មហាសាមគ្គីជនជាតិ ភូមិស្រុកផ្លាស់ថ្មី

06/07/2020 - 15:23

ជំ​រុញ​ការ​ឃោ​សនា​ក្នុង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​

(អា​ង​យ៉ាង​) តាម​គណៈ​កម្មា​ធិការ​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀតណា​ម ខេត្ត​អា​ង​យ៉ាង​ នា​ពេល​កន្លង​ រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នា​ក់​ក្នុង​ខេត្ត​ រួម​ជាមួយ​អង្គ​ការ​សមាជិក​និង​ផ្នែក​ពាក់​ព័ន្ធ​ន​ានា​ ផ្តុំ​កម្លាំង​ឃោ​សនា​និង​ចលនា​ប្រ​ជា​ជន​ទូទៅ​និយាយ​រួម​និង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ ឱ្យ​យល់​ច្បាស់​ពីគោ​លការ​ណ៍​របស់​បក្ស​ គោ​លនយោ​បាយ​និង​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​។​ ចលនា​ប្រ​ជា​ជន​សកម្ម​ចូល​រួម​ការ​ចលនា​៖ “ ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ ចូល​រួម​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​និង​ទីក្រុង​ស៊ី​វិ​ល័យ​ ” “ ប្រ​ជា​ជន​វៀត​ណា​មអា​ទិភាព​ប្រើ​ប្រាស់​ទំ​និញ​របស់​វៀត​ណា​ម” និង​សកម្ម​ចូល​រួម​ “ការ​ការ​ពារ​បរិស្ថាន​ និង​ទប់ទល់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​” ។​ល។​ មាន​ទាំង​ការ​រួម​បញ្ចូល​ឃោ​សនា​អំ​ពី​ទិសដៅ​អភិវឌ្ឍ​ន៍សហស្សវត្សរ៍​ដល់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​ ផ្សារភ្ជាប់​នឹងទិស​ដៅ​អភិវឌ្ឍ​ន៍ចីរ​ភាព​ រួម​ចំ​ណែ​ក​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រប្រកប​ដោយ​ចីរ​ភាព​និង​កាត់​បន្ថយ​គម្លាត​អភិវឌ្ឍ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​។​ល។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ដំ​ណា​ក់​កាល​ ២​០១​៤​-២​០១​៩​ រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នា​ក់​រួម​ជាមួយ​អង្គ​ការ​នយោ​បាយ​-សង្គម​និង​ផ្នែក​ពាក់​ព័ន្ធ​នានា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បាន​ចំ​នួន​ ១​.៣​៦​៣​ លើ​ក​ ដោយ​មាន​ប្រ​ជា​ជន​ចូល​រួម​ចំ​នួន​ ៨​៣​.៩​៩​០ លើ​កនា​ក់។​ សាង​សង់​និង​ជួស​ជុល​ផ្ទះ​មហា​សាម​គ្គី​បាន​ ១​.១​៧​៤​ ខ្នង​ គិត​ជាតម្លៃ​ទឹក​ប្រាក់ជាង​ ៣​៩​,៧​ ពាន់​លាន​ដុង​។​

ក្រៅ​ពី​នេះ​ រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នា​ក់​នៅ​ខេត្ត​អា​ង​យ៉ាង​ក៏​បាន​ធ្វើ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជាច្រើន​លើ​ក​នូវ​ការ​អនុវត្ត​គោ​លនយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ បាន​សំ​ណូម​ពរ​ដល់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​គ្រប់​ជាន់​ថ្នា​ក់​ដោះ​ស្រាយ​ឱ្យ​បាន​ទាន់​ពេល​នូវ​ភាព​ខ្វះ​ខាត​តាម​ច្បាប់រួម​ចំ​ណែ​ក​ប​ង្កើន​ពង្រឹង​មហា​សាម​គ្គី​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​៕​

                      ថា​ញឡុង​-សុផន

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
(អា​ង​យ៉ាង​)