ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

29/11/2021 - 08:06

គណៈ​អភិ​បាល​សមាគម​ពុទ្ធ​សាសនា​វៀត​ណាម​ខណ្ឌ​និញកេវ​ ចលនា​ថវិកា​ជាង​ ៣០ ពាន់​លាន​ដុង​ អនុ​វត្ត​សកម្ម​ភាព​សប្បុ​រស​ធម៌​សង្គម​

(កឹង​ធើ) អា​ណត្តិ​កាល​ ២០១៦-២០២១ វត្ត​នានា​ជាចំ​ណុះ​គណៈ​អភិ​បាល​សមាគម​ពុទ្ធ​សាសនា​វៀត​ណាម​ខណ្ឌ​និញកេវ​ អនុ​វត្ត​សកម្ម​ភាព​សប្បុរស​ធម៌​សង្គម​ ដូច​៖ ចែក​ជូន​អំ​ណោយ​អង្ករ​ដល់​មាមីង​ក្រី​ក្រ ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ សិក្ខូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ ឧបត្ថម្ភ​ការ​ងារ​ជំរុញ​ការ​សិក្សា​ជំរុញ​បញ្ញា​មូល​និធិ​“ដើម្បី​អ្នក​ក្រ” រៀប​ចំ​ចែក​ជូន​អំ​ណោយ​ឧបត្ថម្ភ​ជន​រួម​ជាតិ​ដែល​រង​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​គ្រោះ​ធម្ម​ជាតិ​...។​

តំ​ណាង​គណ​:អភិ​បាល​សមាគម​ពុទ្ធ​សាសនា​វៀត​ណាម​ខណ្ឌ​និញកេវ​
ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​។​

នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២០ និង​ ២០២១ ជំងឺ​ COVID-១៩ ផ្ទុះ​ឡើង​ គណៈ​អភិ​បាល​សមាគម​ពុទ្ធ​សាសនា​វៀត​ណាម​ខណ្ឌ​និញ​កេវ​ បាន​បវា​រណាព្រះ​សង្ឃ​ ពុទ្ធ​បរិស័ទ​តាម​វត្ត​ឧបត្ថម្ភ​ប្រាក់​ អំ​ណោយ​ជួយ​អ្នក​ក្រ អ្នក​លក់​ឆ្នោត​ ពលករ​បាត់​អា​ជីព​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខណ្ឌ​។​ ក្រៅ​ពីនោះ​ នៅ​តាម​វត្ត​ថែម​ទាំង​រៀប​ចំ​ចែក​ជូន​អង្ករ​ បន្លែ​បង្ការ​ សម្ភារៈ​ប្រើ​ប្រាស់​ចាំ​បាច់​ ម៉ាស់ អា​ល់​កុល​សម្លាប់​មេរោគ​ ឧបត្ថម្ភ​មូល​និធិ​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩ ។​ល។​ សរុប​ទឹក​ប្រាក់​អនុវត្ត​ការ​ងារ​សប្បុរ​ស​ធម៌​សង្គម​របស់​វត្ត​នានា​ជា​ចំ​ណុះ​គណៈ​អភិ​បាល​សមាគម​ពុទ្ធ​សាសនា​វៀត​ណាម​ខណ្ឌ​និញកេវ​ ក្នុង​អា​ណត្តិ​កាល​នេះ​ គឺ​ជាង​ ៣០ ពាន់​លាន​ដុង​៕

​ ថាញ់ធី-វ៉ាន់​តឹន

ចែករំលែកអត្ថបទ