ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

27/05/2020 - 16:34

អភិវឌ្ឍន៍ប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​ក្រុង​កឹង​ធើដល់​ឆ្នាំ​២​០៣​០និង​ចក្ខុ​វិស័យ​ដល់​ឆ្នាំ​២​០៤​៥​

កាល​ពី​ថ្ងៃ​២​៣​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២​០២​០ នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ គណៈ​កម្ម​ការ​សេដ្ឋ​កិច្ច​មជ្ឈិម​ សហកា​រជាមួយ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ក្រុង​កឹង​ធើ រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​ “អភិវឌ្ឍ​ន៍ប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​ ក្រុង​កឹង​ធើដល់​ឆ្នាំ​២០៣០ និង​ចក្ខុ​វិស័យ​ដល់​ឆ្នាំ​២​០៤​៥​”។​

សមមិត្ត​ង្វៀន​វ៉ាន់​ប៊ិ​ញ សមាជិក​ការិ​យាល័យ​នយោ​បាយ​ លេខា​ម​ជ្ឈិមបក្ស​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្ម​ការ​សេដ្ឋ​កិច្ច​មជ្ឈិម​ ថ្លែង​យោ​បល់បូក​សរុប​អង្គ​សិក្ខា​សាលា​។​

មាន​ប្រ​សាសន៍​ក្នុង​អង្គ​សិក្ខា​សាលា​ សមមិត្ត​ត្រឹង​ក្វឹ​កទ្រុង​ សមាជិក​មជ្ឈិម​បក្ស​ លេខា​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ក្រុង​កឹង​ធើ គូសបញ្ជា​ក់​៖  អង្គ​សិក្ខា​សាលា​មាន​សារៈ​សំ​ខាន់​ណាស់​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ដើម្បី​ក្រុម​អ្នក​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ អ្នក​ជំ​នា​ញ​ការ​ បញ្ញវ័ន្ត អ្នក​ប​ង្កើត​គោ​លនយោ​បាយ​ ថ្នា​ក់​ដឹក​នា​ំភូមិ​ភាគ​និង​អា​ជីវ​កម្ម​ រួម​គ្នា​ដោះ​ដូរ​ ពិភាក្សា​អំ​ពី​ទស្សនៈ​ផ្សេង​ៗ​ យន្នការ​គោ​លនយោ​បាយ​ និង​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​អភិវឌ្ឍន៍ក្រុង​កឹង​ធើ; ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ផ្តល់​ទឡ្ហីករ​ណ៍វិទ្យា​សាស្រ្ត​បន្ថែម​ ប្រ​កប​ដោយ​ភាព​ជាក់​ស្តែង​សម្រាប់​ការ​បូក​សរុប​លើ​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​៤​៥​-NQ/TW របស់​ការិ​យាល័យ​នយោ​បាយ​ (នីតិ​កាល ​IX )។​ ផ្តើម​ពី​នោះ​  ក្រុង​កឹង​ធើនឹង​បន្ត​ការ​ស្នើ​ទៅ​ការិ​យាល័យ​នយោ​បាយ​ធ្វើ​ការ​ពិនិត្យ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​សេច​ក្តី​សម្រេច​ ស្តីពី​ការ​កសាង​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ក្រុង​កឹង​ធើដល់​ឆ្នាំ​២​០៣​០​និង​ចក្ខុ​វិស័យ​ដល់​ឆ្នាំ​២​០៤​៥​ សំ​ដៅ​បន្ត​ការ​អំ​ណះអំ​ណាងពី​ទស្សនៈ​របស់​បក្ស​ ដែល​មាន​តួនា​ទី ភារ​កិច្ច​ និង​សារៈ​សំ​ខាន់​របស់​ក្រុង​កឹង​ធើ ចំ​ពោះ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ និង​ទូទាំង​ប្រ​ទេ​ស​។​

ក្រោយ​រយៈ​ពេល​១​៥​ឆ្នាំ​ អនុវត្ត​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​៤​៥​-NQ/TW របស់​ការិ​យាល័យ​នយោ​បាយ​ (នីតិ​កាល​ IX ) ស្តីពី​“ការ​កសាង​និង​អភិវឌ្ឍន៍ក្រុង​កឹង​ធើក្នុង​សម័យ​ឧស្សា​ហូប​នីយក​ម្ម​ទំ​នើប​ភាវូ​បនីយក​ម្ម​ប្រ​ទេ​ស​ជាតិ​”, ឃើញ​ថា​ ក្រុង​កឹង​ធើមាន​ជំ​ហាន​អភិវឌ្ឍ​ន៍យ៉ាង​លឿន​ និង​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​។​ ជាក់​ស្តែង​ ដំ​ណា​ក់​កាល​ឆ្នា​ំ​២​០០៦​-២​០១​៩​ កំ​ណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​ក្រុង​ ជាមធ្យម​ភាគ​សម្រេច​៧​,២​៧​%/ឆ្នា​ំ​ ខ្ពស់​ជាង​កម្រិត​មធ្យម​ភាគ​ក្នុង​ទូទាំង​ប្រ​ទេ​ស​ ខ្ពស់​បំ​ផុត​ក្នុង​តំ​បន់​សេដ្ឋ​កិច្ច​សំ​ខាន់​ៗ​នៅ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ រៀង​រាល់​ឆ្នា​ំ​រួម​ចំ​ណែ​ក​ប​្រមាណ១​,៨​% GDP ទូទាំង​ប្រ​ទេ​ស​។​ ឆ្នាំ​២​០១​៩​ ផល​ិតផល​ក្នុង​ស្រុក​សរុប​ (GRDP) របស់​ក្រុង​សម្រេច​ជាង​១០០.០០០ពាន់​លាន​ដុង​ កើន​៥​ដង​បើ​ប្រៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២​០០៥​ ឈាន​មុខ​ក្នុង​តំ​បន់​សេដ្ឋ​កិច្ច​សំ​ខាន់​ៗ​នៅ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​។​ ផលិតផល​សរុប​ជាមធ្យម​ភាគ​ក្នុង​ដើម​ឆ្នា​ំ​២​០១​៩​ សម្រេច​៨​៨​,៣​លាន​ដុង​ កើន​៧​,១​ដង​បើ​ប្រៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២​០០៥​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ក្រុង​អនុវត្ត​បាន​ល្អ​នូវ​ការ​ងារ​លើ​ក​គម្រោង​និង​អភិវឌ្ឍ​ន៍ក្រុង​ ឆ្នាំ​២​០០៩​ បាន​រដ្ឋា​ភិបាល​ទទួល​ស្គាល់​ជាក្រុង​ចំ​ណា​ត់​ថ្នា​ក់​លេខ​១​ ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ទិស​ដៅ​ជាក្រុង​ស្នូល​របស់​តំ​បន់​; ក្នុង​នោះ​ ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ក្រុង​ ពិសេស​គឺហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​គមនា​គមន៍​ត្រូវ​បាន​កែ​លម្អ​ដោយ​ឥត​ឈប់​ឈរ​ តភ្ជាប់​បណ្តា​ញ​ក្រុង​ក្នុង​តំ​បន់​ បង្ហា​ញ​ពី​តួនា​ទីដើម​ទង​អំ​ពី​គមនា​គមន៍​ដឹក​ជញ្ជូន​ក្នុង​តំ​បន់​ និង​តភ្ជាប់​ប្រ​ព័ន្ធ​ដឹក​ជញ្ជូន​អន្តរជាតិ​។​ល។​ លទ្ធ​ផល​ពី​ការ​អនុវត្ត​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​៤​៥​-NQ/TW គឺជា​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​ដើម្បី​ក្រុង​កឹង​ធើ កំ​ណត់​ទិស​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍ក្នុង​រយៈ​ពេល​ខាង​មុខ​។​ល។​

ទិស​ដៅ​ដល់​ឆ្នាំ​២​០៣​០ កឹង​ធើជាក្រុង​បៃតង​ស៊ី​វិ​ល័យ​ ទំ​នើប​ ប្រ​កប​ដោយ​អត្ត​សញ្ញា​ណ​តំ​បន់​តីណា​មបូ​; ស្ថិត​ក្នុង​ចំ​ណោម​ក្រុង​ដែល​អភិវឌ្ឍ​ន៍ឈាន​មុខ​នៅ​អា​ស៊ី​អា​គ្នេយ៍; ជាមជ្ឈ​មណ្ឌល​នៃ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ផ្នែក​ខាង​ឧស្សា​ហកម្ម​ សេវា​កម្ម​សម្រាប់​បម្រើ​ឧស្សា​ហកម្ម​កែ​ចៃ្ននិង​កសិកម្ម​ ដែល​អនុវត្ត​បច្ចេក​វិទ្យា​ទំ​នើប​; ផ្នែក​ខាង​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តា​ល​ សុខា​ភិបាល​ស៊ី​ជម្រៅ​ វិទ្យា​សាស្រ្ត​និង​បច្ចេក​វិទ្យា​ ទេ​សចរ​ណ៍ វប្បធម៌​និង​កីឡា​; ជាក្រុង​ព្រែក​ទន្លេ​ស៊ី​វិ​ល័យ​ អេកូទេ​សចរ​ណ៍ ជាក្រុង​ស្នូល​នៃ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ ទីតាំង​ដែល​ជីវ​ភាព​សម្ភារៈ និង​ស្មារ​តី​របស់​ប្រ​ជា​ជន​មាន​កម្រិត​ខ្ពស់​; ប្រ​ព័ន្ធ​បក្ស​ ប្រ​ព័ន្ធ​ន​យោ​បាយ​ស្អាត​ស្អំ​ រឹង​មាំ; ការ​ពារ​ប្រ​ទេ​ស​សន្តិ​សុខ​ត្រូវ​បាន​ធានា​។​ ចក្ខុ​វិស័យ​ដល់​ឆ្នាំ​២​០៤​៥​ កឹង​ធើគឺជា​ក្រុង​បៃតង​ ស៊ី​វិ​ល័យ​ ទំ​នើប​ប្រ​កប​ដោយ​អត្ត​សញ្ញា​នៃ​តំ​បន់​តីណា​មបូ​; ស្ថិត​ក្នុង​ចំ​ណោម​ក្រុង​ដែល​អភិវឌ្ឍ​ន៍ឈាន​មុខ​នៅ​ទ្វីប​អា​ស៊ី​។​

ក្នុង​អង្គ​សិក្ខា​សាលា​មាន​មតិ​ជាច្រើន​បាន​លើ​ក​ឡើង​៖ ប្រ​សិ​នបើ​អភិវឌ្ឍ​ន៍តាម​ក្រុង​ចំ​ណុះ​មជ្ឈិម​ទាំង​៤​ (ផ្អែក​លើ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ឬ​ក៏​អភិវឌ្ឍ​បែប​ឧស្សា​ហកម្ម​) នោះ​កឹង​ធើនឹង​ពិបាក​ក្លា​យខ្លួន​នាំមុខ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ប្រ​ចាំ​តំ​បន់​ណា​ស់​។​ ឧត្តមភាព​នៃ​ការ​ប្រៀប​ធៀប​របស់​កឹង​ធើ គឺអភិវឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ព័ន្ធ​សេវា​កម្ម​បច្ចេក​ទេ​សកសិកម្ម​ ផ្សារភ្ជាប់​នឹង​ការ​បើ​ក​ចំ​ហនៃ​សង្វាក់សេវា​កម្ម​ logistics តភ្ជាប់​តំ​បន់​។​ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ អ្នក​តំ​ណា​ង​ទាំង​ឡាយ​ក៏​បាន​លើ​ក​ឡើង​៖ កឹង​ធើគប្បី​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​អនុវត្ត​បញ្ហា​ណា​ដែល​ខេត្ត​នា​នា​ក្នុង​តំ​បន់​ គេមិន​ទាន់​មាន​ គេធ្វើ​មិន​ទាន់​បាន​ដូច​៖   ការទម្លុះ​  ទម្លាយ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ និង​អនុវត្ត​វិទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​វិទ្យា​ មជ្ឈ​មណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តា​ល​បច្ចេក​ទេ​សនៃ​បច្ចេក​វិទ្យា​ដល់​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​បច្ចេក​ទេ​សសម្រាប់​កសិករ​ ឬ​ក៏​អនុវត្ត​ឱ្យ​បាន​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កែ​ច្នៃ​កសិផល​ ផ្គត់​ផ្គង់​សម្ភារៈ គ្រឿង​ម៉ាស៊ី​ន​ឧបករ​ណ៍កសិកម្ម​។​ល។​

ថ្លែង​សុន្ទ​រក​ថា​បូក​សរុប​ ក្នុង​អង្គ​សិក្ខា​សាលា​ សមមិត្ត​ង្វៀន​វ៉ាន់​ប៊ិ​ញ សមាជិក​ការិ​យាល័យ​នយោ​បាយ​ លេខា​ម​ជ្ឈិមបក្ស​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្ម​ការ​សេដ្ឋ​កិច្ច​មជ្ឈិម​ គូសបញ្ជា​ក់​៖ ការ​កសាង​ក្រុង​កឹង​ធើជាស្នូល​នៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ គឺមាន​អត្ថ​ន័យ​យ៉ាង​សំ​ខាន់​ក្នុង​ទូទាំង​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​ និង​ដាក់​បញ្ជូលជារួម​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទូទាំង​តំ​បន់​។​ សមមិត្ត​ង្វៀន​វ៉ាន់​ប៊ិ​ញ សង្កត់​ធ្ងន់​៖  កឹង​ធើគប្បី​សម្រប​នឹង​ការ​បម្រែ​បម្រួល​អា​កាស​ធាតុ​; យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិ​យោ​គ ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​គមនា​គមន៍​ ជ្រើស​រើស​មុខ​របរ​និង​វិស័យ​ណា​ដែល​សមស្រប​ ដើម្បី​ក្លា​យជាមជ្ឈ​មណ្ឌល​ផ្គត់​ផ្គង់​សេវា​កម្ម​និង​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​វិទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​វិទ្យា​ដែល​មាន​តម្លៃ​កើន​ខ្ពស់​; ក្នុង​ចំ​ណោម​វិស័យ​សុខា​ភិបាល​ អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តា​ល​ ព្រម​ទាំង​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​ភព​ដី​ធ្លី​ និង​មនុស្ស​ ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​កឹង​ធើក្លា​យជាក្រុង​ឧស្សា​ហកម្ម​ទំ​នើប​ តាម​ទិស​ដៅ​អភិវឌ្ឍ​ន៍រួម​ទូទាំង​ប្រ​ទេ​ស​នៅ​ឆ្នាំ​២​០៣​០៕​ 

យោ​ង៖  http://bantuyengiao.cantho.gov.vn  ប្រែសម្រួល​៖លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ