ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

13/09/2021 - 07:18

អាង​យ៉ាង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ជាង​ ៩៥% ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​ អា​យុ​ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ​ ឡើង​ទៅ​ត្រូវ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩

យោង​តាម​ផែន​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ យុទ្ធ​នាការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ឆ្នាំ​ ២០២១-២០២២ ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ នឹង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ចំ​នួន​ ១.៣០៣.០៧៨ នាក់​ (ជាង​ ៩៥% នៃ​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​មាន​អា​យុ​ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​) សរុប​ចំ​នួន​ ២.៦០៦.១៥៦ ដូស (២ដូស/ម្នាក់​)។​ ជាក់​ស្តែង​៖ ឆ្នាំ​ ២០២១ ប្រ​ជា​ជន​មាន​អា​យុ​ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​យ៉ាង​តិច​ ៥០% ត្រូវ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩។​ ជាង​ ៧០% នៃ​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​ មាន​អា​យុ​ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ ត្រូវ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០២២ ។​ ជាង​ ៩៥% នៃ​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​ មាន​អា​យុ​ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ ត្រូវ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​ ២០២២។​ យុទ្ធ​នាការ​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​ឃុំ​ សង្កាត់​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ទាំង​អស់​លើ​ទូទាំង​ខេត្ត​ ប្រើ​ប្រាស់​ព្រម​ៗ​គ្នា​ប្រ​ភេទ​វ៉ាក់​សាំង​ដែល​គ្រប់​លក្ខណៈ​ ពីប្រ​ភព​ផ្គត់​ផ្គង់​ផ្សេង​ៗ​ដើម្បី​បង្កើន​ចំ​នួន​វ៉ាក់​សាំង​គ្រប​ដណ្ដប់​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​។​

ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​ព្យា​បាល​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​។​

យោង​ទៅ​តាម​ចំ​នួន​វ៉ាក់​សាំង​ដែល​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ផ្តល់​មួយ​លើកៗ​ អាង​យ៉ាង​អនុ​វត្ត​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ឱ្យ​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​កម្រិត​អា​យុ​ដែល​មាន​បញ្ជា​ប្រើ​ប្រាស់​វ៉ាក់​សាំង​តាម​អនុសាសន៍​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ផលិត​និង​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​។​ ខេត្ត​អា​ទិភាព​ចំ​ពោះ​មុខ​សញ្ញា​ នៅ​តំ​បន់​ឆ្លង​ជំងឺ​ តំ​បន់​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពិសេស​; ភូមិ​ភាគ​មាន​មណ្ឌល​ឧស្សាហកម្ម​ បណ្តុំ​ឧស្សា​ហកម្ម​ជាច្រើន​ ដែល​មាន​កម្ម​ករ​និង​ប្រ​ជា​ជន​ស្នាក់​នៅ​កុះ​ករ; ភូមិ​ភាគ​មាន​ព្រំ​ដែន​ទំ​នាក់​ទំ​នង​និង​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​មក​កុះ​ករ មាន​ច្រក​ព្រំ​ដែន​អន្តរ​ជាតិ​; កង​កម្លាំង​ជួរ​មុខ​ បម្រើ​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​; អ្នក​មាន​ជំងឺ​ប្រ​ចាំ​កាយ​ អ្នក​មាន​អា​យុ​លើ​ ៦៥ ឆ្នាំ​; អ្នក​អនុ​វត្ត​ភារ​កិច្ច​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រុម​ហានិ​ភ័យ​ខ្ពស់​ និង​ក្រុម​ហានិ​ភ័យ​ខ្ពស់​ (អ្នក​បើក​បរ អ្នក​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំ​និញ​...)៕​

        យោង​៖ កាសែត​អាង​យ៉ាង​-មុនី​

ចែករំលែកអត្ថបទ