មហាសាមគ្គីជនជាតិ ភូមិស្រុកផ្លាស់ថ្មី

12/01/2021 - 08:57

វិធាន​ការ​ជាច្រើន​ សំ​ដៅ​ធានា​រដូវ​ចិញ្ចឹម​បង្គាទឹក​ភ្លាវ ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​

អា​ស្រ័យ​ការ​ព្រលែង​កូន​ពូជ​ត្រូវ​តាម​រដូវ​កាល​ចិញ្ចឹម​ ដែល​ផ្នែក​សមត្ថ​កិច្ច​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ និង​អនុវត្ត​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ជឿន​លឿន​ ក្នុង​ការ​ចិញ្ចឹម​ ទើប​ឆ្នាំ​ ២០២០ រដូវ​ចិញ្ចឹម​បង្គា​ទឹក​ភ្លាវរបស់​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​។​

ទម្រង់​ចិញ្ចឹម​បង្គា​បច្ចេក​វិទ្យា​ខ្ពស់​នៅ​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​ 

យោង​តាម​មន្ទីរ​កសិកម្ម​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទោះ​បី​ទទួល​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ ច្រើន​ពី​អា​កាស​ធាតុ​ក៏​ដោយ​ ប៉ុន្តែ​រដូវ​ចិញ្ចឹម​បង្គា​ទឹក​ភ្លាវ​ឆ្នាំ​ ២០២០ នៅ​តែ​សម្រេច​លើស​ផែន​ការ​ជិត​ ៣%។​ ក្នុង​នោះ​ បង្គាជើង​សជាង​ ៣៧.០០០ ហិក​តា​ ស្រូប​អត្រា​ ៧២% ផ្ទៃ​ដី​ចិញ្ចឹម​ ក្រៅ​ពី​នោះ​គឺ​បង្គា​នាគ។​ ផ្ទៃ​ដី​ចិញ្ចឹម​បង្គា​តាម​បែប​ប្រ​ពល​វប្បកម្ម​ និង​ពាក់​កណ្ដាល​ប្រ​ពលវប្ប​កម្ម​ ស្រូប​អត្រា​ជាង​ ៩៤%។​ បរិមាណ​ផល​សម្រេច​ប្រ​មាណ​ជិត​ ១៨៨.០០០ តោន​ ខ្ពស់​ជាង​ ២៤,៨% បើ​ប្រៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩ ។​ តាម​ប្រ​សាសន៍​អ្នក​ស្រី​ក្វាច់​ធីថាញ់​ប៊ិញ អនុប្រ​ធាន​នា​យក​ដ្ឋាន​ជលផល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ រដូវ​ចិញ្ចឹម​បង្គា​ទឹក​ភ្លាវ​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ អា​ស្រ័យ​ការ​គ្រប់​គ្រង​វារី​វប្បកម្ម​ត្រូវ​តាម​រដូវ​កាល​ចិញ្ចឹម​ មាន​ទម្រង់​ផលិត​ភាគ​ច្រើន​ ត្រូវ​បាន​ប្រ​ជា​ជន​អនុវត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​។​ ពិសេស​ ប្រ​ជា​ជន​បាន​ម្ចាស់​ការ​អនុវត្ត​វិទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​ទេស​ក្នុង​ការ​ចិញ្ចឹម​ និង​មាន​ស្មារតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​នូវ​សេចក្ដី​កំ​ណត់​របស់​រដ្ឋ​លើ​វិស័យ​ជល​ផល​ គោ​រព​តាម​រដូវ​កាល​ចិញ្ចឹម​ ដែល​ផ្នែក​សមត្ថ​កិច្ច​បាន​ដាក់​ចេញ​។​

ឆ្នាំ​ ២០២១ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​កំ​ណត់​ទិស​ដៅ​ចិញ្ចឹម​បង្គា​ទឹក​ភ្លាវ ៥១.០០០ ហិកតា​ (បង្គានាគ ១៦.០០០ ហិកតា​ បង្គាជើង​ស ៣៥.០០០ ហិក​តា​) ជា​មួយ​នឹង​បរិមាណ​ផល​ប្រ​មាណ​ ១៧២.០០០ តោន​។​ លោក​ត្រឹង​វ៉ាន់​ឡូវ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ សង្កត់​ធ្ងន់​ ដើម្បី​សម្រេច​បាន​ទិស​ដៅ​ដាក់​ចេញ​ ផ្នែក​សមត្ថ​កិច្ច​គប្បី​គ្រប់​គងបាន​ល្អ​ការ​ចិញ្ចឹម​បង្គា​ទឹក​ភ្លាវ​ត្រូវ​តាម​រដូវ​កាល​ចិញ្ចឹម​ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​គោល​ការណ៍​ គោល​នយោ​បាយ​នៃ​វារី​វប្បកម្ម​ ដើម្បី​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ខិត​ជិត​នឹង​វិទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​ទេស ជំ​រុញ​ការ​កសាង​នូវ​ទម្រង់​បង្ហា​ញ​ ពិសោធន៍ ដើម្បី​អ្នក​ចិញ្ចឹម​អា​ច​អនុវត្ត​តាម​ទម្រង់​ក្នុង​ការ​ផលិត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ សម​ស្រប​នឹង​ស្ថាន​ភាព​ជាក់​ស្ដែង​។​ ជា​ពិ​សេស​ គឺបង្កើន​ការ​ទប់​ស្កាត់​និង​វិនិច្ឆ័យ​រាល់​បទ​ល្មើស​ បង្ក​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​បរិស្ថាន​ ជលផល​តំ​បន់​ចិញ្ចឹម​បង្គា រួម​ចំ​ណែក​បង្ក​លក្ខណៈ​ដើម្បី​ផ្នែក​វារី​វប្ប​កម្ម​ សំ​ខាន់​គឺការ​ចិញ្ចឹម​បង្គា​ទឹក​ភ្លាវ​របស់​ខេត្ត​ អភិវឌ្ឍ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​និង​ចីរ​ភាព​៕​

                                  លីធាន​ - ថាច់​ធី 

ចែករំលែកអត្ថបទ