ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

04/10/2021 - 07:20

បញ្ចូល​កូដ​ “BaoCanTho” ដើម្បី​រៀន​តាម​អន​ឡាញ​ឥត​គិត​លុយ​ក្នុង​ឆមាស​ ទី ១ ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២១-២០២២

រួម​ដំណើរ​ជា​មួយ​នឹង​ក្រសួង​អប់រំ​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​  HOC247 Kids បាន​ចែក​រំលែក​កម្ម​វិធី​ “ឥត​គិត​លុយ​ ៣០+ វគ្គ​សិក្សា​ online” សម្រាប់​សិស្ស​បឋម​សិក្សា​ចាប់​ពី​ថ្នាក់​ទី ១ ដល់​ទី ៥ ដោយ​មាន​មុខ​វិញ្ញា​សា​ ដូច​ជា​៖ គណិត​វិទ្យា​ ភាសា​វៀត​ ភាសា​អង់​គ្លេស​ តាម​កម្ម​វិធី​សិក្សា​ថ្មី​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ និង​កម្ម​វិធី​បង្កើន​ចំ​ណេះ​ដឹង ​ដូចជា​៖ គណិត​វិទ្យា​កម្រិត​ខ្ពស់​, គណិត​វិទ្យា​ផ្នែក​ស្មារតី​ Singapore, សរ​សេរ​កូដ​ កម្ម​វិធី​ Scratch, ភាព​វៃ​ឆ្លាត​ផ្នែក​សតិ​អា​រម្មណ៍, Science,  English+ (ដោយ​មាន​កម្រិត​ Starters/Movers/Flyers) និង​ការ​ហាត់​បញ្ចេញ​សំ​ឡេង​ត្រឹម​ត្រូវ​ Phonics ជា​មួយ​នឹង​គ្រូ​បង្រៀន​បរទេស​ ១០០%។​

បញ្ចូល​កូដ​ “BaoCanTho” ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​គណ​នី​ VIP HOC247 Kids។​

វីដេអូ​មេ​រៀន​បង្រៀន​ប្រ​មាណ​ ១០ នាទី​ មាន​ភាព​រស់​រវើក​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អា​រម្មណ៍ និង​បណ្ណា​ល័យ​មេរៀន​ លំ​ហាត់​សម្បូរ​បែប​ ជួយ​ប្អូន​ៗ​មាន​ប្រ​ភព​សម្ភារៈ​សិក្សា​សម្រាប់​រំលឹក​មេរៀន​ចាស់​ ឬ​ពង្រីក​បន្ថែម​ចំ​ណេះ​ដឹង​ថ្មី​ងាយ​ស្រួល​ជា​ទីបំ​ផុត​ ហើយ​អា​ចធ្វើ​ការ​សិក្សា​នៅ​ពេល​ណាក៏​បាន​តាម​រយៈ​ឧបករណ៍​ដូច​ជា​៖ ទូរ​ស័ព្ទ​, iPad និង​កំ​ព្យូទ័រ​ជា​ដើម​។​

អា​ណាព្យា​បាល​សិស្ស​ ក៏​អាច​សិក្សា​ជា​មួយ​កូន​របស់​ខ្លួន​បាន​ និង​ងាយ​ស្រួល​តាម​ដាន​ការ​សិក្សា​របស់​កូន​ តាម​រយៈ​របាយ​ការណ៍​ពីលទ្ធ​ផល​សិក្សា​រៀង​រាល់​សប្ដាហ៍​ ផ្អែក​លើ​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​។​

អា​ណាព្យ​ាបាល​សិស្ស​ អាច​ដំ​ឡើង​ App HOC247 Kids http://onelink.to/unmku4 ឬ​ចូល​ដំណើរ​ការ​ https://kids.hoc247.vn ចុះ​ឈ្មោះ​គណនី​ និង​ប្រើ​ប្រាស់​កូដ​ “BaoCanTho” ដើម្បី​ដំណើ​ការ​គណនី​ VIP។​ ការ​ណែនាំ​បញ្ចូល​កូដ​ដំណើរ​ការ​គណនី​ VIP: https: //kids.hoc247.vn/hd-vip/ ឬ​អាច​មើល​តាម​ការ​ណែ​នាំ​លើ​ youtube https://www.youtube.com/watch? v=kxba16MDlWk៕​

    ប្រ​ភព​៖ BaoCanthoOnline  -ប្រែសម្រួល​ ៖ ពេជ្រ​សឿន​ 

 

ចែករំលែកអត្ថបទ