ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

06/09/2021 - 07:36

សមាគម​ព្រះ​សង្ឃ​សាម​គ្គី​ស្នេហា​ជាតិ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ឧបត្ថម្ភ​ដល់​វត្ត​ពុទ្ធ​សាសនា​ខ្មែរ​

ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​សមាគម​ព្រះ​សង្ឃ​សាម​គ្គី​ស្នេហា​ជាតិ​ខេត្ត​ បាន​ប្រ​គេន​ប្រាក់​ដោយ​ផ្ទាល់​ដល់​ព្រះ​សង្ឃ​តំ​ណាង​សមាគម​ព្រះ​សង្ឃ​សាមគ្គី​ស្នេហា​ជាតិ​ស្រុក​ ក្រុង​ សមាគម​ខេត្ត​សំ​ដៅ​ចែក​រំលែក​ការ​លំ​បាក​ដល់​ព្រះ​សង្ឃ​ក្នុង​ខេត្ត​ទាំង​ ១៤៣ វត្ត​ និង​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​បាលី​-ខ្មែរ​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​គម្លាត​សង្គម​ បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​រាត​ត្បាត​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។​ វត្ត​នីមួយ​ៗ ​សមាគម​ខេត្ត​ឧបត្ថម្ភ​ទឹក​ប្រាក់​ ៥ លាន​ដុង​ គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​សរុប​ ៧២០ លាន​ដុង​។​

តំ​ណាង​សមាគម​ព្រះ​សង្ឃ​សាមគ្គី​ស្នេហា​ជាតិ​ខេត្ត​ ប្រ​គល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​សមាគម​ព្រះ​សង្ឃ​

ស្រុក​យ្វៀង​ហាយ​។​

ព្រះ​ឧបជ្ឈាយ៍ ថាច់​សុខ​សាន្ត​ តំ​ណាង​ឱ្យ​ព្រះ​សង្ឃ​ កត់​សម្គាល់​និង​ចាប់​អា​រម្មណ៍​ចំ​ពោះ​ព្រះ​ទ័យ​ជ្រះ​ថ្លា​របស់​ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ​វត្ត​មិញ​ដាវ វត្ត​វៀង​មិញ​ រួម​ជា​មួយ​ពុទ្ធ​បរិស័ទ​ ទឺវឹង​ ជ្រះ​ថ្លា​ប្រ​គេន​ ឧបត្ថម្ភ​ទាន់​ពេល​ដល់​វត្ត​ខ្មែរ​នានា​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​៕

​     យោង​៖ កាសែត​យ៉ាក​ង៉ោ-វិមាន​

 ​  

ចែករំលែកអត្ថបទ