ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

10/01/2022 - 08:55

គប្បី​លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព​សម្ភារៈ​ និង​ស្មារតី​របស់​កសិករ​

យោង​តាម​ក្រសួង​កសិកម្ម​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​ ឆ្នាំ​ ២០២១ ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​នៃ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ជីវ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​សង្គម​ ផ្នែក​កសិកម្ម​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​នៅ​តែមាន​ជំហាន​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​។​

នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ផាម​មិញ​ជិញ ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​តាម​អន​ឡាញ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ បូក​សរុប​ការ​ងារ​ឆ្នាំ​ ២០២១ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ផែន​ការ​ឆ្នាំ​ ២០២២ របស់​ផ្នែក​កសិកម្ម​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​។    រូប៖  VGP/ញ៉ឹកបាក់

តម្លៃ​បន្ថែម​ទូទាំង​ផ្នែក​កើន​ប្រ​មាណ​ពី ២,៨៥ ដល់​ ២,៩% អត្រា​ចំ​នួន​ឃុំ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ចំ​នួន​ ៦៨,២% ។​ យោង​តាម​ស្ថិតិ​បឋម​ការ​នាំ​ចេញ​កសិរុក្ខ​ជល​ផល​សម្រេច​លទ្ធ​ផល​ខ្ពស់​បំ​ផុត​ ៤៨,៦ ពាន់​លាន​ USD កើន​ ១៤,៩% បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ ២០២០។​ ក្នុង​នោះ​ កសិផល​ចម្បង​ៗ​ប្រ​មាណ​ ២១,៤៩ ពាន់​លាន​ USD កើន​ ១៣,៥%; រុក្ខ​ផល​ចម្បង​ៗ​ចំ​នួន​ ១៥,៩៦ ពាន់​លាន​ USD កើន​២០,៧%; ជល​ផល​សម្រេច​ជាង​ ៨,៨៩ ពាន់​លាន​ USD កើន​ ៥,៦%; ការ​ចិញ្ចឹម​សត្វ​សម្រេច​ ៤៣៤ លាន​USD កើន​ ២,១%។​ បរិមាណ​ផល​ស្រូវ​សម្រេច​ ៤៣,៨៦ លាន​តោន​ ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ប្រ​ទេស​និង​ការ​នាំ​ចេញ​។​ សមាមាត្រ​អង្ករ​គុណ​ភាព​ខ្ពស់​ ស្រូប​អត្រា​ជា​ង​ ៨៩% តម្លៃ​អង្ករ​នាំ​ចេញ​កើន​ពី ៤៩៦ USD/តោន​ ឆ្នាំ​ ២០២០ ឡើង​ ៥០៣ USD/តោន​ ឆ្នាំ​ ២០២១៘

ផ្នែក​កសិកម្ម​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​ ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ខិត​ខំ​ឆ្នាំ​ ២០២២ សម្រេច​ល្បឿន​កំ​ណើន​ទូទាំង​ផ្នែក​ពី ២,៨ - ២,៩%; ល្បឿន​កំ​ណើន​តម្លៃ​ផលិត​កម្ម​សម្រេច​ពី ២,៩ - ៣,០%;  តម្លៃ​នីហរ័ណ​សរុប​ប្រ​មាណ​ ៤៩ ពាន់​លាន​ USD; អត្រា​ចំ​នួន​ឃុំ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ជាង​ ៧៣%; អត្រា​ប្រ​ជា​ជន​រស់​នៅ​ជន​បទ​ ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​ស្អាត​ស្រប​អនា​ម័យ​ ៩២,៥%; អត្រា​គ្រប​ដណ្តប់​ព្រៃ​ឈើ​លំ​នឹង​នៅ​កម្រិត​ ៤២% និង​បង្កើន​គុណ​ភាព​ព្រៃ​ឈើ​៘

អញ្ជើញ​ចូល​រួម​និង​ចង្អុល​ការ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ផែន​ការ​ឆ្នាំ​ ២០២២ របស់​ផ្នែក​កសិកម្ម​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ផាម​មិញ​ជិញ គូស​បញ្ជាក់​នូវ​ភារ​កិច្ច​សំ​ខាន់​ៗ​មួយ​ចំ​នួន​ ដើម្បី​បង្វែរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ឡើង​វិញ​ អភិវឌ្ឍ​ផ្នែក​កសិកម្ម​ដោយ​ចីរ​ភាព​និង​ស៊ី​ជម្រៅ​ លើក​កម្ពស់​ទិន្ន​ផល​ពលកម្ម​។​ ពិសេស​ផ្នែក​កសិកម្ម​បាន​រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​សំ​ខាន់​ ដោយ​ដើរ​តួនាទី​ជា​សសរ​ទ្រឆ្នាំ​ ២០២១ គប្បី​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ជាង​ទៀត​ កំ​ណត់​ទិស​ដៅ​ខ្ពស់​ជាង​ទៀត​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០២២ អំ​ពី​កំ​ណើន​  និង​ការ​នាំ ចេញ​។​ នាយ​ក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ គូសបញ្ជា​ក់​៖ គប្បី​លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព​សម្ភារៈ​ និង​ស្មារតី​របស់​កសិករ​ ពិសេស​នៅ​តំ​បន់​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រយាល​ តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ កោះ​សមុទ្រ​ និង​ចំ​ពោះ​អ្នក​ដែល​ខ្សត់​ខ្សោយ​ - នេះ​គឺ​ជា​ទិស​ដៅ​ខ្ពស់​បំ​ផុត​របស់​បក្ស​ និង​រដ្ឋ​យើង​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​កសិកម្ម​និង​ជន​បទ​។​ គប្បី​ផ្តុំ​កម្លាំង​សម្រេច​ជា​ស្ថាពរ​ ការ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​ “ធ្វើ​ថ្ងៃ​ធ្វើ​យប់​ ធ្វើ​ទាល់​តែ​បាន​”; អភិវឌ្ឍ​វប្ប​ធម៌​ គ្រប់​ស្ថាប័ន​ គោល​នយោ​បាយ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​វប្ប​ធម៌​ ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជន​បទ​ ពង្រីក​អត្ត​សញ្ញាណ​ទៅ​តាម​តំ​បន់​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​អភិវឌ្ឍ​ទេស​ចរណ៍; ធានា​សុខុមាល​ភាព​សង្គម​តំ​បន់​ជន​បទ​ ធ្វើ​យ៉ាង​ណាកុំ​ឱ្យ​ប្រ​ជា​ជន​ “បោះ​បង់​ស្រែ​ចំ​ណាក​ស្រុក​” ប៉ុន្តែ​អាច​នឹង​លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព​ មាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ ខិត​ខំ​ធ្វើ​មាន​លើ​ទឹក​ដី​ស្រុក​កំ​ណើត​របស់​ខ្លួន​៕​

        យោង​៖កាសែត​ជន​ជាតិ​និង​អភិវឌ្ឍន៍ - លីសៀ ​ 

ចែករំលែកអត្ថបទ