ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

09/03/2020 - 16:07

មណ្ឌល​វប្បធម៌​ជំនឿ​ យៀងតៀង​ នៅ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​

ពិធី​បញ្ចុះ​បឋម​សិលាបើក​ការ​ដ្ឋាន​សាង​សង់​គម្រោង​។​

ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​វប្បធម៌​-ទេស​ចរណ៍​យៀង​តៀង​ថាវ​លិញ ទើប​ធ្វើ​ពិធី​បញ្ចុះ​បឋម​សិលា​បើក​ការ​ដ្ឋាន​សាង​សង់​មណ្ឌល​វប្បធម៌​ជំនឿ​យៀងតៀង​ នៅ​ភូមិ​ភឿកធ្វឹង ឃុំ​ភូតឹង​ ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​ មណ្ឌល​វប្បធម៌​ជំនឿ​យៀង​តៀង​ មាន​ផ្ទៃ​ដី​ជាង​៩​,៩​ហិក​តា​ ថវិ​កា​សាង​សង់​សរុប​ជា​ង​២​០​០​ពាន់​លាន​ដុង​។​ គម្រោង​នឹង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​អនុវត្ត​អំ​ឡុង​៣​ដំណាក់​កាល​ មាន​ផ្នែក​សំ​ណង់​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា​៖ ស្តារ​ឡើង​វិញនូវ​សំ​ណង់​យៀង​តៀង​ មណ្ឌល​ផ្ទះ​បុរាណ  ដំណើរ​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​សេវា​កម្ម​ រួម​មាន​មណ្ឌល​រៀប​ចំ​ពិធី​បុណ្យ​ប្រ​ពៃណី​ មណ្ឌល​រូប​សំ​ណាក​ប្រ​ពៃណី​ មណ្ឌល​ល្បែង​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ មណ្ឌល​ភោជ​នា​ហារ​ មណ្ឌល​ដាំ​ដើម​ឈើ​ និង​កសាង​សារ​មន្ទីរ​ដាក់​បង្ហាញ​វត្ថុ​តាំង​ ស្តារ​ឡើង​វិញ​នូវ​មណ្ឌល​ទូក​-ង ទូក​គែ​ហ៊ៅ។​ បច្ចុប្បន្ន​ ក្រុម​ហ៊ុន​បាន​អនុវត្ត​សម្រេច​ដំណាក់​កាល​១​។​ តាម​ផែន​ការ​គម្រោង​នឹង​សម្រេច​រួច​រាល់​នៅ​ឆ្នាំ​២​០​២​៥​៕ 

យ្វីអាញ់-វិមាន

ចែករំលែកអត្ថបទ