03/01/2022 - 08:13

មុន​ថ្ងៃ​ទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២២ មន្ទីរ​ពេទ្យ​ បន្ទប់​ពិនិត្យ​ជំងឺ​ត្រូវ​ចេញ​វេជ្ជ​បញ្ជា​អេឡិកត្រូនិក​

(Chinhphu.vn) - ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ ទើប​ចេញ​សារាចរលេខ ​២៧/២០២១/TT-BYT កំ​ណត់​ចេញ​វេជ្ជ​បញ្ជា​ដោយ​រូប​ភាព​អេឡិក​ត្រូនិក​។​

     ​ រូប​ថត​ជាឧទាហរណ៍​។​

តាម​សារាចរកំ​ណត់​គ្រប់​មូល​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំងឺ​ ត្រូវ​អនុវត្ត​ការ​ចេញ​វេជ្ជ​បញ្ជា​ដោយ​រូប​ភាព​អេឡិក​ត្រូនិក​ តាម​ដំណើរ​ការ​ ដូច​ខាង​ក្រោម​៖ ចំ​ពោះ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ចាប់​ពីចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ទី ៣ ឡើង​ ត្រូវ​អនុវត្ត​សម្រេច​មុន​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​ ២០២២; ចំ​ពោះ​មូល​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំងឺ​ឯទៀត​ ត្រូវ​អនុវត្ត​សម្រេច​មុន​ថ្ងៃ​ទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០២២។​

សារាចរបាន​ចែង​ច្បាស់​វេជ្ជ​បញ្ជា​អេឡិកត្រូនិក​បាន​បង្កើត​មើល​ឃើញ​ ចុះ​ស៊ី​ញ៉េឌីជី​ថល ចែក​រំលែក​និង​រក្សា​ទុក​ដោយ​រូប​ភាព​អេឡិកត្រូនិក​ ឆ្លើ​យ​តប​ទៅ​នឹង​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​ មាន​តម្លៃ​ផ្លូវ​ច្បាប់​ដូច​វេជ្ជ​បញ្ជា​ក្រដាស​ដែរ​។​

នាយក​ដ្ឋាន​គ្រប់​គ្រង​ការ​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំងឺ​ម្ចាស់​ការ​សហការ​ជា​មួយ​នឹង​នាយក​ដ្ឋាន​ បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​និង​អង្គ​ភាព​ពាក់​ព័ន្ធ​កសាង​ លក្ខន្តិកៈ​គ្រប់​គ្រង​ប្រ​ព័ន្ធ​ព័ត៌​មាន​ជាតិ​ ស្ដី​ពីការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ចេញ​វេជ្ជ​បញ្ជា​ និង​លក់​ឱសថ​ តាម​វេជ្ជ​បញ្ជា​ (ប្រ​ព័ន្ធ​វេជ្ជ​បញ្ជា​ជាតិ​); បែង​សិទ្ធិ​គ្រប់​គ្រង​ដល់​អង្គ​ភាព​ពាក់​ព័ន្ធ​និង​ភូមិ​ភាគ​នានា​។​

ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ គ្រប់​គ្រង​ដំណើរ​ការ​ ប្រ​ព័ន្ធ​វេជ្ជ​បញ្ជា​ជាតិ​; ផ្ដល់​ជូន​លេខ​កូដ​កំ​ណត់​ឈ្មោះ​មូល​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំងឺ​ និង​លេខ​កូដ​អ្នក​ប្រ​កប​របរដល់​មុខ​សញ្ញា​ ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្លង​តាម​រយៈ​ប្រ​ព័ន្ធ​វេជ្ជ​បញ្ជា​ជាតិ​។​

នាយក​ដ្ឋាន​គ្រប់​គ្រង​ឱសថ​ មាន​ភារកិច្ច​ ធានា​ការ​តភ្ជាប់​រវាង​ប្រ​ព័ន្ធ​ទិន្ន​ន័យ​ឱសថ​ជាតិ​និង​ប្រ​ព័ន្ធ​វេជ្ជ​បញ្ជា​ជាតិ​; ចង្អុល​ការ​ ណែនាំ​ដល់​មូល​ដ្ឋាន​លក់​រាយ​ឱសថ​និង​អ្នក​ប្រ​កប​របរលក់​ឱសថ​ផ្សព្វ​ផ្សាយអនុ​វត្ត​។​

មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​ ក្រុង​ចំ​ណុះ​មជ្ឈិម​ និង​ស្ថាប័ន​គ្រប់​គ្រង​សុខា​ភិបាល​នៃ​ក្រសួង​ ផ្នែក​ មាន​ភារកិច្ច​ផ្ដល់​លេខ​កូដ​កំ​ណត់​ឈ្មោះ​មូល​ដ្ឋាន​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំងឺ​និង​លេខ​កូដ​ អ្នក​ប្រ​កប​របរដល់​មុខ​សញ្ញា​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ប្រ​ព័ន្ធ​វេជ្ជ​បញ្ជា​ជាតិ​។​

សារាចរនេះ​មាន​សុពល​ភាព​ចាប់​ពីថ្ងៃ​ ១៥ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០២២៕​

                        

                           ប្រែសម្រួល​៖ ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ