20/09/2021 - 07:13

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​គោលន​យោ​បាយ​

ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​អនុវត្ត​ល្អ​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​កូន​ចៅ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ក្រី​ក្រ តំ​បន់​លំ​បាក​ខ្លាំង​ ដើម្បី​ប្អូន​ៗ​បាន​ទៅ​កាន់​សាលា​។​

សិស្សា​នុសិស្ស​ខ្មែរ​នៅ​តំ​បន់​លំ​បាក​ខ្លាំង​ទៅ​កាន់​សាលា​។​ 

យោង​តាម​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ អនុវត្ត​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៨៦/២០១៥/NĐ-CP ចុះ​ថ្ងៃ​ ០២/១០/២០១៥ របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​កំ​ណត់​ពីយន្ត​ការ​ប្រ​មូល​ គ្រប់​គ្រង​កម្រៃ​សិក្សា​ចំ​ពោះ​មូល​ដ្ឋាន​អប់​រំជាតិ​និង​គោលន​យោ​បាយ​កាត់​បន្ថយ​ការ​បង់​ថ្លៃ​សិក្សា​ ជំនួយ​ថវិកា​រៀន​សូត្រ​ ខេត្ត​បាន​ផ្ដល់​សច្ចា​ប័ន ថវិកា​ជាង​ ៥,២ ពាន់​លាន​ដុង​សម្រាប់​ជំនួយ​កាត់​បន្ថយ​ថ្លៃ​សិក្សា​ ថវិកា​រៀន​សូត្រ​ដល់​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​តំ​បន់​លំ​បាក​ខ្លាំង​។​ យោង​តាម​នោះ​ ខេត្ត​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ប្រាក់​សិក្សា​ដល់​សិស្ស​ ១.៤៣៣ នាក់​ និង​លើក​លែង​ការ​បង់​ថ្លៃ​សិក្សា​ដល់​សិស្ស​ ៧.២៥៨ នាក់​។​ អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​អង្ករ​ដល់​សិស្ស​សាលា​នៅ​តំ​បន់​មាន​លក្ខណ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​លំ​បាក​ខ្លាំង​ ខេត្ត​ផ្ដល់​ជូន​អង្ករ​ ១.៣៦០.៩០៥ គីឡូ​ក្រាម​ ដល់​ប្អូន​ៗ​សិស្សា​នុសិស្ស​ ២១.៩៨៩ នាក់​ ជំនួយ​ប្រាក់​អា​ហារ​ដល់​សិស្ស​ ២.៥៥៨ នាក់​ ថ្លៃ​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ដល់​សិស្ស​ ៤១៤ នាក់​ សរុប​ថវិកា​ ៧,២ ពាន់​លាន​ដុង​។​ ក្រៅ​ពីនោះ​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​នៅ​ទាំង​ឱ្យ​បុល​ប្រាក់​ជិត​ ៨,៨ ពាន់​លាន​ដុង​ ចំ​ពោះ​សិស្ស​និស្សិត​ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ចំ​នួន​ ១៨៧ លើក​នាក់​ សម្រាប់​ផ្គត់​ផ្គង់​ការ​សិក្សា​។​

រាល់​គោល​នយោ​បាយ​ត្រូវ​បាន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គ្រប់​សព្វ​ និង​ទាន់​ពេល​ ជួយ​កូន​ចៅ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​មូល​អា​រម្មណ៍​ក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ​ រួម​ចំ​ណែក​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​សិស្ស​បោះ​បង់​ការ​សិក្សា​។​ អ្នក​មីង​ថាច់​ធីលៀង​ នៅ​ឃុំ​ថាញ់​ភូ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ខ្ញុំ​មាន​ចៅ​ ២ នាក់​ ម៉ែ​ឪ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ឈ្នួល​ ផ្ញើ​កូន​ឱ្យ​ខ្ញុំ​ចិញ្ចឹម​។​ ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មក​នេះ​ អា​ស្រ័យ​រដ្ឋ​មាន​គោល​នយោ​បាយ​ កាត់​បន្ថយ​បង់​ថ្លៃ​សិក្សា​ ផ្ដល់​ជូន​អង្ករ​ ឧបត្ថម្ភ​ប្រាក់​រៀង​រាល់​ខែ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ទើប​ខ្ញុំ​លំ​នឹង​ចិត្ត​ឱ្យ​ចៅ​ៗ​ទៅ​រៀន​។​ ខ្ញុំ​ត្រេក​អរ​ខ្លាំង​ណាស់​  ខណៈ​ពេល​បាន​រដ្ឋ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​គិត​គូរ​ខាង​សម្ភារៈ​   ស្មារតី​គ្រប់​សព្វ​ជូន​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​។​ ខ្ញុំ​នឹង​ខិត​ខំ​គិត​គូរ​ឱ្យ​ចៅ​ ២ នាក់​រៀន​សូត្រ​ត្រឹម​ត្រូវ​”។​ គ្រូ​ឡឹម​ខែន នាយក​សាលា​បឋម​សិក្សា​ថាញ់ភូ ៣ ឱ្យ​ដឹង​៖ “រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ សាលា​មាន​សិស្ស​ជិត​ ៣០% បាន​ទទួល​ផល​ពីគោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​របស់​រដ្ឋ​។​ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ មាន​អា​ណាព្យា​បាល​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​ជា​ច្រើន​នឹង​នរ​ចិត្ត​ឱ្យ​កូន​ទៅ​កាន់​សាលា​ អត្រា​កៀរ​គរ​សិស្ស​ចូល​រៀន​តែង​សម្រេច​លើស​ភាគ​កម្រិត​ និង​សិស្ស​បោះ​បង់​ការ​រៀន​សូត្រ​ពាក់​កណ្ដាល​ការ​សឹង​តែគ្មាន​”។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​ថាញ​តុង អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​៖ ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​នេះ​ គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​សិស្ស​ខ្មែរ​តំ​បន់​លំ​បាក​ខ្លាំង​ តែង​បាន​ភូមិ​ភាគ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​យ៉ាង​ល្អ​។​ នោះ​គឺ​ជា​កម្លាំង​ចលករ​ក្ដី​ជំនឿ​ ដើម្បី​ជំរុញ​កម្លាំង​ប្អូន​ៗ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ទៅ​កាន់​សាលា​ រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​ប្រ​ជា​បញ្ញាតំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​៕​

                                យ្វី​អាញ - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ