចៃ​និង​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​ភព​ធនធាន​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​។​ល។​

ស្រប​ក្នុង​ឱកាស​នេះ​ ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ផាម​ប៊ិញមិញ​ និង​អនុប្រ​ធាន​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​រដ្ឋ​សភា​ ត្រឹង​ថាញ់​ម៉ឹង ជូន​អំ​ណោយ​របស់​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ ភាគ​ហ៊ុន​ពាណិ​ជ្ជកម្ម​បរទេស​ Vietcombank ឧបត្ថម្ភ​ដល់​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រនៅ​ខេត្ត​ ក្រុង​ចំ​នួន​ ៩ តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​។​ ភូមិ​ភាគ​នីមួយ​ៗ​ទទួល​បាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ទឹក​ប្រាក់​ចំ​នួន​ ៥០០ លាន​ដុង​៕​

                                 លីធាន​-មុនី​

ចែករំលែកអត្ថបទ