ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

05/04/2021 - 16:34

ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គោល​នយោ​បាយ​និង​ច្បាប់​ដល់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​

កឹង​ធើ៖ គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​ចាត់​តាំង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ឃោស​នា​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គោល​នយោ​បាយ​ និង​ច្បាប់​ដល់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចំ​នួន​ ២៥០ រូប​។​

 ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​។​

ក្នុង​អំ​ឡុង​ពេល​ ៣ ថ្ងៃ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ​មីនា​ អ្នក​តំ​ណាង​ទាំង​ឡាយ​បាន​ស្តាប់​នូវ​ខ្លឹម​សារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​មួយ​ចំ​នួន​ ដូច​ជា​៖ របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​វៀត​ណាម​លើក​ទី II; គោល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១ -២០២៥ និង​ស្ថាន​ភាព​ជន​ជាតិ​តំ​បន់​តីណាម​បូ​; ស្ថាន​ភាព​កោះ​សមុទ្រ​វៀត​ណាម បម្រែ​បម្រួល​នៅ​ប្រ​ជុំ​កោះ​ហ្វាង​សា​និង​ត្រឿង​សា; ការ​ងារ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​សុវត្ថិ​ភាព​ចរា​ចរណ៍​ឆ្នាំ​ ២០២០ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​កឹង​ធើ។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ អ្នក​តំ​ណាង​ទាំង​ឡាយ​បាន​ស្ដាប់​នូវ​ខ្លឹម​សារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១០០/២០១៩/NĐ-CP; សំ​ណង់​សំ​ខាន់​ៗ​មួយ​ចំ​នួន​អំ​ពី​សុវត្ថិ​ភាព​ចរា​ចរណ៍​អនុវត្ត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២១; បទ​កំ​ណត់​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​សន្តិ​សុខ​តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​អ៊ិន​ធឺ​ណិត និង​ប្រ​ការ​ចាំ​បាច់​មួយ​ចំ​នួន​អំ​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​តំ​ណាង​រដ្ឋ​សភា​នីតិ​កាល​ XV និង​តំ​ណាង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ អា​ណត្តិ​កាល​ ២០២១-២០២៦៕

ដុង​តឹម-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ