មហាសាមគ្គីជនជាតិ ភូមិស្រុកផ្លាស់ថ្មី

11/05/2020 - 15:34

សាក​លវិទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ​ ពិនិត្យ​ទទួល​ស្គាល់​ប្រ​ធាន​បទ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ផ្នែក​វិទ្យា​សាស្រ្ត​

ក្រុម​អ្នក​ឯក​ទេស​នៃ​ក្រសួង​កសិកម្ម​និង​អភិ​វឌ្ឍន៍ជន​បទ​ រួម​ជាមួយ​នឹង​ក្រសួង​វិទ្យា​សាស្រ្ត​

និង​បច្ចេក​វិទ្យា​ ពិនិត្យ​ទទួល​ស្គាល់​ប្រ​ធាន​បទ​ស្រាវ​ជ្រាវ​បង្គានាគ​ពូជ​មិន​មាន​ជំងឺ​។​

កន្លង​ហើយ​ សាក​លវិទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ​ បាន​រៀប​ចំ​ពិនិត្យ​ទទួល​ស្គាល់​ដំណាក់​កាល​ទី២​ នៃ​ប្រ​ធាន​បទ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ផ្នែក​វិទ្យា​សាស្រ្ត​៖ “ស្រាវ​ជ្រាវ​បង្កើត​ប្រ​ភព​ ពូជ​បង្គានាគ​មិន​មាន​ជំងឺ​ ផ្គត់​ផ្គង់​កសិដ្ឋាន​បង្កាត់​-ភ្ញាស់ពូជ​នៅ​ត្រា​វិញ​” ទទួល​បន្ទុក​ប្រ​ធាន​បទ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ គឺ​បណ្ឌិត​ហ្វិញ​កីមហឿង នាយ​ក​រង​ផ្នែក​កសិកម្ម​និង​ជលផល​នៃ​សាក​លវិទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ​។​ នេះជាប្រ​ធាន​បទ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ផ្នែក​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ អា​ស្រ័យ​ក្រសួង​កសិកម្ម​និង​អភិ​វឌ្ឍន៍ជន​បទ​ ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ជាមួយ​សាក​លវិទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ​ ដំណើរ​ការ​អនុ​វត្ត​ចាប់​ពីខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២​០១​៧​ ដល់​ខែធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០២០ ដោយ​ថវិកា​ ៦​,៥​ ពាន់​លាន​ដុង​ សរុប​ទាំង​២​ដំណាក់​កាល​។​

ដំណាក់​កាល​ទី១​ ចិញ្ចឹម​បង្គានាគ​ពូជ​១​០០កូន​ ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ ដោយ​មាន​រយៈ​ពេល​១​៣​ ខែសម្រេច​តាម​គោល​ដៅ​ដាក់​ចេញ​។​ ដំណាក់​កាល​ទី២​ ចិញ្ចឹម​៣​០០ កូន​ជាបន្ត​ទៀត​។​ កសាង​បាន​ដំណាក់​ការ​បង្កាត់​-ភ្ញាស់ពូជ​បង្គានាគ​មិន​មាន​ជំងឺ​ ក្នុង​លក្ខណៈ​សិប្ប​និមិត្ត​ កាត់​បន្ថយ​បាន​រយៈ​ពេល​ចិញ្ចឹម​នៅ​ត្រឹម​១​២​ ខែ៕​   

                     មា៉ល័យ​- ពេជ្រ​សឿន​

​ 

ចែករំលែកអត្ថបទ