06/09/2021 - 07:36

ការ​ឧបត្ថម្ភ​ជា​ច្រើន​ដល់​គ្រួ​សារ​ដែល​ជួប​ការ​លំ​បាក​ដោយ​ជំងឺ​ COVID -១៩

សមាគម​សហព័ន្ធ​នារី​ខ័ណ្ឌ​អូរ​ម៉ូង​ ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​សហ​ការ​ជា​មួយ​សង្កាត់​ចំ​នួន​ ៤ គឺ​ ភឿក​ថើយ​ ថើយ​ហ្វា ទ្រឿង​ឡាក និង​ឡុង​ហ៊ឹង​ ដើម្បី​ចលនា​និង​ឧបត្ថម្ភ​អំ​ណោយ​ចំ​នួន​ ៧០ ចំ​ណែក​ដល់​គ្រួ​សារ​ដែល​ជួប​ការ​លំ​បាក​នៅ​តំ​បន់​បិទ​ខ្ទប់​។​ អំ​ណោយ​រួម​មាន​អង្ករ​ មី​ស៊ុត​ បន្លែ​។​ល។​

កម្មា​ភិបាល​សមាគម​និង​សង្កាត់​នីមួយ​ៗ​បាន​យក​អំ​ណោយ​ទៅ​ជូន​ដល់​គ្រួ​សារ​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​
តំ​បន់​បិទ​ខ្ទប់​។​ រូប​ថត​៖ ធ្វីដង

នៅ​ស្រុក​ត្រា​អូង​ ខេត្ត​វិញ​ឡុង​ គ្រួ​សារ​ដែល​ជួប​ការ​លំ​បាក​នៅ​តំ​បន់​ដែល​មាន​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ ក៏​បន្ត​បាន​រដ្ឋ​អំ​ណាច​និង​សប្បុរស​ជន​ជូន​គ្រឿង​ឧប​ភោគ​បរិភោគ​។​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​ និង​អង្គ​ការ​មហា​ជន​ភូមិ​ភាគ​ នៅ​ទាំង​រៀប​ចំ​ក្រុម​ចុះ​ទៅ​ដល់​ផ្ទះ​ប្រ​ជា​ជន​ដើម្បី​ជូន​អំ​ណោយ​៕​

       ហា​ថាញ-បកប្រែ៖ សុផន

 ​ 

ចែករំលែកអត្ថបទ