ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

04/10/2021 - 07:20

សមាគម​កសិករ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ឧបត្ថម្ភ​កសិករ​ចង​សម្ព័ន្ធ​ជាមួយ​អា​ជីវ​កម្ម​

សមាគម​កសិករ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ទើប​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​អន​ឡាញ​ស្តីពី​ការ​រៀប​ចំ​ផលិត​កម្ម​ឡើង​វិញ​ និង​សហកា​រធានា​ទិញ​ផលិត​ផល​កសិកម្ម​របស់​កសិករ​ ក្រោយ​ពីជំងឺ​ COVID-១៩ ។​ ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​អន​ឡាញ​ មាន​តំ​ណាង​ធនា​គារ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ អា​ជីវ​កម្ម​ប្រ​មូល​ទិញ​ផលិត​ផល​កសិកម្ម​ និង​តំ​ណាង​គ្រួ​សារ​ប្រ​ជា​ជន​ជិត​ ១០០ គ្រួ​សារ​ ដែល​មាន​ផលិត​ផល​ច្រើន​ តម្រូវ​ការ​ចង​សម្ព័ន្ធ​ទីផ្សារ​ប្រើ​ប្រាស់​ ដូច​ជា​៖ ក្រូច​ថ្លុង​ ស្រកានាគ​សាច់​លឿង​ ជ្រូក​ គោ មាន់​ ទា ។​ល។​

​ កិច្ច​ប្រ​ជុំ​អន​ឡាញ​នៅ​ទីស្នាក់​ការ​សមាគម​កសិករ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​។​

នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​សមាគម​កសិករ​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ឱ្យ​ដឹង​ សមាគម​ទើប​ចង​សម្ព័ន្ធ​ជាមួយ​អា​ជីវ​កម្ម​នៅ​ក្រៅ​ខេត្ត​ ដើម្បី​ប្រ​មូល​ទិញ​ក្រូច​ថ្លុង​ពីកសិករ​ ដើម្បី​នាំ​ចេញ​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​ខេត្ត​ទិញ​ក្រូច​ថ្លុង​ ។​ ចំ​ពោះ​ការ​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ សមាគម​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ប្រ​ជា​ជន​ឱ្យ​បង្កើត​គម្រោង​ និង​សហការ​ជា​មួយ​ធនាគារ​ផ្ដល់​ឥណ​ទាន​អនុ​គ្រោះ​ និង​ចង​សម្ព័ន្ធ​ជា​មួយ​អា​ជីវ​កម្ម​មាន​ទំ​នុក​ចិត្ត​ដើម្បី​ផ្តល់​កូន​ពូជ​ ចំ​ណី​ និង​ធានា​ទិញ​ផលិត​ផល​ចំ​នួន​ច្រើន​ តម្លៃ​សម​រម្យ​ ដើម្បី​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ស្ងប់​ចិត្ត​បង្ក​បង្កើន​ផល៕

​   សឺន​ម៉ាល័យ​-ទីទុយ

 

ចែករំលែកអត្ថបទ