ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

18/10/2021 - 08:03

យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អនុវត្ត​ល្អ​គោល​នយោ​បាយ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​

នោះ​គឺ​ជាមតិ​ចង្អុល​ការ​របស់​សម​មិត្ត​ ហូវអា​ឡឺន រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ បូក​សរុប​បណ្តោះ​អា​សន្ន​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ ៩ ខែ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ភារ​កិច្ច​សំ​ខាន់​ការ​ងារ​ ៣ ខែចុង​ ឆ្នាំ​ ២០២១។​ សម​មិត្ត​ ហូវអា​ឡឹន រំលឹក​៖ ស្ថាន​ភាព​ជំងឺ​ COVID- ១៩ នៅ​តែបង្កប់​នូវ​ភាព​លំ​បាក​ រង​ផលប៉ះ​ពាល់​ដល់​ជីវ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​ជាច្រើន​ ពិសេស​គឺ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​តំ​បន់​ភ្នំ​។​ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ ប្រ​ព័ន្ធ​ស្ថាប័ន​ ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​គប្បី​មាន​វិធាន​ការ​ ម្ចាស់​ការ​ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ លើកសំ​ណើ​ សហកា​រដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​នូវ​ការ​លំ​បាក​ជូន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​

អ្នក​តំ​ណាង​ចូល​រួម​នៅ​ទីតាំង​តភ្ជាប់​ប្រ​ព័ន្ធ​ក្រុង​កឹង​ធើ។​

សមមិត្ត​ ស្នើ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ខេត្ត​ ក្រុង​នានា​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចង្អុល​ការ​គណៈ​ជន​ជាតិ​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​មន្ទីរ​ ផ្នែក​ភូមិ​ភាគ​នានា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​កម្ម​វិធី​សហការ​ការ​ងារ​តាម​ខ្លឹម​សារ​សំ​ខាន់​ៗ​ ជាក់​ស្តែង​; មាន​ដំណោះ​ស្រាយ​ព្រម​ៗ​គ្នា​ ពង្រីក​ឱ្យ​បាន​ល្អ​ជាង​ទៀត​តួនាទី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​; យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ផ្ដល់​មតិ​យោ​បល់លើ​កម្ម​វិធី​ គម្រោង​របស់​មជ្ឈិម​; កែ​ប្រែ​របៀប​របប​ធ្វើ​ការ​ ជំរុញ​អនុវត្ត​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​ បំ​ផុត​គឺ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​។​​ ​ 

ឆ្នាំ​ ២០២១ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ បាន​ប្រ​គល់​ភារ​កិច្ច​លើក​ជូន​រដ្ឋា​ភិបាល​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ អំ​ពី​កម្ម​វិធី​ គម្រោង​​ គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ចំ​នួន​ ៧ ។​ រហូត​ដល់​ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២១ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ បាន​ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ជូន​រដ្ឋា​ភិបាល​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ បាន​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​គម្រោង​ចំ​នួន​ ២ និង​បាន​លើក​ជូន​គម្រោង​ចំ​នួន​ ២ រង់​ចាំ​ផ្តល់​សច្ចា​នុមតិ​; បន្ត​កសាង​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​គម្រោង​ចំ​នួន​ ៣ តាម​ការ​គ្រោង​ទុក​នឹង​លើក​ជូន​ក្នុង​ត្រៃ​មាស​ ទីIV ឆ្នាំ​ ២០២១នេះ​។​ល។​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ បាន​ប្រ​កាស​ជា​សា​ធា​រណៈ​ឯក​សារ​ចង្អុល​ការ​ជា​ច្រើន​ ចលនា​នាយក​ដ្ឋាន​ អង្គ​ភាព​ និង​ស្ថាប័ន​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ ក្រុង​នានា​ ផ្តុំ​កម្លាំង​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩ និង​ធានា​សុខុមាល​ភាព​សង្គម​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ និង​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ ត្រូវ​បាន​ភូមិ​ភាគ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​។​ ភូមិ​ភាគ​មួយ​ចំ​នួន​នៅ​ទាំង​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ពិសេស​ដោយ​ឡែក​ ដូច​ជាឧបត្ថម្ភ​ថ្លៃ​សិក្សា​ និង​ជំនួយ​សង្គម​ដល់​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​គ្រប់​កម្រិត​; របប​អនុ​គ្រោះ​ចំ​ពោះ​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​នៅ​តាម​ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​; ឧបត្ថម្ភ​ទិញ​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​ដល់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ មិន​ស្ថិត​ក្នុង​តំ​បន់​មាន​លក្ខណៈ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​លំ​បាក​; ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​គំ​រូ​ និង​ឧបត្ថម្ភ​ការ​ប្រាក់​បុល​ទុន​ចំ​ពោះ​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​៕

ង៉ុក​ក្វៀង​-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ