ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

28/09/2020 - 16:40

ស្រុក​កើ-ដនិង​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ឆ្នាំ​ ២០១៩​

(កឹង​ធើ) - គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​រៀប​ចំ​ពិធី​ប្រ​កាស​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ទទួល​ស្គាល់​ស្រុក​កើ-ដ​ និង​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​ ក្រុង​កឹង​ធើ សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ ឆ្នាំ​ ២០១៩ ។​

​ ថ្នា​ក់​ដឹក​នាំក្រុង​កឹង​ធើ ជូន​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​និង​ប័ណ្ណ​ទទួល​ស្គាល់​ស្រុក​ជន​បទ​ថ្មី​ដល់​ថ្នា​ក់​ដឹក​នាំស្រុក​កើ-ដ និង​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​។​   រូប​៖ តៀកទ្រិញ

ស្រុក​កើ-ដ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១១ រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​បាន​ប្រ​មូល​ថវិកា​ជាង​ ៥.៨០០ ពាន់​លាន​ដុង​ ដើម្បី​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​។​ ក្នុង​នោះ​ អាទិ​ភាព​វិនិ​យោគ​ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​បណ្តា​សំ​ណង់​បម្រើ​ការ​ផលិត​កម្ម​និង​ជីវ​ភាព​រស់​នៅ​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ដូច​៖ ប្រ​ព័ន្ធ​ធារា​សាស្ត្រ​ទំ​នប់​ ស្ពាន​ ផ្លូវ​ជន​បទ​និង​ស្ថាប័ន​ វប្បធម៌​។​ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​សេដ្ឋ​កិច្ច​សង្គម​របស់​ស្រុក​មាន​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី​ជាវិជ្ជ​មាន​ មុខ​មាត់​ជន​បទ​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ថ្មី​ ជីវ​ភាព​សម្ភារៈ​ស្មារតី​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​។​ ប្រាក់​ចំ​ណូល​មធ្យម​ភាគ​លើ​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​តំ​បន់​ជន​បទ​កើ-ដ នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩ បាន​កើន​ឡើង​ដល់​ ៤៨,២ លាន​ដុង​/នា​ក់/ឆ្នាំ​ កើន​ ៣០,១ លាន​ដុង​ បើ​ប្រៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ ២០១១ ។​ អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រតាម​បទ​ដ្ឋាន​ពហុ​ទិស​បាន​ថយ​ចុះ​នៅ​ត្រឹម​ ០,៨១% ទាប​ ជាង​ឆ្នាំ​ ២០១១ ជិត​ ១១ ដង​។​ល។​ ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩ ស្រុក​ទាំង​មូល​មាន​ឃុំ​ចំ​នួន​ ៩/៩ ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​ ក្នុង​នោះ​ ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​ទ្រុង​អាង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជាឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​បង្កើន​កម្រិត​។​  ស្រុក​បាន​សម្រេច​ ៩/៩ លក្ខឋានស្រុក​ជន​បទ​ថ្មី​ ។​

ក្រោយ​ពី​ ៩ ឆ្នាំ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​។​ ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​ប្រ​មូល​ថវិកា​ បាន​ជាង​ ២.៧០០ ពាន់​លាន​ដុង​ដើម្បី​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​ មុខ​មា​ត់ជន​បទ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី​ជាវិជ្ជ​មាន​។​ ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩ ស្រុក​សម្រេច​ ៩/៩ លក្ខឋាន​ស្រុក​ជន​បទ​ថ្មី​។​ ដោយ​មាន​ឃុំ​ ១២/១២ ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​។​ តាម​រយៈ​នោះ​ ផ្លូវ​ស្រុក​ ឃុំ​ទាំង​ ១០០% ត្រូវ​បាន​ធានា​តាម​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​។​ ប្រ​ព័ន្ធ​ប្រ​ឡាយ​រឹង​មាំ​ធានា​បាន​ប្រ​ភព​ទឹក​ប​ម្រើ​ការ​ផលិត​កសិកម្ម​និង​ជីវ​ភាព​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​។​ មូល​ដ្ឋាន​សាលា​រៀន​ អា​គារ​វប្បធម៌​ ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ជន​បទ​បាន​វិនិ​យោគ​ជួស​ជុល​សម​រម្យ​ ធានា​បម្រើ​ជីវ​ភាព​រស់​នៅ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ល្អ​។​ល។​ ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩ ប្រាក់​ចំ​ណូល​មធ្យម​ភាគ​លើ​ មនុស្ស​ម្នាក់​ៗ​នៅ​តំ​បន់​ជន​បទ​របស់​ស្រុក​សម្រេច​បាន​ ៤៦,៦៥ លាន​ដុង​/នាក់/ឆ្នាំ​ កើន​ឡើង​ជិត​ ២,៥ ដង​ បើ​ប្រៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ ២០១១ ។​ អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​ថយ​ចុះ​នៅ​ត្រឹម​ ២,៦៤% ទាប​ជាង​ឆ្នាំ​ ២០១១ ចំ​នួន​ ៤ ដង​។​

ស្រុក​កើ-ដ និង​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​បន្ត​ជំ​រុញ​ការ​ឃោ​សនា​ ចលនា​ប្រ​ជា​ជន​។​ ពង្រីក​តួនា​ទីដឹក​នាំ ចង្អុល​ការ​និង​ណែ​នាំអនុវត្ត​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​ រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​ អង្គ​ការ​តាំង​ពី​ថ្នាក់​ស្រុក​ដល់​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ កៀរ​គរ​បាន​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​វិនិ​យោគ​លើ​ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជំ​រុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ បង្កើន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។​ល។​ ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​កសាង​ស្រុក​ជន​បទ​ថ្មី​បង្កើន​កម្រិត​និង​ជន​បទ​ថ្មី​ទំ​នើប​។​

ក្នុង​ឱកាស​នេះ​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ដល់​សមូហ​ភាព​និង​បុគ្គ​លដែល​មាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​គំ​រូ​ក្នុង​ចលនា​ប្រ​ឡង​ ប្រ​ណាំង​រួម​កម្លាំង​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​នៅ​ស្រុក​កើ-ដ និង​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​៕​

                                     តៀកទ្រិញ-សុផន

 

ចែករំលែកអត្ថបទ