29/06/2020 - 15:30

ស្រុក​កូវ​កែ​ស​ម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​

ទេដ្ឋភាព​ជូន​បណ្ណ​សរ​សើរ​ដល់​អ្នក​ដែល​មាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ចូល​រួម​ សាង​ស្រុក​ជន​បទ​ថ្មី​។​

ស្រុក​កូវ​កែ​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ទើប​ចាត់​តាំង​ប្រ​កាស​សេច​ក្តី​សម្រេច​របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ស្តីពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ស្រុក​កូវ​កែ​ស​ម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​។​ ឆ្នាំ​២​០១​០ ស្រុក​កូវ​កែ​ចាប់​ផ្តើម​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​ ដោយ​ជួប​ការ​លំ​បាក​ សាក​ល្ប​ងជាច្រើន​។​ មក​ទល់​ពេល​នេះ​ ទូទាំង​ស្រុក​មានគ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រចំ​នួន​៦​៨​០ ស្រូប​អត្រា​២​,១​៦​% (ប្រៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ ២០១​០ គឺ២​៥​,៧​%)  ប្រ​ជា​ជន​មាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​កើន​ឡើង​ជាង​៣​ដង​ មធ្យម​ភាគ​សម្រេច​៥​២​,៦​៤​លាន​ដុង​/ម្នាក់/ឆ្នាំ​។​

ដោយ​ការ​ខិត​ខំ​របស់​បក្ខ​ភាគ​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​ និង​ប្រ​ជា​ជន​ភូមិ​ភាគ​ ស្រុក​កូវ​កែ​បាន​ក្លាយ​ជា​ស្រុក​ទី២​របស់​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​៕​

             សើុងម៉ាល័យ​-វិមាន

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ស្រុក​កូវ​កែ​