21/09/2020 - 16:10

ផ្លាស់​ថ្មី​គោលនយោ​បាយ​ឥណ​ទាន​ចំ​ពោះ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​

នៅហា​ណូយ​ លោក​ឌោវ៉ាន់ចៀង​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ បាន​ដឹក​នា​ំកិច្ច​ប្រ​ជុំ​ ជាមួយ​នឹង​ធនា​គារ​គោ​លនយោ​បាយ​សង្គម​វៀត​ណាម ពិភាក្សា​អំ​ពី​កិច្ច​សហកា​រអនុវត្ត​គម្រោង​ចម្រុះ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ -សង្គម​ នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០៣០។​

ទិដ្ឋភាពកិច្ចប្រជុំ​។

ថ្លែង​យោ​បល់​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ លោក​ឌោ​វ៉ាន់ចៀង​ រដ្ឋ​មន្ដ្រី ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ បាន​ថ្លែង​អំ​ណរ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​ដល់​ធនា​គារ​គោល​នយោ​បាយ​សង្គម​វៀត​ណាម ដែល​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ឧបត្ថម្ភ​ រួម​ដំ​ណើរ​ជាមួយ​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​របស់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ អស់​រយៈ​ពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មក​នេះ​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ក៏​បាន​ផ្ដល់​ជូន​ពី​ការ​ងារ​ត្រៀម​បម្រុង​អនុវត្ត​គម្រោង​ចម្រុះ​ ចំ​ណុច​សំ​ខាន់​គឺកម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំ​ណា​ក់​កាល​ ២០២១ -២០៣០ លោក​រ​ដ្ឋមន្ដ្រី ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ឱ្យ​ដឹង​៖ ក្នុង​ដំ​ណា​ក់​កាល​ថ្មី​ គោល​នយោ​បាយ​ឥណ​ទាន​ចំ​ពោះ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ និង​តំ​បន់​ភ្នំ​នឹង​មាន​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី​ច្រើន​ និង​បើក​ទូលាយ​តាម​ទិស​បង្កើន​កម្រិត​ បើក​ទូលាយ​មុខ​សញ្ញា​ឱ្យ​បុល​សម្រាប់​គម្រោង​ផលិត​កម្ម​ អា​ជីវ​កម្ម​ បង្កើត​មុខ​របរ​រក​ស៊ី​ចិញ្ចឹម​ជីវិតដល់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ លោក​រដ្ឋមន្រ្តី​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ សង្ឃឹម​ថា​ ធនាគារ​គោ​លនយោ​បាយ​សង្គម​វៀត​ណាម នឹង​បន្ត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ រួម​ដំ​ណើរ​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​ទិស​ដៅ​ខ្ពស់​បំ​ផុត​ដែល​កម្ម​វិធី​បាន​ដាក់​ចេញ​។​

លោក​យឿង​ក្វៀក​ថាំង អគ្គ​នា​យក​ធនា​គារ​គោល​នយោ​បាយ​សង្គម​វៀត​ណាម ឱ្យ​ដឹង​៖ ធនា​គារ​គោល​នយោ​បាយ​សង្គម​វៀត​ណាម តែង​ចែក​រំលែកនូវ​ការ​លំ​បាក​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​។​ ទោះ​បីក្នុង​លក្ខណៈ​នៅ​លំ​បាក​ច្រើន​ក៏​ដោយ​ ប៉ុន្តែ​លោក​យឿងក្វៀកថាំង បាន​សម្តែង​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​នឹង​ព្រួត​ដៃ​អនុវត្ត​ល្អ​នូវ​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​រដ្ឋ​សភា​ រដ្ឋា​ភិបាល​ អំ​ពី​ទិស​ដៅ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ក្នុង​ដំ​ណា​ក់​កាល​ខាង​មុខ​ ព្រម​ទាំង​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ ធនា​គារ​គោល​នយោ​បាយ​សង្គម​វៀត​ណាម នឹង​សហកា​រស្អិត​ល្មួត​ជាមួយ​នឹង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ជន​ជាតិ​ ដើម្បី​ធានា​ប្រ​ភព​ទុន​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​។​

ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ​ ភាគី​ទាំង​ពី​របាន​ដោះ​ដូរ​ពិភាក្សា​អំ​ពី​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព្រម​ៗ​គ្នា​ ឯក​ភាព​តាម​ស្មារ​តី​ផ្លាស់​ថ្មី​ខាង​គោល​នយោ​បាយ​ឥណ​ទាន​ តាម​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​រដ្ឋ​សភា​ ដើម្បី​រួម​ចំ​ណែក​អនុវត្ត​សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​នូវ​គម្រោង​ចម្រុះ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០៣០៕​

                ​              យោ​ង៖ https://baodantoc.vn ប្រែ៖ វិមាន

 

ចែករំលែកអត្ថបទ