ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

02/12/2019 - 16:56

ហូវ​យ៉ាង​ រៀប​ចំ​ជោគ​ជ័យ​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​

មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ លើ​កទី​៣​ ឆ្នាំ​២០១៩ បញ្ចប់​ជោគ​ជ័យ​ល្អ​ប្រ​សើរ​។​ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​មាន​សម​មិត្ត​ឡេសើុង​ហាយ​ អនុ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ និង​អ្នក​តំ​ណាង​ចំ​នួន ២៥០ រូប​ ដែល​តំ​ណាង​ឱ្យ​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ក្នុង​ទូទាំង​ខេត្ត​ជា​ង​៣.០០០នាក់​។​

សម​មិត្ត​ឡេសើុងហាយ​ អនុ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ដល់​សមូហ​ភាព​និង​បុគ្គ​លគំ​រូ​។​

 អ្នក​តំ​ណាង​ចូល​រួម​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​វៀត​ណាមទូទាំង​ប្រ​ទេស​ លើ​កទី​២​ ឆ្នាំ​២​០​២​០​ បង្ហាញ​មុខ​នៅ​នាម​ហា​សន្និ​បាត​។​

ក្នុង​រយៈ​កាល​៥​ឆ្នាំ​កន្លង​ កម្ម​វិ​ធី​ គម្រោង​ និង​គោ​ល​នយោ​បាយ​ឧប​ត្ថម្ភ​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ ត្រូវ​បាន​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ព្រម​ៗ​គ្នា​ ម៉្លោះ​ហើយ​ភូមិ​ ឃុំ​លំ​បាក​ពិសេស​និង​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រក្នុង​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ សុទ្ធ​សឹង​បាន​ទទួល​ផលពីគោ​ល​នយោ​បាយ​។​ ផ្តើ​មពីនោះ​ ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​បម្រើ​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ក្នុង​ខេត្ត​ត្រូវ​បាន​វិ​និ​យោ​គ​ធានា​ឆ្លើ​យ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ផលិត​កម្ម​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ ការ​ងារ​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តា​ល គម្រោង​ រៀប​ចំ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មា​ភិបាល​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ ត្រូវ​បាន​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អនុ​វត្ត​ តម្លៃ​វប្ប​ធម៌​ជន​ជា​តិ​ត្រូវ​បាន​អភិ​រក្ស​និង​ពង្រីក​។​   ពិសេស​កម្ម​វិ​ធី​១​៣​៥  ​វិ​និ​យោ​គ​ជា​ង​៦​២​ពាន់​លាន​ដុង​ ដើម្បី​កសាង​ថ្មី​ ជួស​ជុស ថែ​ម​ទាំង​សំ​ណង់​គមនាគមន៍​ជន​បទ​ ជួស​ជុល​និង​កសាង​អគារ​សិក្សា​ចំ​នួន​៣​៣​សំ​ណង់​ អនុ​វត្ត​ទម្រង់​អភិ​វឌ្ឍ​ផលិត​កម្ម​និង​ពង្រីក​ទម្រង់​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រចំ​នួន​៩​៣​ទម្រង់​ ដូច​៖ ទម្រង់​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​ ក្របី ត្រី​ ដាំ​ដំណាំ​ ទិញ​ម៉ា​ស៊ី​ន​បាញ់​ថ្នាំ​ ម៉ា​ស៊ី​ន​បូមទឹក​។​ល។​ ផ្តើ​មពីនោះ​ ជីវភាព​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ត្រូវ​បាន​លើ​កស្ទួយ​ជា​លំ​ដាប់​ មុខ​មាត់​តំ​បន់​ជន​បទ​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ស្មារ​តី​ជួយ​គ្នា​ទៅ​វិ​ញទៅ​មក​ក្នុង​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ពង្រីក​បាន​ល្អ​ និង​ជឿ​ជា​ក់​លើ​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​បក្ស​។​

ថ្លែង​យោបល់​នៅ​ក្នុង​មហា​សន្និ​បាត​ សម​មិត្ត​ ឡេ​សើុង​ហាយ​ អនុ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ ស្ងើច​សរ​សើរ​ការ​រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​សកម្ម​របស់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច ក្នុង​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​របស់​ខេត្ត​។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ សំ​ណូម​ពរ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​គប្បី​យក​ចិត្ត​ទុក​ ដាក់​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ជា​ងទៀ​តនូវ​គោ​លការ​ណ៍​ គោ​លមាគ៌ា​ គោ​លនយោ​បាយ​ជន​ជា​តិ​របស់​បក្ស​ក្លាយ​ជា​គោ​លនយោ​បាយ​ ផែន​ការ​ កម្ម​វិ​ធី​ គម្រោង​និង​រៀប​ចំ​អនុ​វត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិ​ទ្ធ​ភាព​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ ផ្តុំ​កម្លាំង​ចង្អុល​ការ​បំ​បាត់​ភាព​អត់​ឃ្លាន​ កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ កំ​ណត់​ភារកិច្ច​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ក្នុង​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិច​ជា​ភារកិច្ច​សំ​ខាន់​ បន្ត​ការ​អនុ​វត្ត​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ មាន​ប្រ​សិ​ទ្ធ​ភាព​គោ​លនយោ​បាយ​ជន​ជា​តិ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ ផ្តុំ​កម្លាំង​ពង្រីក​ប្រ​ភព​ធនធាន​មនុស្ស​លើកកម្ពស់​គុណ​ភាព​អប់​រំ​ និង​បណ្តុះ​បណ្តា​លលើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​តំ​បន់​ជន​ជា​តិ​ តាម​សាលា​ជន​ជា​តិ​អន្តេ​វា​សិក​។ ជា​ពិសេស​ ហូវ​យ៉ាង​គប្បី​បណ្តុះ​បណ្តា​វិ​ជ្ជា​ជីវៈ​ដល់​យុវជន​ជា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិចមាន​ផែន​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ ការ​ងារ​ធ្វើ​ជូន​និស្សិត​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិច ដែល​មាន​សញ្ញា​ប័ត្រ​មហា​វិ​ទ្យា​ល័យ​ អនុ​មហា​វិ​ទ្យា​ល័យ​វិ​ជ្ជា​ជីវៈ​ លើ​កកម្ពស់​ប្រ​ជា​បញ្ញា​ ពង្រីក​តួនាទី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច។ល។

មហាសន្និបាត​បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​អ្នកតំណាង​ពេញ​សិទ្ធិ៥រូប​ និង​អ្នកតំណាង​បម្រុង១រូប​ទៅ​ចូលរួម​មហាសន្និបាត​តំណាង​បណ្តាជន​ជាតិ​ភាគតិច​វៀតណាម​ទូទាំង​ប្រទេស​លើក​ទី២​ ឆ្នាំ​២០២០។។

ស្រប​ឱកាស​នេះ​ មាន​សមូហ​ភាព​ចំ​នួន​៥​ និង​បុគ្គ​លចំ​នួន​១​៩​រូប​ បាន​ទទួល​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ​ មាន​បុគ្គ​លចំ​នួន​២​៨​រូប​ បាន​ទទួល​មេដាយអនុ​ស្សាវរីយ៍​ដើម្បី​បុព្វ​ហេតុ​ជន​ជា​តិ​ មាន​បុគ្គ​លចំ​នួន​២​០​រូប​ និង​សមូហ​ភាព​ចំ​នួន​៣​ បាន​ទទួល​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ពីគណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​៕

  លីធាន​-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ