ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

05/04/2021 - 16:34

ត្រៀម​ហ្មត់​ចត់​គោល​នយោ​បាយ​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​សម្រាប់​ទិស​ដៅ​ធំ​

នៅ​ទី​ស្តី​ការ​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ឧបនា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ត្រឿង​ហ្វា​ប៊ិញ ទើប​បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតី​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នៃ​គណៈ​ចង្អុល​ការ​មជ្ឈិម​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ ស្តី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ នៅ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១ - ២០៣០ (កម្ម​វិធី)។​ លោក​ឧបនា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ បាន​ស្នើ​ឱ្យ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​អនុវត្ត​ដោយ​ហ្មត់​ចត់​និង​ពេញ​លេញ​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ទិស​ដៅ​ធំ​ៗ​សម្រាប់​ដំ​ណាក់​កាល​ខាង​មុខ​ ។​

ឧបនា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ត្រឿង​ហ្វាប៊ិញ ថ្លែង​ការណ៍​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ - រូប​ថត​៖ VGP/ឡេ​សើុង

យោង​តាម​របាយ​ការណ៍​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ - ស្ថា​ប័ន​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​ចង្អុល​ការ​និង​កម្ម​វិធី​ គិត​មក​ទល់​ពេល​នេះ​ របាយ​ការណ៍​ស្រាវ​ជ្រាវ​លទ្ធ​ភាព​របស់​កម្ម​វិធី​ បាន​សម្រេច​រួច​រាល់​។​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​វាយ​តម្លៃ​របស់​រដ្ឋ​បាន​វាយ​តម្លៃ​បឋម​ ស្នើ​ឱ្យ​ធ្វើ​ការ​វិភាគ​ពន្យល់​បំ​ពេញ​បន្ថែម​ ដើម្បី​បង្ហើយ​របាយ​ការណ៍​ស្រាវ​ជ្រាវ​លទ្ធ​ភាព​។​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ កំ​ពុង​សហ​ការ​ជា​មួយ​ក្រសួង​ ផ្នែក​នា​នា​ ដើម្បី​បង្ហើយ​របាយ​ការណ៍​ដោះ​ស្រាយ​ ទទួល​យក​របាយ​ការណ៍​ ស្រាវ​ជ្រាវ​លទ្ធ​ភាព​លើ​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​នេះ​។​

បច្ចុប្បន្ន​ ស្ថា​ប័ន​នា​នា​បាន​ដាក់​ជូន​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ដើម្បី​ចេញ​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៣៣/ ២០២០/QĐ-TTg ស្តីពី​លក្ខ​ឋាន​បែង​កំ​ណត់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ តាម​កម្រិត​អភិវឌ្ឍន៍​ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥ ។​ ដាក់​ជូន​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ចេញ​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៣៩/២០២០/QD-TTg ស្តីពី​លក្ខ​ឋាន​ដើម្បី​កំ​ណត់​ជន​ជាតិ​ដែល​នៅ​ជួប​ការ​លំ​បាក​ច្រើន​ មាន​ការ​លំ​បាក​ដោយ​ឡែក​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥ ។​ តាម​ការ​គ្រោង​ទុក​ផែន​ការ​ដើម​ទុន​នៃ​កម្ម​វិធី​ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥ និង​ផែន​ការ​ឆ្នាំ​ ២០២១ ។​ បង្កើត​ការិ​យាល័យ​សម្រប​សម្រួល​កម្ម​វិធី​ ដើម្បី​ធ្វើ​សេនា​ធិការ​ជួយ​កិច្ច​ការ​ដល់​គណៈ​ចង្អុល​ការ​ និង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៃ​ស្ថា​ប័ន​ប្រ​ចាំ​ការ​ (គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​) ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​គម្រោង​និង​អនុគម្រោង​នៃ​កម្ម​វិធី​។​

ថ្លែង​សុន្ទ​រក​ថា​បិទ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ ឧបនា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ត្រឿង​ហ្វា​ប៊ិញ បាន​បញ្ជាក់​ច្បាស់​៖ កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​សម្រាប់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ មាន​ដើម​ទុន​សរុប​សម្រាប់​ចែក​ចាយ​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១ -២០២៥ គឺមាន​ចំ​នួន​ជាង​ ១៣៤.០០០ ពាន់​លាន​ដុង​ និង​ ៤១ កម្ម​វិធី​គោល​នយោ​បាយ​ប្រ​កប​ដោយ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​។​ មាន​សារៈ​សំ​ខាន់​ ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ - សង្គម​ ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ និង​សន្តិ​សុខ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​។​ ក្នុង​នោះ​មាន​គោល​នយោ​បាយ​ផ្ទាល់​ចំ​នួន​ ១៥ និង​គោល​នយោ​បាយ​ទូទៅ​ចំ​នួន​ ២៦ មាន​ផ្តល់​អា​ទិ​ភាព​ចំ​ពោះ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ ផ្តោត​សំ​ខាន់​លើ​ការ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ ការ​អភិវឌ្ឍ​ផលិត​កម្ម​ក្នុង​វិ​ស័យក​សិ-រុក្ខ​កម្ម​ នេ​សាទ​កម្ម​ អប់​រំបណ្តុះ​បណ្តា​ល​ និង​វប្បធម៌​សង្គម​។​ល។​

ដើម្បី​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​ ២០២១ ដូច​សេច​ក្តី​សម្រេច​របស់​រដ្ឋ​សភា​បាន​ដាក់​ចេញ​ ឧបនា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ប្រ​ចាំ​ការ​ បាន​ស្នើ​ឱ្យ​ក្រសួង​ ផ្នែក​ និង​ភូមិ​ភាគ​នា​នា​ត្រូវ​ “កសាង​ផែន​ការ​អនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​រលូន​ ស៊ី​សង្វាក់​គ្នា​ ត្រៀម​ឱ្យ​បាន​ហ្មត់​ចត់​និង​ពេញ​លេញ​បណ្តា​ខ្លឹម​សារ​ យន្ត​ការ​គោល​នយោ​បាយ​ ប្រ​ភព​កម្លាំង​ដើម្បី​អាច​នឹង​អនុវត្ត​ភ្លាម​ៗ​នៅ​ពេល​ដែល​រដ្ឋ​សភា​អនុម័ត​មូល​ធន​ និង​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​អនុម័ត​លើ​សេចក្តី​សម្រេច​វិនិ​យោគ” ។​  ឈរ​លើ​មូល​ដ្ឋាន​នោះ​ ឧបនា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​បាន​ស្នើ​ដល់​ក្រសួង​ ផ្នែក​ ឈរ​លើ​មូល​ដ្ឋាន​មុខ​ងារ​និង​តួនា​ទី​របស់​ខ្លួន​ គប្បី​ម្ចាស់​ការ​អនុវត្ត​ភារ​កិច្ច​សំ​ខាន់​ៗ​ រៀប​ចំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ឱ្យ​មាន​ល្បឿន​ជាក់​ស្តែង​៕​

                           យោង​៖ chinhphu.vn ​ 

ចែករំលែកអត្ថបទ