ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

23/02/2021 - 08:40

អនុវត្ត​សម្រេច​និង​លើស ៨ ភាគ​កម្រិត​នៃ​កម្ម​វិធី​ ១៣៥

អា​ណត្តិ​កាល​ ២០១៦-២០២០ ទូទាំង​ប្រ​ទេស​បាន​អនុវត្ត​សម្រេច​ ៨ ភាគ​កម្រិត​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ ១៣៥ ក្នុង​នោះ​ មាន​ ៥ ភាគ​កម្រិត​លើស​ទិស​ដៅ​ដាក់​ចេញ​។​

 ​ ឃុំ​លំ​បាក​ខ្លាំង​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជិត​ ៨២% មាន​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​គ្រប់​លក្ខណៈ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ ដោយ​ប្រើ​បណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​។​

តាម​រយៈ​នោះ​ ភាគ​កម្រិត​ដែល​លើស​នោះ​ រួម​មាន៖ អត្រា​ភូមិ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ សម្រេច​ទិស​ដៅ​របស់​កម្ម​វិធី​គឺ ៣២,៤១% (១.២៩៨/៤.០០៥ ភូមិ​) ទិស​ដៅ​ដាក់​ចេញ​គឺ ២០-៣០%។​ អត្រា​ឃុំ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ មាន​ផ្លូវ​រថ​យន្ត​បើក​បរ​ដល់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ឃុំ​ ត្រូវ​បាន​ចាក់​កៅ​ស៊ូ​ឬ​បេ​តុង​ ត្រូវ​តាម​បទដ្ឋាន​បច្ចេក​ទេស​របស់​ក្រសួង​គមនា​គមន៍​និង​ដឹក​ជញ្ជូន​គឺ ៩១,២៦% ទិស​ដៅ​ដាក់​ចេញ​គឺ ៨០-៩០%។​ អត្រា​ឃុំ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជាតិ​អំ​ពី​សុខា​ភិបាល​គឺ ៨១,៨៨% ទិស​ដៅ​ដាក់​ចេញ​គឺ ៦០-៧០%។​ អត្រា​ឃុំ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ មាន​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​គ្រប់​លក្ខណៈ​ ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​គឺ ៩៥,៨៩% ទិស​ដៅ​ដាក់​ចេញ​ គឺពី​ ៨០%-៩០% ។​ អត្រា​គ្រួ​សារ​ស្ថិត​នៅ​ឃុំ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​ស្អាត​ស្រប​អនា​ម័យ​សម្រេច​ ៨៧,៧០% ទិស​ដៅ​ដាក់​ចេញ​គឺ ៧៥%។​ ភាគ​កម្រិត​ដែល​សម្រេច​នោះ​រួម​មាន៖ អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រក្នុង​ឃុំ​ ភូមិ​លំ​បាក​ខ្លាំង ​ថយ​ចុះ​មធ្យម​ភាគ​គឺ ៣,៤២%/ឆ្នាំ​ ទិស​ដៅ​ដាក់​ចេញ​គឺ ៣%-៤%/ឆ្នាំ​។​ អត្រា​ភូមិ​លំ​បាក​ខ្លាំង​ មាន​ផ្លូវ​គមនា​គមន៍​រឹង​មាំ​តាម​បទ​ដ្ឋាន​បច្ចេក​ទេស​របស់​ក្រសួង​គមនា​គមន៍​និង​ដឹក​ជញ្ជូន​គឺ ៧២,៦៧% ទិស​ដៅ​ដាក់​ចេញ​គឺ ៧០%-៨០%។​ អត្រា​ផ្ទៃ​ដី​បង្ក​បង្កើន​ផល​ដែល​ស្រោច​ស្រព​ដោយ​គម្រោង​ប្រ​ព័ន្ធ​ធារា​សាស្ត្រ​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ឃុំ​ ភូមិ​លំ​បាក​ខ្លាំង​គឺ ៧៨,២៤% ទិស​ដៅ​ដាក់​ចេញ​គឺ ៧៥% -៨០%។​

យោង​តាម​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ លទ្ធ​ផល​ខាង​លើ​បាន​រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​សំ​ខាន់​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ ១៣៥ ជាជំ​ហា​ន​លើក​កម្ពស់​ជីវ​ភាព​សម្ភារៈនិង​ស្មារ​តី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ មក​ទល់​នឹង​បច្ចុប្បន្ន​ ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​មិន​មាន​គ្រួ​សារ​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​អត់​ឃ្លាន​។​ ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​និង​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ថយ​ចុះ​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០១៥-២០២០ មធ្យម​ភាគ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រក្នុង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ថយ​ចុះ​ជាង​ ១១៤.០០០ គ្រួ​សារ​ ស្រូប​អត្រា​ ប្រ​មាណ​ ៣,៧៩%/ឆ្នាំ​៕

​      ថាញ់ឡុង​-លេង​មី

 

ចែករំលែកអត្ថបទ