ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

25/05/2020 - 15:42

ជូន​លិខិត​បញ្ជា​ក់​ដល់​ពលរដ្ឋ​ ១​០៥​ នា​ក់ ក្រោយ​ពី​សម្រេច​រយៈ​កាល​តាម​ដាន​

សុក​ត្រាំង​៖ សាលា​យោ​ធាខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បញ្ជា​ការ​ដ្ឋានយោ​ធាខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ សហកា​រជាមួយ​នឹង​មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​ ធ្វើ​ពិធីជូន​លិខិត​បញ្ជា​ក់​បាន​ឆ្លង​កាត់​ការ​ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ដាច់ដោយ​ឡែក​ប្រមូល​ផ្ដុំ​នៅ​សាលា​យោ​ធាភូមិ​ភាគ​ដល់​ពលរដ្ឋ​វៀត​ណា​ម ១​០៥​ នា​ក់ ដែល​វិលមក​ពី​ប្រ​ទេ​ស​ម៉ាឡេស៊ី​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ ដើម្បី​បង្ការ​ជំ​ងឺ​ Covid-១​៩​។​

សាលា​យោ​ធាខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ជូន​លិខិត​បញ្ជា​ក់​ដល់​ពលរដ្ឋ​ ១​០៥​ នា​ក់ ដែល​វិលមក​

ពី​ប្រ​ទេ​ស​ម៉ាឡេស៊ី​ បន្ទាប់​ពី​បាន​រៀប​ចំ​ឱ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ដើម្បី​បង្ការ​ជំ​ងឺ​

Covid-១​៩​។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​វរសេនី​យ៍ឯក​ប​ម្រុង ចូវ​ថា​ញ់តឹម អនុប្រ​ធាន​សេនា​ធិការ​នៃ​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធាខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ សាលា​យោ​ធាខេត្ត​ជាមណ្ឌល​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​មណ្ឌល​ទាំង​ ២​៥​ ទទួល​ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​រ​បស់ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ដើម្បី​ទទួល​ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ដល់​ពលរដ្ឋ​ ១​០៥​ នា​ក់ ដែល​វិលមក​ពី​ប្រ​ទេ​ស​ម៉ាឡេស៊ី​ តាម​ជើងយន្ត​ហោះ​ VJ ៨​៨​២​ (ពី​Jakarta មក​កឹង​ធើ) កាល​ពី​ថ្ងៃ​ ២​៦​ ខែមេសា​ និង​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​សាលា​យោ​ធាខេត្ត​។​ ក្រោយ​រយៈ​ពេល​ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ ឃើញ​ថា​ពលរដ្ឋទាំង​អស់​នេះ​ មាន​សុខ​ភាព​ល្អ​ជាធម្ម​តា​ លទ្ធ​ផល​ធ្វើ​តេស្ត​ គឺអវិជ្ជមាន​វីរុស SARS-Cov2  ៕

​              យ្វីអា​ញ់-ពេជ្រ​សឿន

ចែករំលែកអត្ថបទ