ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

01/03/2021 - 15:06

ផ្តល់​ជូន​និង​ចែក​ចាយ​កាសែត​ ទស្សនា​វដ្តី​ជាង​ ៩៤៣.៤១០ ប្រ​ភេទ​ដល់​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​

រយៈ​ពេល​កន្លង​ បណ្តា​ភូមិ​ភាគ​នៅ​តំ​បន់​តី​ណាម​បូ​ បាន​អនុវត្ត​ល្អ​និង​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​កា​សែត​ និង​ទស្សនា​វដ្តី​សម្រាប់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដល់​មុខ​សញ្ញា​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ផល​ ។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​ស្ថិតិ​មិន​ទាន់​ពេញ​លេញ​ ឆ្នាំ​ ២០២០ ភូមិ​ភាគ​នា​នា​នៅ​តំ​បន់​តីណាម​បូ បាន​ផ្តល់​ជូន​និង​ចែក​ចាយ​កាសែត​ ទស្សនា​វដ្តី​ជាង​ ៩៤៣.៤១០ ប្រ​ភេទ​ តាម​សេចក្តី​កំ​ណត់​។​

ព្រះ​តេជព្រះ​គុណ​លីហ៊ុង ព្រះ​ចៅ​អធិ​ការ​វត្ត​ពិទូឃោ​សរ​ង្សី​ (ក្រុង​កឹង​ធើ) កំ​ពុង​ដោះ​ដូរ​ជា​មួយ​លោក​ថាច់​ខេន​ អតីត​និពន្ធ​នា​យក​រង​កា​សែត​កឹង​ធើ អំ​ពី​ខ្លឹម​សារ​នៃ​កាសែត​កឹង​ធើ - 
ភាសា​ខ្មែរ​។​

យោ​ងតាម​នា​យក​ដ្ឋាន​ភូមិ​ភាគ​ III គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​៖ ខ្លឹម​សារ​នៃ​កាសែត​និង​ទស្សនា​វដ្តី​បាន​នាំ​យក​នូវ​គោ​ល​ការណ៍​ គោល​នយោ​បាយ​ និង​ច្បាប់​របស់​បក្ស​និង​រដ្ឋ​បាន​ទាន់​ពេល​ ។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ លើក​សរ​សើរ​មនុស្ស​ល្អ​ ការ​ងារ​ល្អ​ ទម្រង់​ផលិត​កម្ម​ដែល​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ពិធី​បុណ្យ​ផ្សេង​ៗ​ អត្ត​សញ្ញាណ​ជន​ជាតិ​របស់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​ក្នុង​តំ​បន់​។​ ដោយ​ហេតុ​នោះ​ ជាជំ​ហាន​ឆ្លើយ​តប​បាន​តម្រូវ​ការ​ព័ត៌​មាន​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ រួម​ចំ​ណែក​ដល់​ការ​លើក​កម្ពស់​កំ​រិត​វប្បធម៌​ប្រ​ជា​បញ្ញា​ ជីវ​ភាព​វប្បធម៌​ ស្មារ​តី​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​ នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​ណាម​បូ​ ៕

​               ថាញ់​ឡុង

ចែករំលែកអត្ថបទ