មហាសាមគ្គីជនជាតិ គំរូក្នុងសហគមន៍

08/02/2021 - 15:41

មនុស្ស​ជាច្រើន​ចូល​រួម​បរិច្ចាគ​ឈាម​

ទិវា​ជួប​ជុំ​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​ក្រហម​លើក​ទី​ XIII ឆ្នាំ​ ២០២១ ទើប​បាន​ចាត់​តាំង​នៅ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទាក់​ទាញ​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​និង​ប្រ​ជា​ជន​យ៉ាង​កុះ​ករ​មក​ចូល​រួម​បរិច្ចាគ​ឈាម​។​

ទិវា​ជួប​ជុំ​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​ក្រហម​ ទាក់​ទាញ​បាន​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធនិងប្រជាជនចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករ។

ជា​មួយ​នឹង​សារ​ “បរិច្ចាគ​ឈាម​សង្រ្គោះ​ជីវិត​មនុស្ស​ជីវិត​របស់​អ្នក​និង​ខ្ញុំ​” ទិវា​ជួប​ជុំ​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​ក្រហម​លើក​ទី​ XIII ឆ្នាំ​ ២០២១ ទាក់​ទាញ​មនុស្ស​ចូល​រួម​បរិច្ចាគ​ឈាម​ ៣០២ នាក់​ បរិច្ចាគ​ឈាម​បាន​ចំ​នួន​ ៣៧៧ ឯក​តា។​ បង​ដាំង​វ៉ាន់​ឌូ នគរ​បាល​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ខ្លួន​ខ្ញុំ​និង​មិត្ត​រួម​អា​ជីព​ក្នុង​អង្គ​ភាព​មាន​កិត្តិ​យសខ្លាំង​ណាស់​ពេល​បាន​ចូល​រួម​ទិវា​ជួប​ជុំ​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​ក្រហម​។​ នេះ​ជា​ឱកាស​សម្រាប់​យើង​ខ្ញុំ​ បរិច្ចាគ​តំ​ណក់​ឈាម​ក្រហម​របស់​ខ្លួន​ ដើម្បី​ជួយ​សង្រ្គោះ​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​កំ​ពុង​មាន​តម្រូវ​ការ​ឈាម​”។​

យោង​តាម​ទិន្ន​ន័យ​ស្ថិតិ​របស់​គណៈ​ចង្អុល​ការ​ចលនា​បរិច្ចាគ​ឈាម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បច្ចុ​ប្បន្ន​ បរិមាណ​ឈាម​ទទួល​បាន​របស់​ខេត្ត​ សម្រេច​ប្រ​មាណ​ ៦៥% នៃ​តម្រូវ​ការ​ឈាម​ព្យា​បាល​ជូន​អ្នក​ជំងឺ​។​ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ ការ​ចលនា​បរិច្ចាគ​ឈាម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ គប្បី​បន្ត​ការ​ធ្វើ​ជា​ប្រ​ចាំ​។​

ទិវា​ជួប​ជុំ​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​ក្រ​ហម​ បាន​ចាត់​តាំង​នៅ​ខេត្ត​ ក្រុង​ជាង​ ៤០ ក្នុង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ ចំ​នួន​ឈាម​ដែល​ទទួល​បាន​ជិត​ ៥០.០០០ ឯក​តា។​ នេះ​ជាឆ្នាំ​ទី ៣ ដែល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ចូល​រួម​កម្ម​វិធី​សប្បុរស​ធម៌​នេះ​។​ មក​ទល់​សព្វ​ថ្ងៃ​ មាន​បុគ្គល​សមូហ​ភាព​ជាច្រើន​ ដែល​មាន​ស្នាដៃ​រួម​ចំ​ណែក​ក្នុង​ការ​ចាត់​តាំង​កម្ម​វិធី​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​ក្រហម​ ដោយ​បាន​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​៕​

លីធាន-ថាច់ធី 

ចែករំលែកអត្ថបទ